Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Rodzaje działalności gospodarczej przy umowie B2B

Rodzaje działalności gospodarczej przy umowie B2B

Rozważasz samozatrudnienie? Chcesz prowadzić małą firmę? Szukasz nowych możliwości? Sprawdź, która z form prowadzenia biznesu będzie odpowiednia w twoim przypadku. Porównujemy zatrudnienie na umowę o pracę z działalnością i z polskimi sp. z o.o. oraz brytyjskimi i irlandzkimi LTD. Znajdziesz tu prosty przykład i kilka wskazówek na temat możliwości, jakie oferuje każde z rozwiązań.

Maksymalizowanie zysków wydaje się celem wszystkich pracujących. W końcu zawsze na koniec miesiąca liczy się, ile zostaje w naszej kieszeni. To oczywiste, że odprowadzamy daniny publiczne i opłacamy składki na ubezpieczenia. Jednak stosując różne dostępne formy samozatrudnienia, można wpłynąć na wysokość miesięcznych przychodów. Różnice widać już na przykładzie przychodu “na rękę” na poziomie ok. 4000 PLN. Ponadto, samozatrudnienie daje szereg nowych możliwości. W ten sposób można oferować swoje usługi innym podmiotom. Łatwiej jest nawiązać współpracę z nowymi kontrahentami. Co więcej, rozpoczęcie współpracy z osobą samozatrudnioną jest prostsze także z perspektywy potencjalnego pracodawcy, który w takim układzie staje się kontrahentem.

Co zyskujesz dzięki samozatrudnieniu?

Wiele firm postrzega samozatrudnienie jako bezpieczniejszą formę współpracy, gdyż nie powoduje kosztownych i czasochłonnych obowiązków, które wynikają z typowej umowy o pracę. Niewykluczone, że to między innymi dlatego outsourcing z wykorzystaniem osób samozatrudnionych zmienił sposób, w jaki prowadzi się współczesny biznes. Okazuje się, że jest to też rozwiązanie na optymalizację kosztową i podatkową, dostępne praktycznie dla każdej osoby generującej przychód.

Zobacz także: Wielka Brytania zakończy okres przejściowy do końca 2020 r. Polscy przedsiębiorcy muszą się spieszyć z zakładaniem firmy w Anglii

Umowa o pracę a samozatrudnienie w Polsce

Umowa o pracę jest postrzegana przez wiele osób jako optymalna forma zatrudnienia. Wiąże się to z wieloma przywilejami, jakie gwarantuje się pracownikom tym rodzajem umowy. W ten sposób pracodawcy wiążą zatrudnionych z miejscem pracy, a pracownicy zapewniają sobie poczucie bezpieczeństwa i świadczenia.

Zalety umowy o pracę

Jako najczęściej wymieniane benefity wynikające z umowy o pracę wskazuje się:

 • stabilność wynagrodzenia,
 • zabezpieczenia przed zwolnieniem z dnia na dzień,
 • świadczenia emerytalne,
 • prawo do urlopu i płatny urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie w czasie choroby.

Nikogo raczej nie dziwi fakt, że pełen zestaw przywilejów pracownika wynikający z obowiązującego w Polsce Prawa Pracy kosztuje. Dlatego kwota wpływająca na konto pracownika jest niższa niż ta, którą realnie dysponuje co miesiąc osoba samozatrudniona, która generuje identyczny koszt dla pracodawcy.

Zalety prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Warto zwrócić uwagę na to, że pracownicy zazwyczaj mają ograniczone możliwości współpracy z innymi podmiotami, którym mogliby świadczyć swoje usługi. Takie ograniczenie wydaje się jedną z podstawowych wad tego rozwiązania. Samodzielna działalność gospodarcza pozwala w tym zakresie na dużo więcej. Oprócz tego można zastosować skuteczne mechanizmy legalnej optymalizacji kosztowej i podatkowej.

Główne zalety prowadzenia własnej firmy to:

 • możliwość współpracy z wieloma kontrahentami,
 • optymalizacja podatkowa, dzięki możliwości pomniejszania podstawy do opodatkowania przez odliczania zakupów stanowiących koszt uzyskania przychodu firmy,
 • więcej pieniędzy “na rękę”, nawet przy takim samym koszcie dla pracodawcy czy kontrahenta,
 • więcej możliwości rozwoju i satysfakcja.

