Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Ważą się losy Wielkiej Brytanii w Europie

Ważą się losy Wielkiej Brytanii w Europie

Firma w UK

Solidny, wydawać by się mogło, gmach Unii Europejskiej, pod którego fundamenty położyła utworzona w 1951 roku Europejska Wspólnota Węgla i Stali, zaczyna chwiać się w posadach, a na jego murach pojawiają się niepokojące rysy. Największą z nich jest perspektywa tzw. „Brexitu”, czyli dobrowolnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Bez względu na to, czy przyczyną takiego stanu rzeczy jest kryzys migracyjny, nieudolność organów UE, czy chęć całkowitego uniezależnienia się Londynu od Brukseli, największe obawy budzą ewentualne konsekwencje gospodarcze. Szczególnie wśród polskich przedsiębiorców i pracowników, dla których Wielka Brytania stała się atrakcyjnym rynkiem pracy.

W świetle tak niepokojącej możliwości, należy zadać sobie dwa pytania: jakie realne skutki dla polskich i brytyjskich przedsiębiorców niesie za sobą „Brexit” oraz czy można podjąć jakiekolwiek działania, aby takiemu rozwojowi wydarzeń zapobiec?

Odpowiedź na pierwsze pytanie nie jest sprawą prostą, jako że sam „Brexit”, to na razie tylko polityczna i gospodarcza hipoteza – a w związku z tym, obraz przyszłości Europy, Wielkiej Brytanii i Polski po ewentualnym wystąpieniu UK z Unii Europejskiej opiera się na prognozach i przewidywaniach. Jednakże, większość z owych prognoz jest dla Wielkiej Brytanii (pod warunkiem, że „Brexit” dojdzie do skutku) negatywna, przewiduje bowiem poważne problemy gospodarcze. Przyczyn jest oczywiście wiele – przyjrzyjmy się zatem najważniejszym z nich.

Po pierwsze, wystąpienie UK z Unii może spowodować wzrost niechęci do współpracy handlowej z Wielką Brytanią ze strony innych państw unijnych. Kraje takie będą preferowały współpracę „między sobą”, wedle zunifikowanych zasad prawa handlowego obowiązujących kraje członkowskie zamiast dostosowania się do odrębnych wymogów prawa brytyjskiego.

Po drugie, „Brexit” może negatywnie odbić się na brytyjskim eksporcie, jako, że duża część eksportowych dóbr i usług wytwarzana jest przez firmy zagraniczne, które ze względu na atrakcyjne brytyjskie uwarunkowania prawne i podatkowe prowadzą swoją działalność na terenie UK, a które po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, mogą próbować przenosić działalności za granicę.

Po trzecie, imigranci, w których uderzy „Brexit” i może zmusić ich do opuszczenia Wysp, stanowią poważną siłę roboczą, wytwarzającą dużą część dóbr eksportowych. Może się więc okazać, że, kolokwialnie mówiąc, Wielka Brytania nie będzie miała czym handlować.

Jeżeli chodzi o wymierny zakres strat, prognozy są różne, jako, że przewidują różne scenariusze; np. według przedsiębiorstwa Euler Hermes, straty Wielkiej Brytanii po „Brexicie” mogą wynieść nawet 30 mld funtów do 2019 roku (jeżeli UK nie podpisze nowej umowy o wolnym handlu). W tym samym czasie, straty wynikłe z wycofania inwestycji zagranicznych mogą osiągnąć poziom nawet 210 mld funtów.

Dane za http://www.egospodarka.pl

Z kolei instytucja Open Europe zakłada, że „Brexit” będzie kosztował Wielką Brytanię spadek wartości PKB o 2,2% do 2030 roku, co w przeliczeniu na dolary wyniesie ok. 59 mld.

