Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

„Rajska” alternatywa dla Brexitu

„Rajska” alternatywa dla Brexitu

Czerwcowa decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu szeregów Unii Europejskiej zrodziła wśród przedsiębiorców pracujących na Wyspach obawy, co do dalszego losu ich firm. Nawet jeśli okażą się one słuszne, a warunki dla zagranicznego biznesu w UK znacząco się pogorszą (co jest raczej mało prawdopodobne), absolutnie nie będzie to powodem do obaw. Wyjścia z takiej sytuacji będą bowiem co najmniej dwa.

Pierwsze to przeniesienie działalności do innego kraju Unii Europejskiej oferującego podobne, lub nawet lepsze, warunki dla biznesu. Chęć przejęcia brytyjskich firm zaoferowały już Węgry i Niemcy. Przyłączenie się kolejnych państw do wyścigu o zagranicznych inwestorów jest jedynie kwestią czasu. Pozostanie więc tylko wybrać lokalizację z najlepszymi rozwiązaniami prawnymi.

Drugim z dostępnych rozwiązań jest „przeprowadzka” do jednego z „rajów podatkowych”, gwarantujących najkorzystniejsze warunki dla działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że „raj podatkowy” to potoczne określenie państwa oferującego zagranicznym inwestorom wyjątkowo korzystne warunki prowadzenia biznesu. Najczęściej polegają one na zwolnieniu z podatku tych firm, które osiągają zyski poza granicami owego państwa.

Poniżej prezentujemy listę kilku możliwych atrakcyjnych lokalizacji dla przedsiębiorców pragnących korzystać z dobrodziejstw „rajów”.

Najpopularniejsze raje podatkowe
 1. Delaware, USA.

Najlepszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w stanie Delaware jest spółka LLC (Limited Liability Company) – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć to miejsce jako siedzibę własnej firmy. Należą do nich między innymi:

 • bardzo wysoki poziom usług prawniczych, szczególnie pod kątem prawa korporacyjnego

 • bardzo dobra jakość samego prawa, tworzonego pod kątem maksymalnego ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej

 • wysoki stopień profesjonalizmu obsługi klientów biznesowych, prowadzonej przez Delaware Division of Corporations (wydział przedsiębiorstw departamentu stanu)

 • doświadczony i kompetentny organ będący autorem tamtejszych rozwiązań prawnych – Court of Chancery (odpowiednik Sądu Gospodarczego) gwarantujący stabilność i najwyższą jakość tworzonych przepisów

Podobnie jak zdecydowana większość „rajów”, stan Delaware oferuje atrakcyjne rozwiązania podatkowe. Co ważne, nie obowiązuje tam podatek od obrotu. W sytuacji, w której firma zarejestrowana w Delaware prowadzi działalność poza granicami USA, stawka podatku VAT wynosi 0%! Nie zapłaci ona także żadnego innego podatku. Jedyne koszta związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa to opłata licencyjna oraz za prowadzenie firmy w rejestrze.

Prawo stanu Delaware gwarantuje inwestorom wysoki poziom poufności. Chroniona jest tu tożsamość i informacje na temat właściciela. Oprócz tego, nie wymaga on upublicznienia danych członków i dyrektorów spółek (imiona i adresy). Powyższe informacje mogą być co prawda ujawnione, ale tylko na potrzeby postępowania sądowego i egzekucyjnego.

 1. Wyspy Marshalla.

Wyspy Marshalla to położony na Oceanie Spokojnym archipelag ponad 1200 wysp, administracyjnie pozostający w wolnym stowarzyszeniu z USA. Utrzymuje się przede wszystkim z rolnictwa, oraz… pomocy finansowej Stanów Zjednoczonych i zarejestrowanych tam zagranicznych spółek.

Na miano „raju podatkowego” Wyspy Marshalla zasłużyły sobie brakiem podatków dla zagranicznych spółek prowadzących działalność poza ich granicami. Nie zapłacimy tam m.in. podatku korporacyjnego, dochodowego, obrotowego, od aktywów czy od dochodu na rzecz udziałowca. Uiszczać należy tu jedynie roczną opłatę licencyjną w wysokości 150 USD.

Najpowszechniejszą formą działalności gospodarczej na Wyspach Marshalla jest spółka typu limited (Ltd.), która musi posiadać tam licencjonowanego przedstawiciela. Instytucją odpowiedzialną za ich rejestrację jest Urząd Rejestracyjny.