Wypłata “na rękę” na umowie i działalności

W zdecydowanej większości pracownicy decydujący się na samozatrudnienie zaczynają prowadzić działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Nowi przedsiębiorcy rejestrują się w lokalnym oddziale CEIDG. Wpis do rejestru jest bezpłatny. Do prowadzenia działalności konieczne jest uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej – NIP i założenie firmowego konta bankowego. Nowa firma potrzebuje także adresu rejestrowego. Najczęściej przedsiębiorcy korzystają też z usług doświadczonych biur rachunkowych. Cena obsługi księgowej zależy od wielu czynników i stanowi koszt uzyskania przychodu.

Osoba fizyczna decydująca się na prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie w początkowym okresie, może skorzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS. Takie rozwiązanie ma swoje wady. Główną jest to, że w ten sposób ogranicza się zakres i wartość świadczeń, z jakich w przyszłości będzie korzystać ubezpieczony. Jednakże jest to dobry sposób na poprawę przepływów pieniężnych dla wielu początkujących przedsiębiorców, ponieważ dzięki temu więcej pieniędzy z faktur i rachunków zostaje do dyspozycji przedsiębiorcy.

Kalkulacja wypłaty na rękę przy umowie i na działalności

W celu porównania wartości kwot wypłaty “na rękę” z tytułu umowy o pracę i na samodzielnej działalności przyjęliśmy określone założenia. Pod lupę bierzemy przykład osoby zarabiającej na rękę około 4000 PLN. W obu przypadkach zakładamy jednakowy koszt dla pracodawcy czy kontrahenta.

W przypadku przedsiębiorcy założyliśmy: brak obciążenia z tytułu dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe oraz naliczenie składki ZUS na zasadach ogólnych od najniższej podstawy, jaką może zadeklarować przedsiębiorca. To zdecydowanie najczęściej wybierany wariant przez wszystkich, którym nie przysługuje “Ulga na start” ani ”Mały ZUS plus”. Do wyliczeń przyjmujemy rozliczenia z fiskusem na zasadach ogólnych, co przy tej wielkości rocznego przychodu oznacza 18% podatek dochodowy.

W przypadku pracownika zakładamy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wiek pracownika powyżej 26 lat, świadczenie pracy w miejscu zatrudnienia, stałe wynagrodzenia w każdym miesiącu, rezygnację z uczestnictwa w PPK.

Jak widać, wyniki zestawione w poniższej tabeli jednoznacznie wskazują, że prowadząc działalność gospodarczą, uzyskuje się pomiędzy 8 a 9 % więcej środków, przy jednakowym koszcie dla pracodawcy i kontrahenta. Jeżeli można skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, to przychód “na rękę” przedsiębiorcy jest jeszcze wyższy.

Pracownik / Przedsiębiorca Umowa o pracę Działalność gospodarcza
łączny koszt dla pracodawcy / faktura Vat netto 6685,44 6685,44
wynagrodzenie brutto na UoP / ZUS + zaliczka na podatek dochodowy 5549,00 1354,64 + 967,83
kwota na rękę 4000,29 4362,97
korzyść 362,68

Warto pamiętać także o tym, że nasza kalkulacja nie uwzględnia żadnych kosztów uzyskania przychodu. W przypadku osób generujących większy przychód korzyść w postaci wyższej wartości wypłaty na rękę jest jeszcze większa. Rozważając przejście na działalność, z pewnością dobrym pomysłem okaże się konsultacja z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie optymalizacji podatkowej AdmiralTax. Do rozmowy ze specjalistami z naszej firmy może zachęcić fakt, że sposobów na optymalizację w tym zakresie jest znacznie więcej.

Samozatrudnienie w formie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku niektórych przedsiębiorców dobrym rozwiązaniem może okazać się samozatrudnienie we własnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. To bardziej zaawansowana forma prowadzenia biznesu, gdyż spółka z o.o. ma odrębną osobowość prawną. Może być to spora zaleta, ponieważ nawet spółka z nie długą historią, przy przyzwoitych wynikach finansowych zyskuje niezłą zdolność kredytową, co daje szanse na inwestycje i szybką ekspansję.

Gdy prezes jest zatrudniony w spółce, zdolność do pozyskiwania finansowania pojawia się jeszcze szybciej. Koszty założenia spółki nie są wygórowane. Minimalny kapitał zakładowy to obecnie 5000 PLN. Złożenie wniosku o wpis do KRS drogą elektroniczną to koszt 350 PLN. Wpis w formie tradycyjnej jest blisko dwukrotnie droższy. Potrzebny jest jeszcze adres rejestrowy i rachunek bankowy. Zazwyczaj spółka z o.o. korzysta też z usług biura rachunkowego.