Dane za http://topmejt.co.uk

Jak widać, ogólne perspektywy rysujące się przed Wielką Brytanią mają dosyć ciemne barwy. Jednak należy założyć, że Wielka Brytania dołoży wszelkich starań, aby utrzymać istniejące przepisy, warunki pracy i współpracy gospodarczej z krajami Unii Europejskiej i nie dopuści do tak dużych strat. Ponadto trzeba pamiętać, że nawet jeśli Wielka Brytania zagłosuje za „Brexitem”, okres przygotowania do samego wyjścia będzie trwał minimum dwa lata, choć eksperci mówią nawet o dziesięciu, w czasie których ustalane i negocjowane będą warunki współpracy Wielkiej Brytanii z krajami Unii Europejskiej.

Jednakże, w myśl przysłowia „bliższa ciału koszula niż sukmana”, zastanówmy się, czym ewentualny „Brexit” może grozić firmom działającym na linii Wielka Brytania – Polska.

Jednym z problemów, jaki „Brexit” przyniósłby polskim przedsiębiorcom, są potencjalnie zwiększone koszta wymiany handlowej związane z wprowadzeniem ceł, stanowiących niejako naturalną barierę w handlu międzynarodowym, zniechęcającą część inwestorów oraz odbiorców towarów (towar oclony będzie droższy) a także zniesienie preferencji w ich przepływie. Byłoby to wyjątkowo niekorzystne, jako, że Wielka Brytania to nasz ważny partner handlowy; wartość wyeksportowanych tam towarów w roku 2015 przekroczyła 11 mld euro. Szczególnie poszkodowani byliby producenci żywności, jako, że stanowi ona aż 15% wszystkich eksportowanych dóbr.

Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w dziedzinie handlu międzynarodowego, wszelkie granice prawne zakłócające swobodny przepływ towarów, usług i siły roboczej, stanowią utrudnienie, które oczywiście wpłyną na sposób działania jego firmy. Jednym z możliwych rozwiązań jest zmniejszenie eksportu do danego kraju, lub też całkowite zaprzestanie w nim działalności i poszukiwanie nowych rynków zbytu. Pierwsza sytuacja wiąże się ze zmniejszeniem dochodu firmy i częstą w takim przypadku redukcją etatów (rośnie bezrobocie), lub też likwidacją działalności. Szukając rynków zbytu w innych krajach, należy pamiętać o bardzo ważnej, choć oczywistej, rzeczy: z Wielką Brytanią handlują nie tylko polskie firmy. Przedsiębiorstwa z innych państw, wystraszone „Brexitem”, również będą szukać nowego miejsca na rynku, co doprowadzi do wzrostu konkurencji, którą nie wszystkie z nich przetrwają. To z kolei doprowadza nas do poruszanego już wcześniej możliwego efektu – likwidacji części firm i wzrostu bezrobocia (które z kolei obciąży budżet państwa – nie dosyć, że wzrośnie liczba osób nie zarobkujących i nie opłacających podatków, to jeszcze trzeba im będzie zapewnić zasiłek. Jeżeli doliczymy do tego ludzi powracających do kraju z Wielkiej Brytanii, którzy po „Brexicie” stracą prawo do pobytu na Wyspach, może dojść do scenariusza, w którym polska gospodarka nie będzie w stanie stworzyć odpowiedniej ilości miejsc pracy).

Negatywne efekty dotkną także Brytyjczyków. Wiele polskich firm prowadzących działalność handlową lub usługową z „Wyspiarzami”, jest zarejestrowanych właśnie w UK, ze względu na korzystne prawo i podatki. Likwidacja lub ograniczenie działalności takich firm doprowadzi do deficytu pewnego rodzaju towarów i usług na rynku Wielkiej Brytanii. A skoro podaż nie będzie w stanie zaspokoić popytu, ceny deficytowych dóbr i usług wzrosną, co, potocznie mówiąc „mocno uderzy Brytyjczyków po kieszeni”. Co do firm „typowo” brytyjskich, handlujących z Polską – one też będą miały ciężki orzech do zgryzienia. Pamiętajmy, że gospodarka UK w dużej mierze opiera się na pracy imigrantów, a Polacy to druga pod względem wielkości mniejszość narodowa na Wyspach Brytyjskich. Jeżeli UK, na mocy „Brexitu” sama pozbawi się rąk do pracy, może okazać się, że część tamtejszych firm nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, ponieważ po prostu nie będzie pracowników niezbędnych do wytworzenia konkretnych towarów czy też świadczenia usług.

