Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Wykreślenie spółki z rejestru Companies House – jakie będą konsekwencje?

Wykreślenie spółki z rejestru Companies House - jakie będą konsekwencje?

Firma w Wielkiej Brytanii

Wykreślenie spółki z rejestru (lub, inaczej mówiąc, rozwiązanie działalności) jest opłacalną metodą na zamknięcie spółki, która nadal jest wypłacalna i nie posiada aktywów. Wtedy dyrektorzy spółki zachowują kontrolę nad spółką przez czas trwania całego procesu. Oczywiście wierzyciele muszą otrzymać należne im środki, ale nie ma potrzeby organizowania formalnego spotkania wierzycieli. Ten artykuł przybliży Ci proces rozwiązywania spółki i wszelkie przeszkody, na które możesz napotkać.

Jeżeli chcesz dobrowolnie rozwiązać spółkę, musisz mieć zgodę większości dyrektorów i podpisany przez nich formularz DS01. Przed formalnym wystąpieniem o wykreślenie spółki z rejestru, spółka musi zakończyć działalność, co oznacza zwolnienie pracowników, zamknięcie kont bankowych, pozbycie się aktywów, spłacenie zobowiązań i złożenie zaległych sprawozdań finansowych oraz poinformowanie HMRC i złożenia tzw. final accounts.  Tylko wypłacalna spółka może wybrać ścieżkę dobrowolnego wykreślenia z rejestru. Jeśli spółka nie jest w stanie uregulować zobowiązań wobec wierzycieli musi ogłosić upadłość lub rozpocząć postępowanie układowe z wierzycielami. Zamknięcie spółki, nie jest alternatywą dla upadłości.

Jak dokonać wykreślenia spółki z Companies House

Wykreślenia dokonuje się poprzez złożenie wniosku do Companies House. Po złożeniu wniosku o wykreślenie spółki, spółka nie może kontynuować działalności handlowej, sprzedawać aktywów lub być zaangażowana w jakąkolwiek inną działalność. Do czasu zaakceptowania wniosku i zamknięcia firmy, nie może ona działać. Jeżeli okaże się, że spółka była zaangażowana w którąś z powyższych czynności, musisz liczyć się z wysokimi karami. Jedną z nich jest zakaz sprawowania funkcji dyrektorskich przez dyrektorów spółki na okres do 15 lat.

ZOBACZ TAKŻE: Kto może założyć spółkę w Wielkiej Brytanii?

Składanie formularza DS01

Formularz podpisany przez większość dyrektorów składa się w Companies House wraz z opłatą wniesioną czekiem, który jednak nie może być wypisany z firmowego konta, gdyż spółka zostanie uznana za wciąż prowadzącą działalność, co z kolei stanowi naruszenie procedury dobrowolnej. Dyrektorzy, którzy nie podpisali formularza, muszą być powiadomieni o rozpoczęciu procedury zamykania firmy w ciągu 7 dni, od daty złożenia formularza do Companies House.

Co dalej?

Kiedy złożysz formularz DS01, w ciągu siedmiu dni musisz powiadomić o tym wszystkie zainteresowane strony, wymienione poniżej. Niedopełnienie tego obowiązku jest przestępstwem  i doradza się zachować potwierdzenia wysłania powiadomień. O złożeniu DS01 należy powiadomić:

 • Akcjonariuszy
 • Wierzycieli
 • Pracowników
 • Dyrektorów, którzy nie podpisali formularza DS01
 • Menedżera lub zarządcę pracowniczego funduszu emerytalnego

Jeżeli spółka ma zobowiązania, wierzyciele wstrzymają proces jej zamykania. Również HMRC wystąpi o wstrzymanie procesu zamykania spółki, jeśli spółka me nieuregulowane zobowiązania wobec HMRC lub zaległe rozliczenia.  Nawet jeśli spółka zostanie wykreślona z rejestru, ale ma zaległe zobowiązania, wierzyciel może złożyć wniosek o ponowne wpisanie działalności do rejestru. Jeżeli proces się powiedzie, wierzyciel może rozpocząć postępowanie mające na celu odzyskanie należności (częścią procesu może być złożenie wniosku o likwidację). Podobnie HMRC może próbować odzyskać należne środki. Musisz również liczyć się z dodatkowymi opłatami, w tym datowanymi wstecznie zaległościami podatkowymi.

ZOBACZ TAKŻE: Najczęściej pobierane poradniki Admiral Tax w 2019

Kiedy Companies House otrzyma formularz DS01 i powiadomienie o chęci zamknięcia spółki zostanie opublikowane w gazecie, trzy miesiące od publikacji powiadomienia Twoja spółka zostanie wykreślona z rejestru (jeżeli nikt nie zgłosi przeciwwskazań).

Co jeśli zostanie zgłoszony sprzeciw do zamknięcia spółki?

Wykreślenie spółki zajmuje około trzech miesięcy (zakładając, że nie napotka się po drodze żadnych problemów). Przed wykreśleniem spółki powiadomienie o tym publikowane jest w London, Edinburgh lub Belfast Gazette (w zależności od miejsca rejestracji). W ten sposób wszystkie zainteresowane strony (np. wierzyciele lub HMRC) mają czas, aby sprzeciwić się rozwiązaniu spółki. W przypadku, gdy któraś ze stron sprzeciwi się zamknięciu spółki, cała procedura zostaje zawieszona. Spółka musi wówczas uregulować swoje zobowiązania wobec tego, kto wstrzymał procedurę zamknięcia. Jeśli jest to wierzyciel, a spółka jest niewypłacalne, zostanie rozpoczęta procedura upadłości.