Jeżeli ograniczona dostępność do środków firmowych nie jest problemem, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje wiele zalet, takich jak:

 • stawka podatku CIT na poziomie 9% w przypadku podatników, których przychody nie przekroczyły 1 200 000 EUR,
 • możliwość zastosowania 0% stawki CIT – tzw. CIT Estoński – dla środków pozostających w firmie, które można przeznaczyć np. na inwestycje i rozwój,
 • odrębna osobowość prawna i ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
 • stosunkowo łatwa i przejrzysta procedura nawiązywania partnerstwa strategicznego,
 • możliwość dzielenie się udziałami z partnerami i wspólnego budowania przyszłej przewagi konkurencyjnej.

Niezależnie od formy wypłaty wynagrodzenia ze spółki, jest ono opodatkowane podatkiem od osób fizycznych, który opłaca osoba, na której rzecz spółka wypłaca wynagrodzenie. To właśnie oznacza podwójne opodatkowanie. W celu minimalizowania danin związanych z prowadzeniem działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o. stosuje się kilka standardowych procedur. Jedną z nich jest wprowadzenie do spółki udziałowca. Jeżeli do spółki wejdzie choć jeden wspólnik nawet z minimalnym udziałem, znosi to obowiązek opłacania świadczeń ZUS, które musi za siebie odprowadzać prezes jednoosobowej spółki z o.o.

Zobacz także: Kwota wolna od podatku w Irlandii w 2020 roku

Gdy celem jest uniknięcie konieczności opłacania składek ZUS, to jednym z rozwiązań może okazać się też wynagrodzenie z tytułu powołania członka zarządu. Wynagrodzenie z tytułu powołania nie powoduje obowiązku odprowadzania składek ZUS, to dobre rozwiązanie dla spółek z udziałowcami lub w sytuacji, gdy jest potrzeba szybkiego pozyskania środków z firmowych kont. W każdym przypadku trzeba indywidualnie dobrać konstrukcję organizacyjną tak, aby możliwe było osiągnięcie założonych celów.

Jeżeli właściciel lub wspólnicy działają wyłącznie na rzecz spółki, a przychody firmy są na odpowiednim poziomie, to można zatrudnić się we własnej spółce. Daje to możliwość korzystania ze wszystkich zalet i świadczeń wynikających z umowy o pracę, łącznie z pozyskaniem dodatkowych środków na emeryturę z tytułu PPK. Usługi dla swojej spółki można też świadczyć, prowadząc działalność gospodarczą. Wysokość wypłaty na rękę w takim przypadku będzie zbliżona do wartości, o których mowa w powyższym przykładzie porównującym działalność i umowę o pracę. Pieniądze można też wypłacać w formie dywidendy od zysku. Nasze biuro oferuje pełną pomoc przy wyborze właściwej strategii. Jak się okazuje, jedną z nich może być ulokowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poza granicami Polski.

Samozatrudnienie w brytyjskiej lub irlandzkiej spółce LTD?

Dlaczego warto rozważyć ulokowanie spółki w Wielkiej Brytanii lub Irlandii? Z kilku powodów – jednym z nich jest optymalizacja podatkowa. Jednak warto też zwrócić uwagę na nowe możliwości pozyskiwania środków na rozwój działalności oraz łatwy dostęp do zamożnego rynku na wyspach. Decyzja o tym, czy założyć spółkę LTD w Wielkiej Brytanii, czy w Irlandii zależy od specyfiki biznesu i celu optymalizacji. Więcej na ten temat można dowiedzieć się podczas konsultacji z naszymi doradcami, do których serdecznie zapraszamy.

4000 PLN w Polsce czy blisko 5000 ze spółką LTD, co wybrać?

Jednym z prostszych scenariuszy jest optymalizacja podatkowa z zastosowaniem kwoty wolnej od podatku. W przypadku osób prowadzących spółki LTD w Wielkiej Brytanii i Irlandii, które nie są rezydentami tych państw, obowiązuje kwota wolna od podatku na poziomie odpowiednio 12500 GBP i 8250 EUR. Co więcej, Polska zawarła zarówno z Irlandią, jak i Wielką Brytanią odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oznacza to, że nawet w przypadku przedsiębiorców prowadzących spółkę LTD, którzy mają polską rezydencję podatkową jako osoby fizyczne, przychody ze spółek LTD mogą być opodatkowane na terenie Irlandii lub UK. Przychód ten trzeba uwzględnić także w rocznej deklaracji podatkowej składanej w polskim urzędzie skarbowym, jednak nie odprowadza się od niego podatku. Warto jednak mieć świadomość, że stanowi podstawę do wyznaczenia stawki podatkowej dla nadwyżki uzyskanej na terenie Polski.