Jednak, póki co, powyższe scenariusze to tylko przysłowiowe „gdybanie”. Do „Brexitu” jeszcze nie doszło, a wszelkie prognozy mogą okazać się nietrafione,  także w sytuacji, gdyby rzeczywiście doszedł on do skutku. Nawet największy pesymista powinien pamiętać, że przecież sami Brytyjczycy doskonale zdają sobie sprawę z korzyści i konieczności utrzymania poprawnych relacji gospodarczych z krajami UE oraz obecności na swoim terytorium pracowników zza granicy; a zatem ewentualny „Brexit” będzie miał konsekwencje raczej polityczne niż gospodarcze.

Na pewno nie należy obawiać się tego, że po zwycięstwie “eurosceptyków” przedsiębiorcy współpracujący z Wielką Brytanią oraz pracownicy najemni zostaną zmuszeni do zaprzestania działalności i opuszczenia “Wysp”, jako, że po prostu nie leży to w interesie samego UK. Nawet jeżeli zostaną dokonane pewne zmiany prawne regulujące kontakty handlowe między Wielką Brytanią, a Unią Europejską, to po pierwsze: nie będą to zmiany radykalne, które w znaczącym stopniu zamknęłyby brytyjski rynek dla europejskich firm, a europejski dla brytyjskich, a po drugie, nie będą to zmiany gwałtowne – pamiętajmy o okresie przejściowym mającym trwać od 2 do 10 lat. Jest to z pewnością wystarczająco długi czas, aby przedsiębiorcy zdążyli zapoznać się i przystosować do nowych przepisów, a w ostateczności znaleźć nowy rynek zbytu.

Podobnie nie ma powodów do obaw dla osób opłacających składki emerytalne w Wielkiej Brytanii. Zgromadzone przez nich pieniądze z pewnością będą bezpieczne; wynika to z faktu, że Wielka Brytania nie przewiduje znaczących zmian w prawie emerytalnym, opierającym się na prawie unijnym. Jednakże, gdyby przepisy zostały zmienione, nie pozbawią one osób już opłacających składki nabytych praw ani zgromadzonych środków, w myśl zasady „lex retro non agit”, czyli „prawo nie działa wstecz” (o wyjątkach możemy mówić tylko wtedy, kiedy wiążą się one z korzyścią dla adresatów nowej regulacji, a pozbawienie części majątku z pewnością korzystne nie jest). Nowe przepisy będą raczej dotyczyły osób, które rozpoczną opłacanie składek emerytalnych po ewentualnym „Brexicie”.

Podsumowując, chociaż potencjalny na razie „Brexit” rzeczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem, należy założyć, że będzie on miał charakter głównie polityczny i narodowościowy, a w relacjach handlowych pomiędzy UE a Wielka Brytanią górę wezmą prawa gospodarki wolnorynkowej.

Należy też wierzyć w racjonalizm Brytyjczyków, a dokładnie w to, że tworząc nowe przepisy prawne, zrobią to w taki sposób, aby w dalszym ciągu zachęcać zagraniczne podmioty gospodarcze do podejmowania działalności, a pracowników najemnych do przyjazdu i poszukiwania zatrudnienia na ich terytorium.

Dodatkowym, istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na ewentualne nowe, „pobrexitowe” brytyjskie prawo, może być chęć dbania o interesy własnych obywateli poza granicami Wielkiej Brytanii – a dokładniej, brytyjski będzie dążył do stworzenia podmiotom zagranicznym na własnym terenie takich warunków, jakie chciałby, aby obywatele brytyjscy zastali poza swoją ojczyzną.

O tym, które prognozy okażą się słuszne, a które nie, przekonamy się jedynie  wtedy, kiedy „Brexit” dojdzie do skutku. A o tym zadecydują już sami Brytyjczycy 23 czerwca.

W przypadku zwycięstwa zwolenników opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, będziemy Państwa na bieżąco informować o ewentualnych zmianach przepisów prawnych oraz ich konsekwencjach.

