Brytyjska spółka limited i polska działalność gospodarcza

Struktura rozwiązania
 • Brytyjska spółka LTD (dalej LTD)
 • Polska działalność gospodarcza (dalej DG)

OPIS

Struktura zakłada uruchomienie brytyjskiej spółki LTD oraz założenie bądź pozostawienie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce, z której przychody prowadzący ją przedsiębiorca (osoba fizyczna) rozlicza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Taka struktura umożliwia polskiemu przedsiębiorcy zredukowanie podatku dochodowego od 8,5% do 3% w zależności od rodzaju rzeczywiście prowadzonej działalności. (Dodając brytyjskie kwoty wolne od podatku należy realne opodatkowanie zmniejszyć dodatkowo o 0.5 - 1.5 %)

Zobacz także: Certyfikat rezydencji spółki Ltd

Działalność ta opiera się na następującym schemacie

 1. Głównym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest spółka brytyjska LTD, która także bierze na siebie wszelkie koszty prowadzenia działalności (tak aby u spółki maksymalnie zredukować dochód);
 2. Dochód Spółki jest transferowany do polskiej działalności gospodarczej świadczącej usługi na rzecz spółki LTD. Polska firma wystawia spółce LTD fakturę bez VAT (VAT rozlicza nabywca czyli spółka LTD, w praktyce ulega on wyzerowaniu). Przychód ten polska firma opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uwaga: polska działalność nie ma możliwości pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania ! (stąd wszelkie faktury kosztowe winna brać na siebie spółka LTD)
  Maksymalny limit uprawniający do stosowania ryczałtu to 150 000 euro rocznie.

Zryczałtowany podatek płacony jest w Polsce. Realne opodatkowanie wyniesie wtedy około 5.5% w zależności od wielu czynników operacyjnych, jak obrót czy wysokość wynagrodzenia dyrektora oraz ilość osób zatrudnionych w spółce LTD.

Zobacz także: Brytyjska spółka limited

PRZYKŁAD

Przykładowo mamy spółkę LTD, 3 dyrektorów, z których jeden ma dodatkowo 1-osobową firmę opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
Spółka LTD zarobiła 300 000 zł na czysto
Najpierw spółka wypłaca pensje trzem dyrektorom – 3 x 10 500 funtów wolne od podatku = 31 500 funtów = 160 tys. zł. Pensje sa zwolnione podatku
Nadwyżka (140 000zł) jest transferowana do Polski, gdzie płacony jest 8,5% podatek. 8,5% x 140 000 zł = 11 900 zł

Realna stopa opodatkowania wynosi więc 11 900 zł / 300 000 zł = 3,97%

Pamiętając o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w Anglii (od kwoty powyżej ok. 7600 funtów rocznie) oraz konieczności płacenia składek ZUS przez 1-osobową firmę w Polsce (realny koszt to jest ok. 650 zł miesięcznie, czyli 7800 zł rocznie), łączna kwota obciążeń publicznoprawnych (podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) wyniesie ok. 22 000 zł, jest to 7,3%. 

