Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Furlough: dopłaty do pracowników dla firm w UK – aktualne informacje [15.05.2020 r.]

Furlough: dopłaty do pracowników dla firm w UK - aktualne informacje [15.05.2020 r.]

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił pakiet pomocowy dla firm, w ramach którego zwraca firmom koszty zatrudniania pracowników furlough w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia w ramach tzw. Job Retention Scheme.

[Aktualizacja 21.04.2020 r.]: Pracownicy musieli być zatrudnieni w dniu 19 marca b.r. Wynagrodzenie, które może zostać zrefundowane obejmuje okres najwcześniej od 1 marca b.r.

W ramach schematu Coronavirus Job Retention Scheme HMRC będzie wypłacało 80% kosztów wynagrodzenia pracowników, którzy zostali zgłoszeni jako tzw. furlough employees (pracownicy tymczasowo urlopowani). HMRC zobowiązuje się do wypłaty do £2,500 wynagrodzenia miesięcznie.  Pomoc jest dostępna dla wszystkich pracodawców w UK, którzy zatrudniali pracowników przed 28 lutym 2020 r.

Co to znaczy furlough?

Furlough jest to status pracownika, który nie wykonuje pracy dla pracodawcy, ale otrzymuje wynagrodzenie i ma nadal umowę o pracę. Jest to tzw. postojowe.

Kto może się starać o pomoc?

[Aktualizacja 21.04.2020 r.]: Pracownicy musieli być zatrudnieni w dniu 19 marca b.r.

Wszystkie firmy brytyjskie są upoważnione do uzyskania pomocy. Jedyny warunek, jaki muszą spełnić to taki, że muszą zatrudniać pracowników od 28 lutego 2020 r.  lub wcześniej oraz posiadać brytyjskie konto bankowe.

Których pracowników obejmie pomoc?

[Aktualizacja 21.04.2020 r.]: Pracownicy musieli być zatrudnieni w dniu 19 marca b.r.

Pomoc jest przeznaczona dla pracowników na wszystkich typach umów, tj. zatrudnionych na pełen etat, na pół etatu, pracujących na kontraktach agencyjnych oraz na kontraktach elastycznych i tzw. zero-hour. Wymogiem jest, by byli oni zatrudnieni w dniu 28 lutego 2020 r..

Zobacz także: Covid-19: brytyjskie spółki LTD mają dodatkowe trzy miesiące na złożenie rozliczeń za ubiegły rok

Jaki jest warunek objęcia pomocą?

Aby pracownika objął program pomocowy państwa, musi on zostać zwolniony z konieczności świadczenia pracy przy zachowaniu umowy. Pracownik taki nie może wykonywać żadnej pracy dla firmy w tym okresie. Jeśli pracownik wykonuje jakąkolwiek pracę na rzecz pracodawcy, nie podlega pod Job Retention Scheme. Nie ma możliwości częściowego objęcia programem.

Schemat nie obejmuje prowizji, bonusów i nagród, odnosząc się tylko do wynagrodzenia podstawowego.

Czy dyrektorzy spółek limited mogą być objęci Job Retention Scheme?

[Aktualizacja 21.04.2020 r.]: Dyrektorzy firm, mogą również zostać objęci postojowym, także dyrektorzy spółek jednoosobowych. W czasie postojowego dyrektorowi wolno wykonywać jedynie obowiązki dyrektorskie wynikające z Companies Act 2006 w zakresie takim, jaki zostanie uznany za konieczny w obecnej sytuacji. W tym okresie nie powinien on aktywnie generować przychodów lub świadczyć usług w imieniu firmy. Szczególnie dotyczy to dyrektorów jednoosobowych spółek, w których oni sami świadczyli usług dla klientów firmy.

Dyrektorzy również mogą być objęci programem, zachowując jednocześnie prawo do wykonywania obowiązków wobec urzędów związanych z pełnioną w spółce funkcją, ale nie zachowując prawa do pracy na rzecz spółki. W sytuacji, gdy w spółce jest jeden dyrektor nie jest jednak możliwe zachowanie funkcjonowanie spółki, gdy oddeleguje się on na tymczasowy urlop (furloughed status). Oznaczałoby to, że spółka nie może wykonywać  swojej działalności, a co za tym idzie musi poinformować wszystkich dostawców i kontrahentów o zawieszeniu działalności i rzeczywiście tą działalność zawiesić.

W przypadku, gdy dyrektorów jest więcej program może objąć część zarządu (dyrektorów).

Zobacz także: Koronawirus opóźni reformę IR35 o rok. Spółki ltd zyskują czas

Którzy pracownicy nie podlegają Job Retention Scheme?

[Aktualizacja 21.04.2020 r.]: Datą graniczną jest 19 marca b.r

Pracownik, który nadal wykonuje pracę dla firmy lub pracownik, który ma zredukowaną liczbę godzin lub pomniejszone wynagrodzenie nie może zostać objęty Job Retention Scheme. Również pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym, a także ci, którzy byli zatrudnieni po 28 lutym 2020 roku nie kwalifikują się do objęcia pomocą.

Pracownicy, którzy przebywają na urlopie chorobowym lub są w izolacji z powodu koronawirusa, mogą dołączyć do Job Retention Scheme po powrocie z chorobowego lub okresie kwarantanny.

Jak uzyskać dofinansowanie?

[Aktualizacja 21.04.2020 r.]: Pracownicy musieli być zatrudnieni w dniu 19 marca b.r.i tego dnia dotyczy wysokość wynagrodzenia pracownika.