 

Oceń ten post
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne sytuacje dla pracodawców. Pełna treść zmian nie jest znana opinii publicznej, ale jedno jest pewne - na polskich przedsiębiorców spadną kolejne utrudnienia. "Prowadzenie biznesu w Polsce nie należy do najłatwiejszych czynności, przedsiębiorcy stają przed kolejnymi negatywnymi zmianami mającymi wpływ na ich biznes. Inne europejskie państwa -  jak Wielka Brytania czy Irlandia - od lat prezentują odmienne podejście oparte na przyjaznym podejściu do biznesu i braku biurokracji. Proponowane zmiany będą prowadzić do patologii na rynku pracy i odpływu polskich przedsiębiorców za granicę" - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

  Zmiany w Kodeksie pracy

  Jedna z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej dotyczyła możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem. Zdaniem Komisji rozwiązaniu umowy powinno towarzyszyć zaproponowanie pracownikowi innego stanowiska, które odpowiadać będzie jego kwalifikacjom. W założeniu ma to wzmocnić pozycję pracownika, ale realizacja tych postulatów może okazać się dla wielu firm niewykonalna. Propozycja zakłada, że pracodawca nie będzie mógł w prosty sposób zakończyć współpracy (po wcześniejszym upływie okresu wypowiedzenia), lecz będzie musiał znaleźć mu nowe zajęcie w tej samej firmie. Nowe stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom i umiejętnościom pracownika, nie może stanowić degradacji i być "karą". Ponadto projekt zakłada, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zamiarze zwolnienie go i wysłuchania w obecności świadka (dziś wystarczy wręczenie wypowiedzenia, a jeśli pracownik jest członkiem związku zawodowego, pracodawca musi przeprowadzić konsultacje). Największa rewolucja ma dotyczyć wprowadzenia przymusu pracy etatowej z jednoczesnym zakazem wykonywania pracy na umowach cywilno-prawnych dla tego samego pracodawcy (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Alternatywą dla umowy o pracę będzie możliwość wykonywania niektórych prac na podstawie samozatrudnienia, co wiąże się z koniecznością zakładania działalności i opłacania wysokich składek, co i tak dla wielu osób wydaje się sensowną alternatywną, gdyż daje możliwość także przeniesienia swoich usług do innego kraju. Dla niektórych grup zawodowych (np. artystów) likwidacja umów cywilno-prawnych pozbawia ich narzędzia prawnego pozwalającego na realizację wielu dzieł dla różnych podmiotów. Nic dziwnego, że pierwsi z nich już decydują się na przeniesienie swoich biznesów za granicę, czego najlepszym przykładem jest Michał Wiśniewski. W wywiadzie dla Admiral Tax Michał przyznał, że "Wielka Brytania jest dla niego synonimem wolności biznesowej". Cały wywiad znajdziesz tutaj. Jak widać prowadzenie firmy w Polsce jest zadaniem trudnym i wymagającym. Na szczęście obowiązujące przepisy i swoboda świadczenia usług pozwalają polskim obywatelom na prowadzenie biznesu w całej Europie, w przyjaznych warunkach, bez zbędnej biurokracji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia firmy za granicę – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.  

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne...

  Czytaj dalej
 • Szwajcaria – raj dla kryptowalut
  Szwajcaria - raj dla kryptowalut
  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka Zug w Szwajcarii. To tutaj siedziby ma wiele projektów fin-tech oraz takie projekty znane ze świata kryptowalut jak Ethereum, ShapeShift, Xapo. Niskie podatki i preferencyjne warunki przyciągnęły wielomilionowy kapitał i innowacyjne projekty z całego świata, czyniąc z tego rejonu Szwajcarii "dolinę kryptowalut". W obliczu wzmożonego zainteresowania kryptowalutami rządy wielu państw zwiększają regulacje lub całkowicie zakazują handlu kryptowalutami. Podobnie sprawa ma się w Polsce, gdzie największe giełdy kryptowalut zostały wpisane na listę ostrzeżeń KNF, a Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oznaczający konieczność zapłaty nawet 32% podatku od handlu kryptowalutami w Polsce. W przeciwieństwie do Polski, inne europejskie kraje jak Szwajcaria czy Gibraltar otwierają się na innowacyjne projekty. "Dynamiczny rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain jest dużym wyzwaniem dla rządzących. Rewolucja dzieje się na naszych oczach, a my jako Admiral Tax uczestniczymy w niej od samego początku doradzając w kwestiach podatkowych prywatnym inwestorom. Szwajcaria dzięki  preferencyjnym warunkom jest najstabilniejszym miejscem w Europie do prowadzenia tego typu projektów." - podsumowuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax. Szwajcaria nie po raz pierwszy obiera odmienny kurs. Kraj kojarzony z private bankingiem w prawdziwym wydaniu, od lat gwarantujący pełne bezpieczeństwo sektora finansowego oraz niespotykaną nigdzie dyskrecję widzi ogromny potencjał w rynku kryptowalut. Zug, miasteczko położone nad jeziorem Zug, liczące mniej niż 30 000 mieszkańców umożliwia swoim mieszkańcom zapłatę podatków komunalnych poprzez kryptowaluty.

  Szwajcaria - niskie podatki i ponad 550 mln USD zebrane w ICO's

  Dzięki niskim podatkom w Zug działa kilkanaście firm z branży fin-tech oraz wiele projektów opartych o technologię blockchain. To tutaj swoją siedzibę ma m.in. druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji (68 mld USD). Według danych zebranych przez Financial Times Szwajcaria staje się jednym z liderów na rynku kryptowalut i wprowadza oferty publiczne oparte o kryptowaluty (ICO). W okresie od stycznia do października 2017 r. całkowita wartość tych ofert publicznych wyniosła 550 mln dolarów, czyli 12 razy więcej niż w Polsce (45 mln dol.). ICO więcej wyniosły tylko w USA - 580 mln dol. Warto dodać, że Szwajcarski Organ ds. Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) w październiku 2017 roku wydał licencję dla pierwszej giełdy kryptowalut, która ma działać w zgodzie z najwyższymi szwajcarskimi standardami finansowymi. Giełda ma współgrać ze szwajcarskimi przepisami  odnośnie prania brudnych pieniędzy oraz znajomości tożsamości klientów (KYC). Giełda będzie nadzorowana przez FINMA aby upewnić się, że wszystkie zasady są przestrzegane. W obliczu komunikatów KNF nt. polskich giełd kryptowalut Szwajcaria jest bezpiecznym miejscem do prowadzenia podobnych projektów w zgodzie z prawem, bez ryzyka wypowiedzenia rachunków bankowych i zamrożenia środków klientów. Firmy z branży finansowej oraz innowacyjne projekty oparte o blockchain wybrały kanton Zug jako miejsce prowadzenia działalności ze względu na preferencyjne stawki podatkowe (bardzo niskie podatki, negocjowane indywidualnie z przedsiębiorcą) oraz elastyczne, liberalne podejście do rynku kryptowalut. Szwajcaria od lat zabiega o zagranicznych inwestorów i ich kapitał. Jak pokazuje historia Szwajcaria ma wiele cech, dzięki którym nie można uciec od porównań do zdecentralizowanego spojrzenia na świat. System polityczny jest oparty na bezpośredniej kontroli obywateli oraz etosie praw jednostki. W połączeniu ze szwajcarską neutralnością, przyjaznym podejściu do biznesu oraz niespotykanej nigdzie ochronie poufności i finansów, Szwajcaria może skutecznie przyciągać projekty z obszaru kryptowalut.

  Przenieś firmę do Szwajcarii

  Admiral Tax od lat oferuje swoim klientom usługi private bankingu w Szwajcarii. Szwajcarskie banki przechowują około 30% światowych depozytów prywatnych, a sama Szwajcaria jest jednym z głównych centrów finansowych na świecie. Tajemnica bankowa to jeden z fundamentów szwajcarskiego systemu bankowego, który składa się na ponad 10% PKB Szwajcarii. Oferujemy kompleksową pomoc w założeniu prywatnego konta w Szwajcarii. Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi projektów blockchain - pomagamy także założyć spółkę w kantonie Zug. Doświadczeni doradcy podatkowi Admiral Tax pomogą w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu wniosków. Osobom prywatnym handlującym kryptowalutami polecamy brytyjską spółkę LTD (limited). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści z prowadzenia firmy w Szwajcarii – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.

  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka...

  Czytaj dalej
 • Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami – nawet 32% podatku
  Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami - nawet 32% podatku
  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to konieczność rozliczania się wg skali podatkowej, co grozi nawet 32% podatkiem od dochodów. Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez NSA sprawy podatnika, który dokonywał transakcji na rynku kryptowalut i nie powiadomił o tym Urzędu Skarbowego. W złożonej interpretacji Urząd Skarbowy wyjaśniał, że podatek ma być zaś obliczony na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Nie zgodził się, by do rozliczania handlu kryptowalutami zastosować 19-procentowy ryczałt z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Wyrok jest prawomocny. Pełna treść orzeczenia NSA dostępna jest tutaj, natomiast interpretacja zapytania podatnika rozpatrywana przez WSA tutaj.

  Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii - spółka Limited

  W związku z niekorzystnymi przepisami polskiego ustawodawcy rozwiązaniem dla handlujących kryptowalutami jest działalność w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania dla celów podatkowych traktuje kryptowaluty jak każdą inną walutę obcą. To jakim podatkiem zostanie opodatkowany zysk z kryptowalut, zależy od okoliczności. Zasady opodatkowania przedstawia raport wydany przez brytyjski urząd podatkowy (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies) skierowany do osób handlujących kryptowalutami, posiadaczy kopalni kryptowalut, giełd oraz firm akceptujących kryptowaluty jako formę płatności. W przypadku spółek limited, które czerpią przychody z tytułu obrotu kryptowalutami, zyski z tytułu sprzedaży kryptowalut (wymiany na funty) są wliczane do przychodów spółki i opodatkowane standardowym podatkiem w wysokości 19% (Corporation Tax). Pod względem podatkowym, jest to korzystniejsze niż obrót kryptowalutami przez osoby prywatne. Spółka może także rozliczyć ewentualne straty oraz wliczyć koszty poniesione w związku z handlem kryptowalutami. Brytyjski system pozwala także w pełni legalnie rozliczać dochody z tytułu tzw. kopania kryptowalut. Poza uregulowanymi kwestiami podatkowymi w odniesieniu do działalności związanej z kryptowalutami, spółki limited oferują szereg innych korzyści. Dyrektorom spółek oraz pracownikom przypada 11 500 GBP dochodów wolnych od opodatkowania (od 19 kwietnia 2018 kwota wzrasta do 11 850 funtów), dodatkowo koszty ubezpieczenia społecznego są dużo niższe od polskiego ZUSu i naliczane są dopiero po przekroczeniu 8164 GBP dochodu rocznie. Właściciel spółki ma jeszcze więcej możliwości wypłacania środków ze spółki bez opodatkowania - więcej na ten temat w tym artykule. Jak widać dzięki możliwości odliczenia pensji Dyrektora oraz dodatkowych kosztów możemy wypłacić ponad 60 000 złotych z handlu kryptowalutami bez jakiegokolwiek podatku. Z tych powodów coraz więcej inwestorów oraz osób prowadzących działalność w branży kryptowalut zakłada firmy w Wielkiej Brytanii. Najlepszą formą działalności dla handlu kryptowalutami jest brytyjska spółka Limited (LTD).

  Nie płać podatku od sprzedaży kryptowalut

  Eksperci Admiral Tax przygotowali rozwiązanie podatkowe, dzięki któremu inwestorzy rynku kryptowalut, spełniający określone wymogi, mogą uniknąć zapłaty podatku dochodowego. Istnieje możliwość obniżenia podatku od sprzedaży kryptowalut do 0%! Nie zwlekaj – już dziś skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax i nie płać podatku od kryptowalut.  

  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze