Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

Inne

Likwidacja własnej firmy jest stosunkowo prostym procesem, który jednak wymaga dopełnienia szeregu formalności. W tym artykule pomożemy Ci przejść przez wszystkie kroki potrzebne do zamknięcia jednoosobowej działalności.

Kiedy można zamknąć firmę?

Prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) można zamknąć w praktycznie dowolnym momencie. Głównym warunkiem, który należy spełnić, jest uregulowanie swoich zobowiązań względem kontrahentów i pracowników, a także państwa. Niedopełnienie tych formalności może skutkować bardzo dotkliwą odpowiedzialnością finansową, szczególnie w przypadku, gdy Twoja firma posiada podpisane umowy cywilnoprawne z innymi podmiotami. 

Jak zatem zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą? O tym dowiesz się w dalszej części tego artykułu.

Poinformuj swoich kontrahentów i rozwiąż podpisane z nimi umowy

Jeśli zdecydujesz się na zamknięcie własnej działalności gospodarczej, to uregulowanie stosunków z kontrahentami powinno znajdować się na liście Twoich firmowych priorytetów. Jeśli nie wypowiesz umów podpisanych przez Twoje przedsiębiorstwo, to może okazać się, że po likwidacji firmy nadal będziesz musiał dostarczyć towary lub usługi będące jej przedmiotem. Niewywiązanie się ze zobowiązań często skutkuje pociągnięciem przez kontrahenta do odpowiedzialności finansowej i wypłaty odszkodowania. 

Pamiętaj również o tym, że samo zamknięcie prowadzonej działalności gospodarczej nie zwalnia Cię z obowiązku spłaty zobowiązań finansowych względem Twoich partnerów biznesowych. Przed likwidacją firmy powinieneś uregulować wszystkie zaległe faktury oraz inne należności. Co prawda można zlikwidować firmę, mając długi, ale i tak konieczne będzie późniejsze spłacenie ich, o czym świadczy artykuł 471 Kodeksu Cywilnego:

Zobacz także: Jak zamknąć spółkę z o.o.?

Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Jeśli w ramach prowadzonego JDG zatrudniasz jakichś pracowników, to niezbędne będzie również rozwiązanie z nimi umowy o pracę zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Wyrejestruj swoją firmę z CEIDG

Kolejnym krokiem jest wypełnienie i złożenie formularza CEIDG-1. We wniosku musisz podać wszystkie swoje dane oraz informacje dotyczące prowadzonej przez Ciebie firmy. Następnie musisz zaznaczyć pozycję „5 – wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG” znajdującą się w pierwszej części formularza „01. Rodzaj wniosku”.

Wniosek CEIDG-1 musi zostać złożony w ciągu 7 dni od momentu, w którym przestałeś prowadzić swoją działalność gospodarczą. Formularz możesz złożyć drogą elektroniczną, korzystając z portalu biznez.gov.pl przy pomocy Profilu Zaufanego. Inną możliwością jest dostarczenie go osobiście lub wysłanie pocztą na adres urzędu gminy.

Zobacz także: Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Powinieneś również pobrać zaświadczenie o wykreśleniu z CEIDG i przechowywać je w bezpiecznym miejscu na wypadek kontroli lub ewentualnego audytu finansowego.

Zapłać wszystkie podatki i ureguluj VAT

Równie ważne jest prawidłowe rozliczenie się z urzędem skarbowym. Podczas zamykania firmy konieczne będzie opłacenie podatku dochodowego powstałego w wyniku prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującą Cię formą opodatkowania. To samo dotyczy również podatku VAT (w przypadku czynnych płatników VAT).

Niektóre formy działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Przykładowo, jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR), to wymagane będzie przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji majątku firmowego (spisu z natury).

Podatek dochodowy za ostatni miesiąc prowadzenia działalności będziesz musiał zapłacić od wypracowanego dochodu zgodnie z obowiązującymi Cię zasadami. To samo dotyczy obowiązku uregulowania podatku VAT.

Zobacz koniecznie: Jak zamknąć spółkę z o.o.?

W przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej jego wysokość będzie proporcjonalna do liczby dni, w których firma jeszcze działała.

Płatnicy VAT muszą również wyrejestrować się z rejestru aktywnych podatników w ciągu 7 dni od zakończenia działalności. W tym celu będziesz musiał wypełnić formularz VAT-Z.

Wyrejestruj się z ZUS

Zamykając JDG, niezbędne będzie również dopełnienie formalności względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po złożeniu wniosku CEIDG-1 zostaniesz z niego automatycznie wyrejestrowany, a ZUS przygotuje dla Ciebie formularz ZUS ZWPA. 

Jeśli w ramach zamykanej firmy zatrudniasz jakichś pracowników, to niezbędne będzie wypełnienie formularzy ZUS ZWUA oraz ZUS ZCNA.

Zlikwidowanie działalności nie zwalnia z obowiązku uregulowania składek. Za każdy rozpoczęty miesiąc musisz zapłacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości, natomiast składka na ubezpieczenia społeczne opłacana jest proporcjonalnie do ilości dni, przez które działała firma w danym miesiącu.

Pamiętaj o archiwizacji dokumentów

Pamiętaj, by przynajmniej przez 5 lat przechowywać wszystkie dokumenty związane z zamkniętą firmą. Dotyczy to przede wszystkim wystawionych oraz otrzymanych faktur i wszelkich dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.

Oprócz powyższych dokumentów musisz również zachować wszystkie dokumenty związane z zamknięciem własnej firmy. Jeśli tego nie zrobisz, to w przypadku kontroli skarbowej narazisz się na nieprzyjemności.

Ponowne otwarcie działalności gospodarczej

Jeśli w przyszłości będziesz chciał wrócić do prowadzenia własnego biznesu, to jego powtórne założenie jest niezwykle łatwe. Nowa firma zostanie zarejestrowana ze starym numerem NIP oraz REGON, a działalność może (ale nie musi) działać pod taką samą nazwą, jak poprzednio. Dodatkowo, jeśli przez 60 miesięcy nie będziesz prowadzić własnego biznesu, to będziesz mógł liczyć na preferencyjną stawkę składek ZUS.

Jeśli chciałbyś wiedzieć czy Twoją firmę można przenieść za granicę – skorzystaj z konsultacji Admiral Tax.
Udzielimy Ci jej bezpłatnie – zadzwoń: +48 12 44 66 333

>> PROSZĘ O KONTAKT <<

Facebooktwitterlinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Tax Return Self-Assessment w UK– kto i do kiedy musi złożyć zeznanie podatkowe?
  Tax Return Self-Assessment w UK– kto i do kiedy musi złożyć zeznanie podatkowe?
  Termin na złożenie Tax Return Self-Assessment mija w UK w dniu 31 stycznia. Obowiązek wysłania do HM Revenue and Customs zeznania podatkowego mają przede wszystkim osoby self-employed. Ale nie tylko. (więcej…)

  Termin na złożenie Tax Return Self-Assessment mija w UK w dniu 31 stycznia. Obowiązek wysłania do HM Revenue and Customs zeznania podatkowego mają przede wszystkim...

  Czytaj dalej
 • Wielka Brytania: duże zmiany w zasadach furlough (Job Retention Scheme)
  Wielka Brytania: duże zmiany w zasadach furlough (Job Retention Scheme)
  Brytyjski rząd wprowadził znaczące zmiany w zasadach kierowania pracowników na furlough (postojowe). Znacząco zmienia się sposób refundowania poniesionych kosztów i wysokość refundacji. Poniżej podsumowujemy najważniejsze informacje, z którymi powinni zapoznać się dyrektorzy oraz kadra zarządzająca firm - w tym brytyjskich spółek LTD, które chcą nadal otrzymywać pomoc w ramach Job Retention Scheme lub o taką pomoc się ubiegać. (więcej…)

  Brytyjski rząd wprowadził znaczące zmiany w zasadach kierowania pracowników na furlough (postojowe). Znacząco zmienia się sposób refundowania poniesionych kosztów i wysokość refundacji. Poniżej podsumowujemy najważniejsze...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze

DO GÓRY