Korzyści

Bardzo niski podatek dochodowy
Zryczałtowany podatek dochodowy polskiej DG w wysokości, 8,5%, 5,5% lub 3% w zależności od profilu prowadzonej działalności wg kodów PKWiU do kwoty € 150 000 przychodu rocznie
Niskie prawdopodobieństwo kontroli skarbowej z polskiego Urzędu
Brak rozliczeń pozycji kosztowej bilansu firmy redukuje zagrożenie kontrolą skarbową. Bardzo ważne jest to, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w roku 2016 r. ma być mniej kontroli wobec osób będących na ryczałcie.
Polski PIT
Pieniądze nie wypływają z Polski, co działa na plus polskiego rezydenta podatkowego
Brytyjska emerytura
Przysługująca każdej osobie opłacającej składki w Wielkiej Brytanii i przekraczającej odpowiedni wiek emerytalny
DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEN MODEL
 • Przedsiębiorcy, którzy chcą pozostawić w Polsce DG (ze względu na leasing / historię kredytową / możliwość zatrudnienia pracowników / inne)
 • Przedsiębiorcy, którzy powołają DG tylko w celu optymalizacji kosztów podatkowych
 • Przedsiębiorcy chcący skorzystać z brytyjskiego systemu podatkowego celem optymalizacji kosztów podatkowych oraz prowadzić biznes w bezpiecznej jurysdykcji podatkowej
 • Struktura opłacalna przy dowolnych obrotach od 200 000 rocznie wzwyż
 • Przedsiębiorcy wykazujący do € 150 000 netto dochodu rocznie
SKĄD BIORĄ SIĘ KORZYŚCI TEGO MODELU
 • Przedsiębiorcy, którzy powołają DG tylko w celu optymalizacji kosztów podatkowych
 • Przedsiębiorcy chcący skorzystać z brytyjskiego systemu podatkowego celem optymalizacji kosztów podatkowych oraz prowadzić biznes w bezpiecznej jurysdykcji podatkowej
 • Struktura opłacalna przy dowolnych obrotach od 200 000 rocznie wzwyż
 • Przedsiębiorcy wykazujący do € 150 000 netto dochodu rocznie

Jak to działa?

1
Analiza
 • Analiza prawna dot. przedmiotu działalności firmy i określenie dokumentacji potrzebnej do organizacji struktury
2
Organizacja struktury
 • Powołanie brytyjskiej spółki LTD
 • Powołanie polskiej działalności gospodarczej
3
Umowy i licencje
 • Sporządzenie dokumentacji dot. Wykorzystania licencji na znak towarowy lub inne środki niematerialne umożliwiające funkcjonowanie struktury
 • Sporządzenie dokumentacji dot. Cen transferowych
4
Działalność operacyjna
 • Prowadzenie działalności na całym świecie przez spółkę LTD
 • Comiesięczny transfer środków do polskiej działalności gospodarczej
5
Rozliczenie struktury i dyrektora
 • Rozliczenie polskiej DG
 • Rozliczenie brytyjskiej spółki LTD
DO URUCHOMIENIA STRUKTURY WYMAGANE SĄ
 • Brytyjska spółka kapitałowa z co najmniej jednym udziałowcem i dyrektorem
 • Polska Działalność Gospodarcza na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 • Dokumentacja dot. sprzedaży licencji do znaków towarowych i warunki ich używania
 • Dokumentacja dot. cen transferowych wymiany usług
CZAS REALIZACJI USŁUGI
 • Powołanie spółki LTD - 5 dni
 • Założenie Działalności Gospodarczej - 5 dni
 • Sporządzenie dokumentacji dot. licencji oraz znaków towarowych - 15 dni
 • Sporządzenie dokumentacji cen transferowych - 15 dni
Spółka LTD Działalność Gospodarcza Spółka LTD + Działalność Gospodarcza
Dochód spółki 616 500 zł
€ 150 000
£ 110 000
616 500 zł
€ 150 000
£ 110 000
616 500 zł
€ 150 000
£ 110 000
Podstawa opodatkowania 20% 19% 8.5% 5.5% 3%
Podatek do zapłaty 123 000 zł 117 135 zł 52400 zł 33907 zł 21600 zł
Oszczędność
na podatku dochodowym
rocznie
Od 64 735 zł do 101 400 zł

Cennik

Powołanie struktury od 6 500 GBP
Rozliczenie rocznie spółki LTD i dyrektora od 3000 GBP

Szukasz optymalnego rozwiązania dotyczącego zabezpieczenia pieniędzy?

Zamów konsultację u naszych doradców:

Masz pewność, że rozmawiasz z konsultantem z minimum
dwuletnim doświadczeniem lub z wykształceniem prawniczym.
STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze
Kontakt
cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.
Zgodnie z przepisami RODO dane naszych użytkowników przetwarzane są w celu realizacji usługi.