Pracodawca musi pisemnie poinformować pracowników, których zamierza objąć Job Retention Scheme. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o zwrot kosztów. Program opiera się bowiem o system refundacji. Pracodawca może otrzymać albo 80% wynagrodzenia pracownika lub £2,500 miesięcznie – w zależności która kwota jest niższa. Dodatkowo otrzyma zwrot Employer National Insurance contributions, czyli składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zobacz także: Coronavirus Job Retention Scheme Krok po Kroku. Co potrzeba do złożenia wniosku.

Dla pracowników zatrudnionych na pełen etat i pół etatu wynagrodzenie powinno być obliczane jako 80% wynagrodzenia, jakie przysługiwało w dniu 28 lutego 2020 roku. Jeśli pracownik otrzymywał nieregularne wynagrodzenia, należy wziąć pod uwagę wyższą kwotę albo wynagrodzenie za ten sam miesiąc z poprzedniego roku, albo średnie miesięczne zarobki z roku podatkowego 2019/20.  Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż rok, pod uwagę należy wziąć średnie zarobki od kiedy pracownik rozpoczął pracę.

Jaki koszt ponosi pracodawca korzystając z COVID -19 Job Retention Scheme?

Jeśli pracownik zgodzi się na objęcie programem oznacza to automatycznie, że jego wynagrodzenie będzie równe 80% wynagrodzenia podstawowego, które otrzymywał, lecz w zamian zostanie on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Zakładając, że HMRC będzie zwracał również składki na ubezpieczenie dla pracownika nie ma bezpośrednich kosztów pracowniczych dla pracodawcy w związku ze skorzystaniem z programu.

Koszty, jakie ponosi pracodawca to koszty pośrednie, tj. obsługi kadrowej oraz koszty operacyjne związane z koniecznością kredytowania wynagrodzenia, gdyż schemat jest oparty o system refundacji poniesionych kosztów.

Co jest wymagane do złożenia wniosku o Job Retention Scheme?

Dokumenty i dane, których wymaga HMRC do złożenia wniosku:

 • ePAYE reference number
 • National Insurance Number wszystkich pracowników
 • Liczba pracowników objętych programem
 • Okres za jaki ma być złożone aplikacja
 • Kwota zwrotu
 • Dane firmy
 • Numer konta bankowego
Na jaki okres można uzyskać dofinansowanie na pracownika?

[Aktualizacja 21.04.2020 r.]: Okres wydłużono z 3 do 4 miesięcy.

[Aktualizacja 15.05.2020 r.]: Program został wydłużony do 31 października 2020 roku. Do lipca zasady pozostają niezmienne, czyli pracodawca może uzyskać i wypłacić 80% wynagrodzenia pracownikowi przenoszonemu na postojowe (furlough) z limitem wypłaty 2500 funtów, a pracownik nie może świadczyć pracy na rzecz pracodawcy. Od sierpnia planowane są zmiany mające na celu przywrócenie pracowników do pracy na pół etatu lub pełen etat oraz przeniesienie na pracodawcę części kosztów wynagrodzeń tych pracowników.

Minimalny okres, na jaki można objąć pracownika programem to 3 tygodnie. Obecnie maksymalny okres, jaki jest podawany to okres 3 miesięcy. Rząd jednak zastrzegł, że w przypadku negatywnego scenariusza pandemii okres też będzie mógł zostać wydłużony.

Po zakończeniu programu pracodawca zdecyduje czy zatrudni pracownika ponownie czy wręczy mu wypowiedzenie.

ZOBACZ TAKŻE: Aplikacje Job Retention Scheme FAQs: najczęściej zadawane pytania

 

Facebooktwitterlinkedin
Podsumowanie artykułu
Koronawirus pomoc dla firm dopłaty do pracowników dla firm w UK
Tytuł
Koronawirus pomoc dla firm dopłaty do pracowników dla firm w UK
Opis
Szczegóły pomocy oferowanej firmom brytyjskim w ramach dopłat do wynagrodzeń pracowniczych. Pakiet pomocowy dla firm dotkniętych przez koronawirus
Autor
Copyrights
AT UK Consulting Ltd
Logo wydawcy
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg podatkowych, nie musi dodatkowo płacić podatku w Polsce, nawet jeśli pozostaje polskim rezydentem podatkowym. (więcej…)

  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg...

  Czytaj dalej
 • Czym są podmioty powiązane i kogo obowiązują ceny transferowe?
  Czym są podmioty powiązane i kogo obowiązują ceny transferowe?
  Pojęcie podmiotów powiązanych i cen transferowych określa zasady i zobowiązania podatkowe dla przedsiębiorstw przeprowadzających różnego rodzaju transakcje w obrębie tych samych grup kapitałowych. Najczęstszym przypadkiem podmiotów powiązanych są spółki matki i ich zagraniczne lub krajowe spółki córki. Przy takich transakcjach, obowiązują specjalne ceny transferowe podlegające różnym regulacjom prawnym, innym niż transakcje przeprowadzane przez podmioty niepowiązane. Jakie zatem cechy charakterystyczne jednostki gospodarczej wpływają na uznanie jej za podmiot powiązany i w jakich dokładnie sytuacjach zastosowanie znajdują ceny transferowe? (więcej…)

  Pojęcie podmiotów powiązanych i cen transferowych określa zasady i zobowiązania podatkowe dla przedsiębiorstw przeprowadzających różnego rodzaju transakcje w obrębie tych samych grup kapitałowych. Najczęstszym przypadkiem...

  Czytaj dalej
 • Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?
  Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?
  Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych operacji. Okazuje, że spółki typu Free Zone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jedno z lepszych rozwiązań do rozpoczęcia tego typu działalności. (więcej…)

  Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze

DO GÓRY

testowo