Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

REFORMA PRAWA PODATKOWEGO. CZY POLSKA STANIE SIĘ ATRAKCYJNIEJSZA OD WIELKIEJ BRYTANII?

REFORMA PRAWA PODATKOWEGO. CZY POLSKA STANIE SIĘ ATRAKCYJNIEJSZA OD WIELKIEJ BRYTANII?

Firma w UKPolskie piekiełko

A więc nareszcie! Polskie władze podjęły wyzwanie polegające na podjęciu prac nad reformą, mającą w założeniu znacznie uprościć rodzime przepisy podatkowe. Co więcej, reforma obejmie także składki na ZUS i NFZ. Czy zatem Polska stanie się jurysdykcją o prawie atrakcyjniejszym niż to obowiązujące w Wielkiej Brytanii? Czy założenie spółki na Wyspach przestanie być popularną metodą optymalizacji podatkowej? Powoli… zanim ręce Polaków złożą się do oklasków, należy przyjrzeć się najważniejszym proponowanym zmianom, oraz porównać je z odpowiednimi przepisami rodem z UK.

Aby rozstrzygnąć wspomniane powyżej wątpliwości, należy zadać, a następnie odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:

 •   po pierwsze – jaki jest zakres i cel planowanej reformy?
 •   po drugie – w jakim stopniu (i czy w ogóle) rozliczanie podatków      i składek stanie się prostsze?
 •   po trzecie – kiedy nowe prawo wejdzie w życie?
 •   po czwarte – kogo będzie dotyczyć?
 •   po piąte – jak nowe prawo będzie prezentować się na tle brytyjskiego, będącego wzorem dla innych jurysdykcji, chcących zachęcić inwestorów do zakładania firm na ich terytoriach.

Jak wyglądać będą polskie podatki?

Jakkolwiek ustawa wprowadzająca owe dosyć rewolucyjne zmiany ma zostać uchwalona już w tym roku, to wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2018 roku. A dotyczyć będzie… wszystkich podlegających obowiązkowi zapłaty podatków oraz odprowadzania składek ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców, na których spoczywa obowiązek odprowadzania rzeczonych składek w imieniu swoich pracowników. Natomiast co do zakresu planowanej reformy, jest on co najmniej ambitny. Ma on bowiem zastąpić dotychczasowe składki (emerytalną, zdrowotną, rentową, wypadkową, na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz zaliczkę na podatek PIT tylko jedną daniną (tzw. podatek jednolity), rozdzielany następnie pomiędzy poszczególnych adresatów (NFZ, ZUS, budżet państwa) przez organy państwowe. Omawiana reforma ma trzy najważniejsze cele: znaczące uproszczenie procedur rozliczania podatków, zmniejszenie kosztów pozyskania podatków oraz likwidację zjawiska degresywności w polskim prawie podatkowym, polegającym na tym, że osoby zarabiające mniej, są obciążone kwotą podatku bardziej niż osoby zarabiające więcej. Dodatkowo, nowe prawo zachowa obowiązujące ulgi na dzieci oraz możliwość wspólnego rozliczania się małżonków. Jeżeli uwzględnić jeszcze plany podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8000 tys. złotych, sprawa wygląda obiecująco.

Ale… no właśnie. Jest jednak jakieś „ale”, i to niestety nie jedno.

Co z ZUS – em?

Zanim nowe, teoretycznie lepsze, prawo wejdzie w życie, rządzący zafundują obywatelom (a szczególnie przedsiębiorcom) prawdziwą karuzelę związaną z zasadami opłacania składek na ZUS. Bez wątpienia, daniny na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłacane bez względu na to, czy firma przynosi zyski czy też nie, działają jak zaciągnięty hamulec ręczny skutecznie ograniczający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli założymy, że dana firma osiąga roczny obrót rzędu 30 000 zł (2500/mies.), to przy obowiązującej obecnie miesięcznej składce na ZUS (1120 zł) oznacza, że na rzecz zakładu należy oddać 45% zarobku! A gdzie jeszcze podatek dochodowy? Wszak żenująco niska kwota wolna od podatku, narzuci przedsiębiorcy obowiązek uiszczenia jeszcze tej daniny!

Nic więc dziwnego w fakcie, że wiele osób obawia się założyć w Polsce własną firmę, wielu likwiduje je po dwóch latach, po których przestają obowiązywać zniżki dotyczące składek na ZUS, woląc działać w tzw. szarej strefie. Dlatego też zmiana przepisów dotyczących wysokości składek na ubezpieczenia społeczne stała się prostą koniecznością.