Najczęstsze powody wstrzymania procesu zamykania spółki

Jednym z najczęstszych powodów odrzucenia wniosku jest to, że według HMRC zalegasz z płatnością podatków. Inne powody to:

 • Sprzeciw wierzyciela z uwagi na niezapłacone zobowiązania
 • Dowód na to, że prowadziłeś działalność lub zmieniłeś nazwę handlową spółki w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Brak przekazania informacji o procesie do zainteresowanych stron
 • Prowadzone postępowanie prawne przeciwko spółce

ZOBACZ TAKŻE: Wielka Brytania: czy nazwa spółki LTD ma znaczenie?

Powiadomienie o obowiązkowym wykreśleniu

Możliwe jest, że Twoja spółka otrzyma powiadomienie o wykreśleniu z rejestru Companies House z uwagi na brak złożonych sprawozdań lub ignorowanie ostrzeżeń. Zgodnie z Ustawą o spółkach z 2006 r. Companies House ma obowiązek wysłania na adres spółki dwóch powiadomień o opóźnieniu w płatnościach. Jeżeli te zostaną zignorowane, Companies House może wysłać powiadomienie o wykreśleniu z rejestru. Zostanie ono również opublikowane w The Gazette i będzie dostępne publicznie. Twoja spółka może zostać wykreślona z rejestru nawet, jeśli nadal prowadzi działalność, z uwagi na brak przedstawiania sprawozdań i ignorowanie ostrzeżeń. W ten sposób po prostu przestanie istnieć. Dlatego właśnie, jeżeli nie zamierzasz zakończyć działalności spółki, tak ważne jest odpowiedzenie na wiadomość o wykreśleniu. Konsekwencje powiadomienia o wykreśleniu mogą być następujące:

 • Rozwiązanie spółki nawet, jeśli wciąż prowadzi działalność
 • Transfer aktywów na rzecz państwa
 • W przyszłości możesz mieć problemy z pozyskaniem finansowania
 • Dyskwalifikacja dyrektora

Jeżeli rozważasz rozwiązanie spółki, ale ma ona zaległe zobowiązania, zalecamy wstępną darmową i nieformalną konsultację z jednym z naszych specjalistów Admiral Tax. Istnieje szereg procesów, które mogą okazać być bardziej odpowiednie w Twojej sytuacji i dzięki którym Twoja ostateczna sytuacja finansowa będzie lepsza. Jeżeli, na przykład, jesteś dyrektorem, a Twoja spółka ma zaległe zobowiązania pracownicze, dobrowolna likwidacja spółki będzie rozwiązaniem o wiele bardziej opłacalnym.

> POBIERZ poradnik „Brytyjska spółka limited bez tajemnic” <<

Brytyjska spółka bez tajemnic

 

Facebooktwitterlinkedin
Podsumowanie artykułu
Wykreślenie spółki z rejestru Companies House - jakie będą konsekwencje?
Tytuł
Wykreślenie spółki z rejestru Companies House - jakie będą konsekwencje?
Opis
Wykreślenie spółki z rejestru (lub, inaczej mówiąc, rozwiązanie działalności) jest opłacalną metodą na zamknięcie spółki, która nadal jest wypłacalna i nie posiada aktywów. Wtedy dyrektorzy spółki zachowują kontrolę nad spółką przez czas trwania całego procesu.
Autor
Copyrights
AT UK Consulting Ltd
Logo wydawcy
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg podatkowych, nie musi dodatkowo płacić podatku w Polsce, nawet jeśli pozostaje polskim rezydentem podatkowym. (więcej…)

  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg...

  Czytaj dalej
 • Czym są podmioty powiązane i kogo obowiązują ceny transferowe?
  Czym są podmioty powiązane i kogo obowiązują ceny transferowe?
  Pojęcie podmiotów powiązanych i cen transferowych określa zasady i zobowiązania podatkowe dla przedsiębiorstw przeprowadzających różnego rodzaju transakcje w obrębie tych samych grup kapitałowych. Najczęstszym przypadkiem podmiotów powiązanych są spółki matki i ich zagraniczne lub krajowe spółki córki. Przy takich transakcjach, obowiązują specjalne ceny transferowe podlegające różnym regulacjom prawnym, innym niż transakcje przeprowadzane przez podmioty niepowiązane. Jakie zatem cechy charakterystyczne jednostki gospodarczej wpływają na uznanie jej za podmiot powiązany i w jakich dokładnie sytuacjach zastosowanie znajdują ceny transferowe? (więcej…)

  Pojęcie podmiotów powiązanych i cen transferowych określa zasady i zobowiązania podatkowe dla przedsiębiorstw przeprowadzających różnego rodzaju transakcje w obrębie tych samych grup kapitałowych. Najczęstszym przypadkiem...

  Czytaj dalej
 • Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?
  Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?
  Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych operacji. Okazuje, że spółki typu Free Zone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jedno z lepszych rozwiązań do rozpoczęcia tego typu działalności. (więcej…)

  Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze

DO GÓRY

testowo