Prawo Wysp Marshalla, podobnie jak jego pierwowzór, czyli prawo stanu Delaware, gwarantuje zagranicznym inwestorom bardzo wysoki stopień poufności, nieporównywalny z innymi „rajami”. Utajnione są zarówno dane udziałowców, jak i członków zarządu – nie posiada ich nawet wspomniany Urząd Rejestracyjny.

 1. Gibraltar.

Do najważniejszych zalet Gibraltaru, czyniących go jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla biznesu, należą stabilność systemu prawnego (zajmuje on piąte miejsce na świecie) oraz niezwykle korzystny system podatkowy:

 • 10% podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie Gibraltaru, brak jakiegokolwiek podatku od zysków osiąganych za granicą

 • brak podatku od darowizn

 • brak podatku od spadków

 • brak podatku od zysków kapitałowych

 • brak podatku VAT

Do najczęściej spotykanych form działalności na Gibraltarze należą:

 • Private Company Limited by Shares

 • Public Company Limited by Shares

 • Non-Resident Company, które to stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie dla inwestorów zagranicznych

Prawo Gibraltaru dotyczące działalności gospodarczej oparte jest na tym, które obowiązuje w Wielkiej Brytanii, ponieważ jest jej terytorium zależnym. Na jego mocy spółka rejestrowana na Gibraltarze musi posiadać minimum jednego członka zarządu i co najmniej jednego udziałowca, przy czym może to być ta sama osoba.

Podobnie jak w wielu innych „rajach podatkowych”, także Gibraltar gwarantuje przedsiębiorcom wysoki poziom poufności. Szczególnie mocno chronione są tu dane beneficjentów tamtejszych spółek. Ich ujawnienie może wymusić jedynie Sąd Najwyższy Gibraltaru, i to tylko w sytuacji, w której firma działa w sposób niezgodny z prawem.

Planując założenie firmy na Gibraltarze, warto pamiętać, że co prawda jest to członek Unii Europejskiej, lecz zależny od Wielkiej Brytanii, prowadzącej w jego imieniu politykę zagraniczną. Możliwe więc, że po Brexicie jego status prawny ulegnie zmianie. W związku z tym, jest to doskonały moment na rozpoczęcie lub przeniesienie działalności na Gibraltar, dopóki z jednej strony jest on europejskim „rajem podatkowym”, a z drugiej cieszy się korzyściami płynącymi z członkostwa w UE oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nawet jeżeli po Brexicie jego status prawny zmieni się na niekorzyść przedsiębiorców, spółki założone tam przed opuszczeniem Unii Europejskiej nie utracą nabytych praw!

 1. Cypr.

Chociaż Cypr nie jest „rajem podatkowym” w pełnym tego słowa znaczeniu, to oferuje on jedne z najkorzystniejszych dla przedsiębiorców warunków w całej Unii Europejskiej. Wynikają one z bardzo niskich stawek podatkowych (podatek dochodowy wynosi tam jedynie 10%), „wzbogaconych” dodatkowo przez liczne preferencje i ulgi takie, jak brak opodatkowania dochodu płynącego z dywidend czy brak podatku od sprzedaży papierów wartościowych.

Do najczęściej spotykanych rodzajów spółek rejestrowanych na Cyprze należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli Private Company Limited by Shares (Ltd.). Ich założenie nie nastręcza zbyt dużych trudności, zwłaszcza, że nie są tu wymagane żadne specjalne zezwolenia związane z rodzajem prowadzonej działalności (wyjątek stanowią usługi o charakterze finansowym jak ubezpieczenia, czy bankowość).

Niskie podatki to oczywiście nie jedyne zalety przemawiające za założeniem własnej firmy na Cyprze. To wyspiarskie państwo cieszy się wysokiej jakości, stabilnym i przyjaznym dla przedsiębiorcy prawem czerpiącym z rozwiązań systemu brytyjskiego. Oprócz tego, dysponuje także doskonale rozwiniętą infrastrukturą transportową.

Na korzyść Cypru przemawia również jego położenie geopolityczne. Kraj ten umiejscowiony jest bowiem niemalże na styku trzech kontynentów – miejscu, gdzie przecinają się szlaki komunikacyjne łączące Europę, Afrykę i Azję, co otwiera przed potencjalnymi inwestorami rozległe, chłonne, a co najważniejsze, bliskie rynki zbytu.

 1. Bahamy.

Bahamy to wyspiarskie państwo położone na Oceanie Atlantyckim pomiędzy Kubą a Florydą. Na tytuł „raju podatkowego” zapracowały one sobie (podobnie jak inne, opisywane powyżej kraje), wyjątkowo korzystnymi przepisami podatkowymi dla zagranicznych firm. Zakładając spółkę na Bahamach, a potem prowadząc działalność poza ich granicami, nie zapłacimy podatku:

 • dochodowego

 • od spadków

 • od darowizn

 • od zysków

Całkowite zwolnienie spółki z wszelkich podatków obowiązuje przez 20 lat od jaj założenia.

Jedyny koszt, z jakim muszą liczyć się osoby chcące rozpocząć tam działalność, to opłata rejestracyjna i coroczna opłata rządowa.

Podobnie jak w przypadku Cypru, tamtejsze prawo dotyczące funkcjonowania spółek opiera się na prawie angielskim, co gwarantuje jego wysoką jakość. Na Bahamach działa szereg różnego rodzaju spółek, trustów i fundacji. Najpowszechniej stosowaną formą prawną tychże firm jest IBC, czyli International Business Companies, natomiast najczęściej spotykane fundacje to Fundacje Interesu Prywatnego.

Bahamy gwarantują przedsiębiorcom wysoki poziom poufności dotyczący przede wszystkim danych bankowych oraz informacji o działalności spółki i danych właścicieli.

O renomie Bahamów jako „raju podatkowego”, świadczy chociażby fakt, że zarejestrowanych zostało tam około 160 tys. samych tylko spółek typu IBC.

Z powyższego zestawienia wynika, że do cech wspólnych „rajów” należą przede wszystkim podobne rozwiązania prawne zwalniające zagranicznych inwestorów z obowiązku zapłaty rożnego rodzaju podatków.

Wybierając stosowną lokalizację dla własnego przedsiębiorstwa, pod uwagę należy wziąć takie kluczowe kwestie: jak zakres planowanej działalności oraz najodpowiedniejszą dla niej strukturę biznesową. Zestawienie tych dwóch czynników wskaże właściwe rozwiązanie.

Warto pamiętać, że przy realizacji tak poważnych zamierzeń pomocny będzie kontakt z profesjonalnym doradcą.

Facebooktwitterlinkedin
Podsumowanie artykułu
„Rajska” alternatywa dla Brexitu
Tytuł
„Rajska” alternatywa dla Brexitu
Opis
Czerwcowa decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu szeregów Unii Europejskiej zrodziła wśród przedsiębiorców pracujących na Wyspach obawy, co do dalszego losu ich firm. Nawet jeśli okażą się one słuszne, a warunki dla zagranicznego biznesu w UK znacząco się pogorszą (co jest raczej mało prawdopodobne), absolutnie nie będzie to powodem do obaw. Wyjścia z takiej sytuacji będą bowiem co najmniej dwa.
Autor
Copyrights
AT UK Consulting Ltd
Logo wydawcy
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg podatkowych, nie musi dodatkowo płacić podatku w Polsce, nawet jeśli pozostaje polskim rezydentem podatkowym. (więcej…)

  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg...

  Czytaj dalej
 • Czym są podmioty powiązane i kogo obowiązują ceny transferowe?
  Czym są podmioty powiązane i kogo obowiązują ceny transferowe?
  Pojęcie podmiotów powiązanych i cen transferowych określa zasady i zobowiązania podatkowe dla przedsiębiorstw przeprowadzających różnego rodzaju transakcje w obrębie tych samych grup kapitałowych. Najczęstszym przypadkiem podmiotów powiązanych są spółki matki i ich zagraniczne lub krajowe spółki córki. Przy takich transakcjach, obowiązują specjalne ceny transferowe podlegające różnym regulacjom prawnym, innym niż transakcje przeprowadzane przez podmioty niepowiązane. Jakie zatem cechy charakterystyczne jednostki gospodarczej wpływają na uznanie jej za podmiot powiązany i w jakich dokładnie sytuacjach zastosowanie znajdują ceny transferowe? (więcej…)

  Pojęcie podmiotów powiązanych i cen transferowych określa zasady i zobowiązania podatkowe dla przedsiębiorstw przeprowadzających różnego rodzaju transakcje w obrębie tych samych grup kapitałowych. Najczęstszym przypadkiem...

  Czytaj dalej
 • Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?
  Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?
  Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych operacji. Okazuje, że spółki typu Free Zone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jedno z lepszych rozwiązań do rozpoczęcia tego typu działalności. (więcej…)

  Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze

DO GÓRY

testowo