Co to znaczy w przypadku osób zarabiających około 4000 PLN na rękę z polskiej umowy o pracę lub działalności gospodarczej? Tylko tyle, że jest szansa na optymalizację podatkową i większą wypłatę na rękę co miesiąc. Dla zobrazowania skali korzyści przyjrzyjmy się kwocie wolnej od podatku w UK. 12500 GBP po kursie 5 PLN to 62500 PLN kwoty wolnej od podatku rocznie.

Zobaczmy, jak prezentuje się zestawienie wynagrodzenia z tytułu umowy o prace w Polsce i w brytyjskiej spółce LTD przy kursie przyjętym powyżej. Ta prosta kalkulacja zakłada jednakowy koszt dla pracodawcy w Polsce i przy zatrudnieniu w spółce LTD w UK.

Umowa o pracę w Polsce Umowa o pracę w spółce LTD w UK
łączny koszt dla pracodawcy 6685,44 PLN 1337 GBP (6685,44 PLN)
wynagrodzenie brutto 5549,00 PLN 1251 GBP (6255 PLN)
kwota na rękę 4000,29 1124,58 GBP (5622.9 PLN)
korzyść 1622,61 PLN

Porównując to do wartości wypłat na rękę w przykładzie przytoczonym wcześniej w tym artykule, daje to realną korzyść na poziomie przekraczającym 1000 PLN. Kalkulacja nie uwzględnia żadnych kosztów związanych z obsługą i prowadzeniem spółki LTD ani kosztu przewalutowania wynagrodzenia.

Podsumowując, dobrze zaplanowana strategia lokacji spółki w Wielkiej Brytanii lub Irlandii daje możliwość zwiększenia “wypłaty na rękę” nawet do kwoty blisko 5000 PLN przy przyjętym poziomie przychodów. Koszt założenia i prowadzenia spółki LTD nie jest wygórowany. Nasze biuro od lat lokuje spółki polskich przedsiębiorców na wyspach i pomaga w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości do urzędów. Warto mieć na uwadze także fakt, że prowadzenie firmy i rozliczanie się na wyspach daje możliwość skorzystania ze stosunkowo niskich kosztów ubezpieczenia, co przy regularnym odprowadzaniu składek daje możliwość uzyskania dodatkowej emerytury. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji w kwestii optymalizacji podatkowo-finansowej na samozatrudnieniu.

Facebooktwitterlinkedin
Podsumowanie artykułu
Rodzaje działalności gospodarczej przy umowie B2B
Tytuł
Rodzaje działalności gospodarczej przy umowie B2B
Opis
Rozważasz samozatrudnienie? Chcesz prowadzić małą firmę? Szukasz nowych możliwości? Sprawdź, która z form prowadzenia biznesu będzie odpowiednia w twoim przypadku. Porównujemy zatrudnienie na umowę o pracę z działalnością i z polskimi sp. z o.o. oraz brytyjskimi i irlandzkimi LTD.
Autor
Copyrights
AT UK Consulting Ltd
Logo wydawcy
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg podatkowych, nie musi dodatkowo płacić podatku w Polsce, nawet jeśli pozostaje polskim rezydentem podatkowym. (więcej…)

  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg...

  Czytaj dalej
 • Czym są podmioty powiązane i kogo obowiązują ceny transferowe?
  Czym są podmioty powiązane i kogo obowiązują ceny transferowe?
  Pojęcie podmiotów powiązanych i cen transferowych określa zasady i zobowiązania podatkowe dla przedsiębiorstw przeprowadzających różnego rodzaju transakcje w obrębie tych samych grup kapitałowych. Najczęstszym przypadkiem podmiotów powiązanych są spółki matki i ich zagraniczne lub krajowe spółki córki. Przy takich transakcjach, obowiązują specjalne ceny transferowe podlegające różnym regulacjom prawnym, innym niż transakcje przeprowadzane przez podmioty niepowiązane. Jakie zatem cechy charakterystyczne jednostki gospodarczej wpływają na uznanie jej za podmiot powiązany i w jakich dokładnie sytuacjach zastosowanie znajdują ceny transferowe? (więcej…)

  Pojęcie podmiotów powiązanych i cen transferowych określa zasady i zobowiązania podatkowe dla przedsiębiorstw przeprowadzających różnego rodzaju transakcje w obrębie tych samych grup kapitałowych. Najczęstszym przypadkiem...

  Czytaj dalej
 • Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?
  Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?
  Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych operacji. Okazuje, że spółki typu Free Zone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jedno z lepszych rozwiązań do rozpoczęcia tego typu działalności. (więcej…)

  Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze

DO GÓRY

testowo