Co zatem wymyślili nasi politycy?

Pierwsza propozycja zakładała zwolnienie najmniejszych firm, osiągających dochód do 5000 złotych miesięcznie z obowiązku opłacania składek na ZUS oraz podatków VAT, CIT i PIT. Tyle, że zamiast tego podlegałyby pod jeden podatek o stawce 25%. Jak pokazało proste obliczenie, 25% z kwoty 5000 złotych to 1250 zł, czyli więcej niż dotychczasowa składka ZUS, a ponadto przedsiębiorca musiałby dokładnie obliczać swój dochód co miesiąc, jako że w sytuacji, w której przekroczyłby on granice 5000 złotych, obowiązuje dotychczasowy system podatkowy i ubezpieczeniowy. Nietrudno wyobrazić sobie reakcję przedsiębiorców. Z jednej strony będą zobowiązani do dokładnego wyliczania comiesięcznego dochodu, a z drugiej będą obawiać się przekroczyć kwotę 5000 złotych, co może znacznie ograniczyć zakres ich działalności (krótko mówiąc, nie będą przyjmować wszystkich możliwych zleceń, aby w rezultacie nie zapłacić wyższych składek i podatków). Na szczęście zorientowano się w problemie i przyjęto nowe rozwiązanie: zamiast płacić składkę na ZUS w wysokości 1120 złotych miesięcznie, konieczne będzie odprowadzenie podatku na ZUS, którego stawka to 22,5%. W przypadku omawianych już niewielkich przedsiębiorstw o miesięcznym dochodzie do 5000 zł, będzie to… 1125 zł, czyli więcej niż obecnie. Ponadto, gdyby takie rozwiązanie dotyczyło także firm o większych dochodach, to im więcej zarobią, tym większą składkę – podatek zapłacą. Krótko mówiąc – stracą. Ale to nie wszystko. Jednoosobowa działalność gospodarcza zostanie obłożona dodatkowym ryczałtowanym podatkiem ewidencjonowanym, w wysokości od 3 do 20%.

Mamy więc do czynienia z ciekawą reformą, która mając za zadanie odciążyć finansowo przedsiębiorców i zachęcić ich do rozszerzania zakresu swojej działalności, komplikuje rozliczenia z ZUS i fiskusem, skutkuje podniesieniem wysokości dotychczasowych opłat, a zatem… zniechęca do prowadzenia własnej działalności.

Nie trzeba chyba komentować.

Kontrowersji ciąg dalszy

Oprócz sporego zamieszania wynikającego z niefortunnej reformy dotyczącej składek opłacanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, polskich przedsiębiorców czekają długie miesiące niepewności związanej z oczekiwaniem na ostateczny kształt i rezultaty zmian w prawie podatkowym po 1 stycznia 2018 roku. Chociaż sam zamysł nowelizacji jest słuszny (uproszczenie procedur obliczania i ściągania należnych danin), to, jak pokazuje przykład reformy dotyczącej składek na ZUS, dobry zamysł nie zawsze gwarantuje dobre rezultaty. Z perspektywy chwili obecnej ciężko przewidzieć ostateczne rezultaty proponowanych zmian, jako że wciąż jest w nich wiele znaków zapytania. Najważniejsze z nich dotyczą wysokości rzeczonego „superpodatku” oraz progów podatkowych. Co prawda Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów stwierdził, że progów powinno być jak najwięcej, to nie dosyć, że nie rozwiewa to żadnych wątpliwości, to jeszcze rodzi nowe obawy: im bowiem więcej takich progów, tym mniejsze różnice będą pomiędzy nimi, oraz stosunkowo łatwo będzie je przekraczać. Paradoksalnie, może to odstraszać przedsiębiorców od angażowania się w ambitne inwestycje przynoszące wyższy zysk, w obawie że zostanie osiągnięty kolejny próg podatkowy. Nie wiadomo ponadto, w jaki sposób odliczane będą różnego rodzaju ulgi (np. rodzinna), ani ile będzie kosztować rozdział środków finansowych dokonywany przez instytucje państwowe na rzecz NFZ, budżetu i ZUS.

Bardzo radykalne zmiany proponowane przez ustawodawcę pozwalają przypuszczać, że nowe prawo nie będzie od samego początku działać idealnie; konieczne będą zatem liczne poprawki i nowelizacje likwidujące problemy wynikłe w początkowym okresie obowiązywania ustawy. Wymusi to na podatnikach uważne śledzenie i szybkie dostosowywanie się do wprowadzanych korekt. Szczególnie mocno uderzy to we właścicieli firm, którzy zamiast koncentrować się na biznesie, będą musieli na bieżąco reagować na ewentualne zmiany, pod groźbą kary za niedostosowanie się do obowiązującego w danej chwili prawa.

Wygląda zatem na to, że przyszłość polskiej przedsiębiorczości spowiła ustawodawcza mgła obaw i niepewności, a zanim co bystrzejszy wzrok przebije się przez nią, miną długie miesiące. Bez względu na rezultat planowanych reform, najbliższe półtora roku to raczej nie będzie dobry czas na założenie własnej firmy, właśnie ze względu na ewentualną niestabilność i niejasność prawa, które dopiero zacznie obowiązywać.

A więc nareszcie! Polskie władze podjęły wyzwanie polegające na podjęciu prac nad reformą, mającą w założeniu znacznie uprościć rodzime przepisy podatkowe. Co więcej, reforma obejmie także składki na ZUS i NFZ. Czy zatem Polska stanie się jurysdykcją o prawie atrakcyjniejszym niż to obowiązujące w Wielkiej Brytanii? Czy założenie spółki na „Wyspach” przestanie być popularną metodą optymalizacji podatkowej?

Powoli… zanim ręce Polaków złożą się do oklasków, należy przyjrzeć się najważniejszym proponowanym zmianom, oraz porównać je z odpowiednimi przepisami rodem z UK…

A jednak UK?

W Polsce pełna parą ruszyły prace mające na celu radykalne zmiany w przepisach prawa podatkowego, których głównym celem jest uproszczenie procedur związanych z obliczeniem i pobraniem należnego podatku, oraz obniżeniem składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chociaż cel jest jak najbardziej słuszny, ma bowiem uatrakcyjnić Polskę w oczach potencjalnych przedsiębiorców, zniechęcając ich do szukania sposobów optymalizacji podatkowej (oraz generalnie lepszych warunków do prowadzenia działalności) w innych jurysdykcjach, w tym w jakże popularnej Wielkiej Brytanii, to wiele niewiadomych, oraz liczne, poruszone w części pierwszej kontrowersje związane z proponowanymi rozwiązaniami sprawiają, że przynajmniej w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Wielka Brytania nadal będzie lepszym dla prowadzenia własnego biznesu środowiskiem niż Polska. A przyczyn jest kilka…

Dlaczego Wielka Brytania jest atrakcyjniejsza od Polski?

Podatki.

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za UK, jest stabilność i przejrzystość (a są to jedne z najważniejszych cech tzw. „dobrego prawa”; czyli prawa w maksymalnym możliwym stopniu realizującego swoje zadania) tamtejszego prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym oczywiście prawa podatkowego. Obowiązują tam trzy stawki podatkowe, o wysokości 20% (dla dochodów od 0 do 32 000 GBP), 40% (od 32 001 do 150 000 GBP) oraz 45% (powyżej 150 000 GBP). Mała ilość stawek, oraz duże różnice pomiędzy dolną a górną granica zarobków objętą dana stawką implikują bardzo ważne następstwa; otóż małym lub średnim przedsiębiorstwom ciężko będzie przekroczyć górną granicę typową dla ich zarobku stawki podatkowej, związanej z obowiązkiem zapłaty wyższego podatku. Przykładowo: małej, jednoosobowej firmie świadczącej proste usługi, np. sprzątające, trudno będzie przekroczyć próg zarobku 32 000 Funtów w skali roku i zapłacić 40 procentowy podatek. Tak samo średniej firmie (kawiarnia, sklep z żywnością) nie będzie łatwo zarobić więcej niż 150 000 GBP, co wiązało by się z koniecznością zapłaty daniny w wysokości 45% dochodu. Jeżeli doliczymy do tego gigantyczną w odniesieniu do Polski kwotę wolną od podatku (11 000 GBP, czyli około 60 000 zł), to brytyjskie prawo podatkowe zyskuje nad naszym rodzimym ogromna przewagę, której najważniejszą przyczyną są wspomniane wyżej stabilność i przejrzystość. Nie bez znaczenia jest także wysoka kwota wolna od podatku.

Także stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii nie stanowią dla przedsiębiorstw zbyt dużego obciążenia – przewidziane są trzy progi: 20%,  5% oraz 0%.

Dlaczego Wielka Brytania jest atrakcyjniejsza od Polski?

Ubezpieczenia społeczne.

Jednakże to, czym Wielka Brytania bije na głowę Polskę to sprawa składek na ubezpieczenia społeczne.

Brytyjskim odpowiednikiem naszych składek ZUS – owskich są National Insurance Contributions, a ich największą zaletą jest to, że ich wysokość zależy od uzyskiwanego dochodu, a nie jak w przypadku naszych przepisów, w myśl których należy je opłacać bez względu na dochód, a nawet wtedy kiedy firma przynosi straty. W Wielkiej Brytanii nie działa zatem ów finansowy hamulec mogący negatywnie wpływać na decyzje potencjalnych przedsiębiorców, obawiających się zbyt dużych kosztów prowadzenia działalności, szczególnie w jej początkowym okresie. Co więcej, osoby osiągające odpowiednio niskie dochody są na „Wyspach” zwolnione z obowiązku opłacania National Insurance Contributions.

Same zaś składki podzielone są na cztery klasy, dopasowane nie tylko do wysokości zarobków, ale tez do rodzaju wykonywanej działalności. A zatem, system brytyjski jest o wiele bardziej elastyczny i przyjazny dla płatnika niż polski jest obecnie i w najbliższym czasie będzie.

Wnioski.

Bardzo ciężko jest na chwilę obecną wyciągnąć precyzyjne wnioski dotyczące porównania systemu podatkowo – ubezpieczeniowego Polski i Wielkiej Brytanii, a to dlatego, że planowane przez nasze władze reformy nie przyjęły jeszcze ostatecznego kształtu. Można jedynie zakładać, że zanim Polskie rozwiązania wejdą w życie, a następnie ustabilizują się, miną długie miesiące, a może nawet lata, a co za tym idzie, stabilne, przejrzyste i precyzyjne prawo brytyjskie będzie dla potencjalnych przedsiębiorców o wiele bardziej atrakcyjne, i właśnie tam warto będzie założyć własna firmę (szczególnie w świetle przepisów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne). Dodatkowo, może okazać się, że ostateczna forma polskiego prawa podatkowego, pomimo naprawdę atrakcyjnych założeń, okaże się prawnym bublem wprowadzającym spore zamieszanie, komplikującym rozdział środków finansowych pomiędzy poszczególne instytucje (ZUS, NFZ, budżet) bądź też ustalającym tak wysokie stawki „jedynego” podatku, że zagraniczne jurysdykcje, w tym oczywiście Wielka Brytania, staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Jednak bez względu na przyszły scenariusz, okres do 1 stycznia 2018 roku oraz kilkanaście następnych miesięcy to doskonały czas na założenie firmy w UK. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Zjednoczone Królestwo będzie jeszcze przed Brexitem, a po drugie, taki krok pozwoli uniknąć konsekwencji zamieszania jakie wyniknie w związku z wprowadzaniem drastycznych zmian w Polskim prawie oraz cieszyć się stabilnością i przejrzystością przepisów brytyjskich, płacąc tam niskie podatki (lub też nie płacąc ich w ogóle: patrz kwota wolna od podatku) oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Masz pytania? Zapytaj naszych ekspertów.

Autor: B. Fuchs, Admiral Tax

Oceń ten post
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Spółka w Wielkiej Brytanii – optymalizacja podatkowa dla branży hazardowej
  Spółka w Wielkiej Brytanii - optymalizacja podatkowa dla branży hazardowej
  Działasz w branży hazardowej i chcesz legalnie prowadzić działalność, nie płacąc jednocześnie wysokich podatków? Wystarczy przenieść swój biznes do kraju, który przychylniej spogląda na branżę hazardową, by bezpiecznie prowadzić działalność oraz dodatkowo zaoszczędzić znaczną kwotę, dzięki optymalizacji podatkowej. Czym jest wspominana optymalizacja podatkowa? Jest  to zespół działań mających na celu zminimalizowanie przewidzianych prawem zobowiązań podatkowych. Dzięki odpowiedniej strukturze możemy obniżyć podstawę opodatkowania do zaledwie 1%!

  Korzyści ze spółki w Wielkiej Brytanii

  Spółka w Wielkiej Brytanii to jedna z najbardziej renomowanych form działalności gospodarczej na świecie. Jest to także idealna struktura dla właściciela serwisu uzyskującego przychody z programów partnerskich oraz reklam hazardu. Powołanie spółki Limited (LTD) jest bardzo proste. Dzięki pomocy firmy księgowej możemy powołać spółkę nawet w 24 godziny, bez konieczności wychodzenia z domu - całym procesem zajmą się doradcy, wliczając w to także adres rejestracyjny dla firmy w prestiżowej lokalizacji. Brytyjski system podatkowy można określić jako prosty i przejrzysty - przedsiębiorca dzięki dużej liczbie ulg i zwolnień może legalnie prowadzić działalność, płacąc niewielkie podatki. Każda spółka musi powołać minimum jednego Dyrektora - może nim być dowolna osoba, także właściciel spółki. Każdy Dyrektor może wypłacić w ramach wynagrodzenia do 11 500 funtów w skali roku bez jakiegokolwiek podatku. To wszystko możliwe, dzięki wysokiej kwocie wolnej od podatku, która zwiększana jest każdego roku w Wielkiej Brytanii. Kolejną zaletą prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii jest możliwość odkładania na brytyjską emeryturę - już po 10 latach prowadzenia działalności Dyrektor spółki nabywa prawo do brytyjskiej emerytury. W tej chwili jej wysokość to około 3000 złotych. Niewielka ilość obowiązków formalno – prawnych niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej sprzyja rozwojowi biznesu. Właściciel może skupić się wyłącznie na rozwijaniu swojego serwisu, nie myśląc o kontaktach z urzędami, gdyż tym zajmuje się kancelaria księgowo-podatkowa. Prowadząc spółkę w Wielkiej Brytanii możemy fakturować wszelkie przychody z programów partnerskich. Dodatkowo jak w każdym biznesie możemy odliczać koszty prowadzenia działalności: m.in. koszty techniczne, wynagrodzeń pracowników, delegacji. Dzięki temu właściciel serwisu może legalnie prowadzić biznes, płacąc niskie podatki, które z roku na rok są w Wielkiej Brytanii obniżane. “Wielka Brytania jest najczęściej wybieranym krajem przez przedsiębiorców reklamujących hazard. Wielu naszych klientów z branży medialnej, IT i hazardu wybrało właśnie Wielką Brytanię jako kraj prowadzenia działalności gospodarczej. Wielka Brytania to sprawdzony wybór dla tego sektora” - podsumowuje Agnieszka Moryc Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax. Michał Wiśniewski jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli branży rozliczających przychody z reklam hazardu w Wielkiej Brytanii. W wywiadzie udzielonym portalowi Polish Express Michał mówi: "Jako Polak w ogóle nie mam możliwości prowadzenia działalności hazardowej w Polsce, a moja firma w UK jak najbardziej.Obecnie prawo brytyjskie dopuszcza taką działalność i posiadanie spółki w Wielkiej Brytanii jest dla mnie jedyną rozsądną alternatywą."

  Optymalizacja podatkowa - spółka Limited w Wielkiej Brytanii + spółka offshore

  Optymalizacja podatkowa prowadzona zgodnie z prawem jest całkowicie legalna i zalecana jest większości przedsiębiorstw. Jedną z najbardziej interesujących struktur służących międzynarodowej optymalizacji finansowej jest połączenie brytyjskiej spółki LTD (Limited) oraz spółki offshore zarejestrowanej w jednym z popularnych rajów podatkowych (np. Wyspy Marshalla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze itp.). Jest to struktura, dzięki której jesteśmy w stanie zmniejszyć podstawę opodatkowania do zaledwie 1%. Wspomniana struktura biznesowa składa się z następujących podmiotów:
  1. Spółki LTD w Wielkiej Brytanii.
  2. Spółki typu offshore w dowolnym „raju podatkowym”.
  3. Specjalnej skonstruowanej umowy pomiędzy spółkami LTD i offshore.
  Struktura zakłada uruchomienie spółki LTD w Wielkiej Brytanii do której dołączamy spółkę typu offshore oraz łączymy te struktury stosowną umową agencyjną. Struktura LTD + offshore pozwala na nieograniczone przesuwanie zysku z LTD do offshore. W ten sposób jesteśmy w stanie bardzo skutecznie zredukować podatek dochodowy, którego wysokość maksymalnie będzie liczona od 5% pozostawionego zysku w spółce LTD. Reszta środków zostanie wytransferowana do spółki offshore. Zasada jest bardzo prosta: 95 % zysku zostaje wytransferowane do spółki offshore a rozliczamy się wyłącznie z 5% dochodu, który pozostał w spółce LTD. Posłużymy się stosownym przykładem. Wydawca serwisu czerpiącego przychody z affiliacji oraz reklam hazardu osiągnął zysk w wysokości 300 000 PLN. Jeśli takie przychody wykażemy legalnie w Polsce - zapłacimy 19% podatku. Podatek CIT od spółek LTD w Wielkiej Brytanii wynosi 20%. W strukturze LTD + offshore zapłacimy maksymalnie 20% z 5% zysku, które pozostanie w spółce LTD czyli 20% z 15 000 zł to zaledwie 3000 zł podatku z właściwego zysku 300 000 zł, reszta naszych środków czyli 95% jest transferowana do spółki offshore gdzie nie podlega żadnemu opodatkowaniu. Dzięki takiemu „zabiegowi” zmniejszyliśmy 20 krotnie nasz podatek. Takie rozwiązanie jest wykorzystywane m.in. przez Google - światowy gigant uchronił przed opodatkowaniem w ten sposób ponad 16 mld euro w 2016 roku.

  Spółka w Wielkiej Brytanii - prestiż i brak biurokracji

  Bardzo ważnym aspektem w tej strukturze jest to, że spółka LTD z Wielkiej Brytanii jest najbardziej rozpoznawalną i szanowaną strukturą biznesową w Europie oraz na całym świecie. Spółka LTD jest odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. Prestiż, który wynika z posiadania spółki LTD może w bardzo pozytywny sposób wpłynąć na nasze relacje biznesowe, ważnym czynnikiem jest także pozytywne podejście Wielkiej Brytanii do podmiotów świadczących usługi w branży hazardowej. Spółka offshore jest w stanie zapewnić inwestorowi anonimowość. Dodatkowo spółka offshore nigdy nie zapłaci podatku od dochodów osiągniętych poza krajem jej zarejestrowania. Wspomniana anonimowość w spółce offshore zapewniana jest przez serwis nominowany dyrektorów i udziałowców a my jako beneficjenci spółki offshore nie jesteśmy widoczni w żadnym rejestrze spółek. Profesjonalne kancelarie podatkowe jak Admiral Tax zajmują się profesjonalnie opracowaniem skutecznych struktur międzynarodowych dla klientów z całego świata, także z branży hazardowej.
  Fizyczny obieg pieniędzy wygląda następująco:
  1. Spółka LTD generuje zysk.
  2. 95% zysku spółka LTD transferuje do spółki offshore.
  3. Spółka LTD płaci podatek od 5% pozostawionego zysku, czyli realnie 1%.
  Dodatkowo dyrektorowi spółki LTD przysługuje 11 500 GBP kwoty wolnej od podatku, które zmniejszają podstawę opodatkowania o kolejne 60 000 zł. Posiadając strukturę LTD + offshore nie dość, że w sposób transparentny wykazujemy dochód ze spółki LTD, to spółka offshore nie płaci podatku od nadwyżki z racji tego, że zysk osiągnięty jest poza krajem jej siedziby.
  Korzyści z posiadania struktury:
  1. Kwota 11 500 GBP wolna od podatku
  2. Wykazywanie w sposób jawny naszego dochodu ze spółki LTD na polskim koncie – co jest w pełni zgodne z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią.
  3. Prestiżowa struktura biznesowa jaką jest spółka LTD.
  4. Nieograniczona możliwość przesuwania nadwyżek pieniężnych do spółki offshore.
  5. Swobodne zarządzanie całą strukturą oraz pieniędzmi.
  6. Legalna i akceptowalna przez brytyjskie urzędy metoda funkcjonowania firmy.
  Ważnym aspektem całej struktury jest właściwe powołanie spółki LTD, spółki offshore oraz umowy pomiędzy tymi spółkami. Wszystko powinno odbyć się zgodnie z angielskim prawem a tym samym powinno zostać wykonane przez kancelarię prawno – podatkową, która posiada stosowne doświadczenie w tych kwestiach. Szczególnie dotyczy to wspomnianej umowy pomiędzy LTD a spółka offshore.

  Księgowość dla branży hazardowej - skorzystaj z pomocy profesjonalistów

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat optymalizacji podatkowej dla firm z branży hazardowej oraz możliwych form prowadzenia działalności – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.

  Działasz w branży hazardowej i chcesz legalnie prowadzić działalność, nie płacąc jednocześnie wysokich podatków? Wystarczy przenieść swój biznes do kraju, który przychylniej spogląda na branżę...

  Czytaj dalej
 • Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne sytuacje dla pracodawców. Pełna treść zmian nie jest znana opinii publicznej, ale jedno jest pewne - na polskich przedsiębiorców spadną kolejne utrudnienia. "Prowadzenie biznesu w Polsce nie należy do najłatwiejszych czynności, przedsiębiorcy stają przed kolejnymi negatywnymi zmianami mającymi wpływ na ich biznes. Inne europejskie państwa -  jak Wielka Brytania czy Irlandia - od lat prezentują odmienne podejście oparte na przyjaznym podejściu do biznesu i braku biurokracji. Proponowane zmiany będą prowadzić do patologii na rynku pracy i odpływu polskich przedsiębiorców za granicę" - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

  Zmiany w Kodeksie pracy

  Jedna z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej dotyczyła możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem. Zdaniem Komisji rozwiązaniu umowy powinno towarzyszyć zaproponowanie pracownikowi innego stanowiska, które odpowiadać będzie jego kwalifikacjom. W założeniu ma to wzmocnić pozycję pracownika, ale realizacja tych postulatów może okazać się dla wielu firm niewykonalna. Propozycja zakłada, że pracodawca nie będzie mógł w prosty sposób zakończyć współpracy (po wcześniejszym upływie okresu wypowiedzenia), lecz będzie musiał znaleźć mu nowe zajęcie w tej samej firmie. Nowe stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom i umiejętnościom pracownika, nie może stanowić degradacji i być "karą". Ponadto projekt zakłada, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zamiarze zwolnienie go i wysłuchania w obecności świadka (dziś wystarczy wręczenie wypowiedzenia, a jeśli pracownik jest członkiem związku zawodowego, pracodawca musi przeprowadzić konsultacje). Największa rewolucja ma dotyczyć wprowadzenia przymusu pracy etatowej z jednoczesnym zakazem wykonywania pracy na umowach cywilno-prawnych dla tego samego pracodawcy (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Alternatywą dla umowy o pracę będzie możliwość wykonywania niektórych prac na podstawie samozatrudnienia, co wiąże się z koniecznością zakładania działalności i opłacania wysokich składek, co i tak dla wielu osób wydaje się sensowną alternatywną, gdyż daje możliwość także przeniesienia swoich usług do innego kraju. Dla niektórych grup zawodowych (np. artystów) likwidacja umów cywilno-prawnych pozbawia ich narzędzia prawnego pozwalającego na realizację wielu dzieł dla różnych podmiotów. Nic dziwnego, że pierwsi z nich już decydują się na przeniesienie swoich biznesów za granicę, czego najlepszym przykładem jest Michał Wiśniewski. W wywiadzie dla Admiral Tax Michał przyznał, że "Wielka Brytania jest dla niego synonimem wolności biznesowej". Cały wywiad znajdziesz tutaj. Jak widać prowadzenie firmy w Polsce jest zadaniem trudnym i wymagającym. Na szczęście obowiązujące przepisy i swoboda świadczenia usług pozwalają polskim obywatelom na prowadzenie biznesu w całej Europie, w przyjaznych warunkach, bez zbędnej biurokracji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia firmy za granicę – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.  

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne...

  Czytaj dalej
 • Szwajcaria – raj dla kryptowalut
  Szwajcaria - raj dla kryptowalut
  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka Zug w Szwajcarii. To tutaj siedziby ma wiele projektów fin-tech oraz takie projekty znane ze świata kryptowalut jak Ethereum, ShapeShift, Xapo. Niskie podatki i preferencyjne warunki przyciągnęły wielomilionowy kapitał i innowacyjne projekty z całego świata, czyniąc z tego rejonu Szwajcarii "dolinę kryptowalut". W obliczu wzmożonego zainteresowania kryptowalutami rządy wielu państw zwiększają regulacje lub całkowicie zakazują handlu kryptowalutami. Podobnie sprawa ma się w Polsce, gdzie największe giełdy kryptowalut zostały wpisane na listę ostrzeżeń KNF, a Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oznaczający konieczność zapłaty nawet 32% podatku od handlu kryptowalutami w Polsce. W przeciwieństwie do Polski, inne europejskie kraje jak Szwajcaria czy Gibraltar otwierają się na innowacyjne projekty. "Dynamiczny rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain jest dużym wyzwaniem dla rządzących. Rewolucja dzieje się na naszych oczach, a my jako Admiral Tax uczestniczymy w niej od samego początku doradzając w kwestiach podatkowych prywatnym inwestorom. Szwajcaria dzięki  preferencyjnym warunkom jest najstabilniejszym miejscem w Europie do prowadzenia tego typu projektów." - podsumowuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax. Szwajcaria nie po raz pierwszy obiera odmienny kurs. Kraj kojarzony z private bankingiem w prawdziwym wydaniu, od lat gwarantujący pełne bezpieczeństwo sektora finansowego oraz niespotykaną nigdzie dyskrecję widzi ogromny potencjał w rynku kryptowalut. Zug, miasteczko położone nad jeziorem Zug, liczące mniej niż 30 000 mieszkańców umożliwia swoim mieszkańcom zapłatę podatków komunalnych poprzez kryptowaluty.

  Szwajcaria - niskie podatki i ponad 550 mln USD zebrane w ICO's

  Dzięki niskim podatkom w Zug działa kilkanaście firm z branży fin-tech oraz wiele projektów opartych o technologię blockchain. To tutaj swoją siedzibę ma m.in. druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji (68 mld USD). Według danych zebranych przez Financial Times Szwajcaria staje się jednym z liderów na rynku kryptowalut i wprowadza oferty publiczne oparte o kryptowaluty (ICO). W okresie od stycznia do października 2017 r. całkowita wartość tych ofert publicznych wyniosła 550 mln dolarów, czyli 12 razy więcej niż w Polsce (45 mln dol.). ICO więcej wyniosły tylko w USA - 580 mln dol. Warto dodać, że Szwajcarski Organ ds. Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) w październiku 2017 roku wydał licencję dla pierwszej giełdy kryptowalut, która ma działać w zgodzie z najwyższymi szwajcarskimi standardami finansowymi. Giełda ma współgrać ze szwajcarskimi przepisami  odnośnie prania brudnych pieniędzy oraz znajomości tożsamości klientów (KYC). Giełda będzie nadzorowana przez FINMA aby upewnić się, że wszystkie zasady są przestrzegane. W obliczu komunikatów KNF nt. polskich giełd kryptowalut Szwajcaria jest bezpiecznym miejscem do prowadzenia podobnych projektów w zgodzie z prawem, bez ryzyka wypowiedzenia rachunków bankowych i zamrożenia środków klientów. Firmy z branży finansowej oraz innowacyjne projekty oparte o blockchain wybrały kanton Zug jako miejsce prowadzenia działalności ze względu na preferencyjne stawki podatkowe (bardzo niskie podatki, negocjowane indywidualnie z przedsiębiorcą) oraz elastyczne, liberalne podejście do rynku kryptowalut. Szwajcaria od lat zabiega o zagranicznych inwestorów i ich kapitał. Jak pokazuje historia Szwajcaria ma wiele cech, dzięki którym nie można uciec od porównań do zdecentralizowanego spojrzenia na świat. System polityczny jest oparty na bezpośredniej kontroli obywateli oraz etosie praw jednostki. W połączeniu ze szwajcarską neutralnością, przyjaznym podejściu do biznesu oraz niespotykanej nigdzie ochronie poufności i finansów, Szwajcaria może skutecznie przyciągać projekty z obszaru kryptowalut.

  Przenieś firmę do Szwajcarii

  Admiral Tax od lat oferuje swoim klientom usługi private bankingu w Szwajcarii. Szwajcarskie banki przechowują około 30% światowych depozytów prywatnych, a sama Szwajcaria jest jednym z głównych centrów finansowych na świecie. Tajemnica bankowa to jeden z fundamentów szwajcarskiego systemu bankowego, który składa się na ponad 10% PKB Szwajcarii. Oferujemy kompleksową pomoc w założeniu prywatnego konta w Szwajcarii. Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi projektów blockchain - pomagamy także założyć spółkę w kantonie Zug. Doświadczeni doradcy podatkowi Admiral Tax pomogą w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu wniosków. Osobom prywatnym handlującym kryptowalutami polecamy brytyjską spółkę LTD (limited). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści z prowadzenia firmy w Szwajcarii – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.

  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze