Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Jak prowadzi się firmę w Wielkiej Brytanii? Obowiązki są sprowadzone do minimum

Jak prowadzi się firmę w Wielkiej Brytanii? Obowiązki są sprowadzone do minimum

Przedsiębiorcy, którzy kiedykolwiek prowadzili firmę w Polsce, a później przenieśli się do Wielkiej Brytanii chóralnie deklarują, że do Polski nie powrócą. Niższe obciążenia fiskalne i niższe składki ubezpieczeń społecznym niewątpliwie przemawiają za Wielką Brytanią, ale słowem klucz jest tu … biurokracja, której w brytyjskim systemie próżno szukać.

Badania przeprowadzone przez Admiral Tax w 2017 roku, w którym pytaliśmy Polaków, którzy zdecydowali się na założenie firmy za granicą co ich do tego skłoniło, pokazały jednoznacznie, że głównym powodem był “niższy poziom biurokracji i przejrzyste prawodawstwo” (58,7% wskazań respondentów). Polacy są wyraźnie zmęczeni prowadzeniem firm w warunkach polskich, gdzie są niejednokrotnie traktowani jak potencjalni przestępcy. Podejście brytyjskiego rządu jest zgoła inne – z założenia przedsiębiorca to ktoś, komu należy pomagać i wspierać. Płaci przecież podatki, daje pracę innym, a zatem warto zapewniać mu jak najlepsze warunki. Podczas, gdy w Polsce wcale niełatwym może okazać się prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to sport dla wytrawnych niemal graczy, to z prowadzeniem brytyjskiej spółki limited z łatwością poradzi sobie każda osoba pełnoletnia.

Łatwiej już na starcie

Spółkę limited zakładamy online. Dane, o które jesteśmy proszeni nie wykraczają poza dane osobowe osoby dyrektora lub dyrektorów nowej spółki, adresu i nazwy firmy. Będą one widnieć w rejestrze online Companies House. Można je także łatwo aktualizować. Kapitał początkowy – inaczej niż w przypadku spółki z.o.o. – nie musi być wpłacony i może zostać jedynie zadeklarowany. To znacząco ułatwia start nowym firmom.

W trakcie rejestracji ma potrzeby udawania się do jakiegokolwiek urzędu. Co więcej, nawet gdy chcielibyśmy to zrobić, mogłoby się okazać to trudne. Urzędnicy szanują nasz czas i wszelkiej pomocy udzielą przez telefon. Na spotkanie może się udać celem uzyskania pomocy w przygotowaniu rozliczeń, deklaracji podatkowych – nie istnieje bowiem obowiązek zatrudniania wykwalifikowanej księgowej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. To kwestia wyboru przedsiębiorcy. Nie ma też konieczności, by właściciel sprawował funkcję dyrektora spółki – może on pozostać osobą decyzyjną bez formalnego reprezentowania firmy.

Obowiązki to minimalne obciążenie

Niejeden z nas odczuł na własnej skórze nieprzyjemny dreszczyk, gdy nagle okazuje się, że oto zbliża się termin płatności składek ZUS lub podatków, a zator pieniężny może nam skutecznie opóźnić uregulowanie miesięcznej należności. W Polsce konsekwencje mogą być tego spore, ale w Wielkiej Brytanii, gdzie zarówno ilość obowiązków wynikających z prowadzenia firma, jak i podejście do kwestii regulowania zobowiązań jest inna, nie spędza to snu z powiek osób zarządzających firmami.

Podstawowym obowiązkiem dyrektora spółki jest rozliczenie spółki po każdym roku działalności. Na dokonanie rozliczenia mamy tu jednak zdecydowanie więcej czasu niż umożliwia to prawo w Polsce, bo aż dziewięć miesięcy. Sprawozdanie dotyczące CIT składa się na około 11- stronicowym formularzu CT600 i sprowadza się ono głównie do podania przychodów, kosztów i poziomu zysku oraz podstawowych danych o firmie. Rozliczenia są dostępne publicznie. Rok podatkowy właściwy dla osób prawnych jest zależny od daty założenia spółki i trwa 12 miesięcy. Przykładowo, zakładając firmę 25 sierpnia 2019 roku, rok podatkowy zakończymy 24 sierpnia 2020 roku i od tego momentu mamy jeszcze dziewięć miesięcy na złożenia sprawozdania. Dyrektor nie ma obowiązku składania innych sprawozdań.

VAT rozliczany jest w Wielkiej Brytanii z reguły kwartalnie, choć jest możliwość składania również deklaracji jedynie raz do roku, jeśli przedsiębiorca ma mały obrót lub deklaracji miesięcznych, jeśli obroty są duże i sam przedsiębiorca chce rozliczać VAT miesięcznie. Jeśli spółka jest zarejestrowana do VAT, a jest to obowiązkowe po przekroczeniu sprzedaży na poziomie 85.000 GBP do Wielkiej Brytanii (czyli sprzedaż poza UK nie jest brana pod uwagę) to jego kwartalna deklaracja przypominać będzie zbiorcze zestawienie VAT zapłaconego, pobranego i różnice tychże. Płatność dokonywana jest online przy okazji deklaracji. Zwrot na konto bankowe jest w zaledwie kilka dni.

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i dyrektora spółki płatne są z dołu i można zapłacić je rocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie lub tygodniowo. Tu wybór należy do przedsiębiorcy. Deklarację wypełnia się online, a płatności dokonuje się bezpośrednio w trakcie składaniu deklaracji, np. kartą. Wysokość składek jest znacząco niższa niż w Polsce.

Rok podatkowy osób fizycznych dla rozliczenia PIT zamyka się w okresie od kwietnia do kwietnia roku kolejnego. Pracownicy nie muszą składać żadnych deklaracji PIT, robi to za niego pracodawca, a pracownik otrzymuje tylko roczne podsumowanie zarobków i składek tzw. formularz P60. Złożenie deklaracji możliwe jest także za lata wstecz.

Wszystkie zobowiązania możemy wypełnić sami, z pomocą urzędników lub za pośrednictwem agenta – czyli firmy księgowej. Urzędnicy mają obowiązek pomagać w wypełnieniu zobowiązań przez przedsiębiorcę, a w razie błędów – edukowania. Całość operacji związanych ze sprawozdawczością, podatkami czy składkami jest obsługiwana wyłącznie online. Instrukcje, artykuły i informacje pisane są tzw. simple English, czyli w sposób, który umożliwia łatwe zrozumienia i wykonanie zalecenia.

Ponieważ praktycznie żadna spółka LTD nie rozlicza się miesięcznie, to z doświadczenia z klientami Admiral Tax mogę powiedzieć, iż gdy po upływie roku zbliża się termin rozliczenia, niejednokroć klienci często w popłochu poszukują starych faktur, rachunków i dowodów sprzedaży. Łatwo zapomnieć o zobowiązaniach, gdy są one tak minimalne.

Czynny żal po angielsku

W polskim prawie obowiązuje pojęcie czynnego żalu, który jest stanowi jedyny ratunek dla przedsiębiorcy, gdy ten popełni błąd i nie opłacając zobowiązań w terminie lub wnosząc zobowiązania w niewłaściwej wysokości. Co istotne, w Polsce samo wyrażenie czynnego żalu, czyli istotnych okoliczności mających wpływ na daną pomyłkę, może nie uchronić przedsiębiorcy przed karą.

W Wielkiej Brytanii pojęcie czynnego żalu nie istnieje. Pomyłka jest czymś, co się zdarzyć może i się zdarza. Każdą pomyłkę można łatwo poprawić, a w przypadku gdy to urzędnik zauważy nasz błąd czy zaniedbanie, domniemuje dobrą wolę i chcąc okazać pomoc przedsiębiorcy zaproponuje szereg możliwości zminimalizowania szans na ponowne zrobienie błędu w przyszłości. Nie jest mi wiadome, by istniał limit błędów, jakie może popełnić przedsiębiorca. Duża ilość błędów popełnianych przez wiele podmiotów zawsze skłania brytyjskiego ustawodawcę do upraszczania procedury lub określenia mniejszych wymogów.

Dodatkowo Brytyjczycy bardzo liberalnie podchodzą na przykład do rodzajów kosztów koniecznych do prowadzenia działalności, co jest częstym powodem kwestionowania sprawozdań w firmach prowadzonych w Polsce. W Wielkiej Brytanii nie trzeba udowadniać, że dany koszt przełożył się w sposób bezpośredni na przychód firmy. Skoro przedsiębiorca ponosi koszt – jest on konieczny.

Kontrole urzędowe?

Kontrole skarbowe w Polsce owiane są bardzo złą sławą, a przykład żarówki, mechanika i pań urzędniczek z Urzędu Skarbowego w Bartoszycach wcale nie wydaje się incydentalnym przypadkiem na tle tego, co może spotkać przedsiębiorcę w Polsce. Gdyby opowiedzieć o tym brytyjskiemu przedsiębiorcy – po prostu by tego nie zrozumiał.

W mojej blisko 20-letniej karierze w prowadzeniu firm w Wielkiej Brytanii ani razu nie spotkałam się z pojęciem niespodziewanej kontroli skarbowej lub kontroli innego organu regulacyjnego, nie byłam kontrolowana i nie znam przypadku takich kontroli, które przypominałyby te w Polsce. Składane sprawozdania i deklaracje są weryfikowane na bieżąco i może się zdarzyć, że urzędnik zadzwoni lub napisze maila z pytaniem w jakiejś sprawie – głównie by wyjaśnić coś, co jest dla niego niezrozumiałe lub zwrócić uwagę na pomyłkę. System brytyjski zawsze domniemuje dobre intencje u przedsiębiorców i powódów szuka w niewiedzy, a wtedy stawia na edukację. Jeśli w czasie weryfikacji jakiejkolwiek deklaracji okaże się, że podatnik popełnił błąd lub serię błędów, które wskazują na to, że jakaś deklaracja jest przez niego błędnie wypełniania, może być poproszony o spotkanie w celu wyjaśnienia. Takie spotkanie jest zawsze umawiane z wyprzedzeniem i w terminie, który odpowiada przedsiębiorcy.

“Żałuję, że tak późno”

W 2019 roku Admiral Tax planuje powtórzyć badanie dotyczące polskich przedsiębiorców. Tym razem chcemy wnikliwiej pytać o istotne różnice, jakie odczuwają przedsiębiorcy w stosunku do sposobu funkcjonowania w różnych jurysdykcjach, gdy chodzi o prowadzenie firmy. Już teraz pierwsze przecieki z wywiadów mówią, że duża część właścicieli spółek limited w Wielkiej Brytanii żałuje, że zwlekała z założeniem spółki.

 

Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax
Tekst został opublikowany w miesięczniku “Gazeta MŚP” nr 3/2019

 

Jeśli masz pytania na temat prowadzenia spółki Wielkiej Brytanii i korzyści, jakie z tego wynikają – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.

 

Jak prowadzi się firmę w Wielkiej Brytanii? Obowiązki są sprowadzone do minimum
5 (100%) 2 oceniającys
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii
  Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii

  Firma w Anglii może przynieść spore oszczędności. Najlepszym tego przykładem jest stopniowy wzrost z roku na rok kwoty wolnej od podatku tzw. Personal Allowance, przysługującej każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w Anglii. Bez względu na osiągany dochód na Wyspach, nikt nie jest wykluczony z przywileju stosowania równej dla każdego kwoty wolnej od podatku. Skutkiem stale rosnącej kwoty wolnej są oczywiście niższe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, co oznacza większe oszczędności dla osób, które zarejestrowały swoje przedsiębiorstwa na terenie Wielkiej Brytanii.

  Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii po raz kolejny wzrasta!

  Zarejestrowana firma w Anglii oznacza możliwość korzystania z wielu przywilejów dostępnych dla przedsiębiorców rozliczających się na Wyspach.

  W Wielkiej Brytanii praktycznie co roku wzrasta kwota wolna od podatku, dzięki czemu osoby rozliczające się w Anglii płacą niższe podatki, a często w razie osiągania dochodów poniżej kwoty wolnej, nie płacą ich wcale. W 2019 roku kwota wolna od podatku w UK wynosić będzie 12 500 funtów, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 650 funtów (kwota wolna od podatku w 2018 roku wynosiła 11 850 funtów). W przeliczeniu na złote otrzymujemy ponad 60 000 zł dochodu pozbawionego opodatkowania w skali roku. Przypomnijmy, że kwota wolna w Polsce od dawna wynosiła 3091 zł, a na przestrzeni ostatnich lat została nieznacznie zwiększona, niestety tylko dla osób zarabiających najmniej. Co więcej, w wyniku zmian podatnicy osiągający stosunkowo wysokie dochody zostali całkowicie pozbawieni kwoty wolnej od podatku w Polsce, która z definicji powinna być równa dla każdego. Jak widzimy, kwota wolna od podatku w UK stale wzrasta, podczas gdy w Polsce stoi w miejscu lub pozornie rośnie w odniesieniu do tych zarabiających najmniej, ale z drugiej strony dla osób osiągających dochody powyżej średniej krajowej maleje lub nie obowiązuje wcale.

  Jak kwota wolna od podatku wzrasta w UK?

  Począwszy od 2010 roku kwota wolna od podatku w UK wzrosła w sumie o ponad 6 000 funtów, czyli około 30 000 polskich złotych (od 6 475 funtów w 2010 roku do 11 850 funtów w 2018 roku). W 2019 roku kwota wolna od podatku wynosić będzie już 12 500 funtów.

  Progi podatkowe w UK od 2019 roku

  Dodatkowo w 2019 roku na Wyspach zostanie również podniesiony drugi próg podatkowy do kwoty 50 000 funtów. W 2018 roku drugi próg podatkowy obowiązywał od kwoty 46 350 funtów, co oznacza wzrost o 3 650 funtów w stosunku do roku poprzedniego, działalność w Anglii będzie zatem jeszcze bardziej opłacalna niż dotychczas dla szerszego grona przedsiębiorców.

  Czy działalność w Anglii się opłaca?

  Polacy rejestrujący firmy w Wielkiej Brytanii mogą cieszyć się nie tylko wysoką kwotą wolną od podatku, ale także niższymi zobowiązaniami z tytułu składek i ograniczonymi do minimum formalnościami w urzędach. Przepisy w Wielkiej Brytanii skonstruowane są w sposób ułatwiający i zachęcający do prowadzenia biznesu na Wyspach. Firma w Anglii oznacza zatem minimum formalności oraz przejrzyste zasady księgowości. Co więcej, nie ma przeciwwskazań, aby rejestrację firmy i późniejsze jej rozliczenie zlecić biuru rachunkowemu.

  Rejestracja firmy w Anglii

  Sprawdź ofertę Tax Admiral i ciesz się wysoką kwotą wolną od podatku oraz innymi przywilejami przysługującymi przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Wielkiej Brytanii!

  Firma w Anglii może przynieść spore oszczędności. Najlepszym tego przykładem jest stopniowy wzrost z roku na rok kwoty wolnej od podatku tzw. Personal Allowance, przysługującej...

  Czytaj dalej
 • Reformom brakuje rozmachu – otoczenie podatkowe dla biznesu w Polsce jest wciąż mało przyjazne
  Reformom brakuje rozmachu – otoczenie podatkowe dla biznesu w Polsce jest wciąż mało przyjazne

  Rząd szumnie zapowiadał przeprowadzenie reform, które ułatwią życie polskim przedsiębiorcom, i w ramach bloku reform - Pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji dla Biznesu oraz Pakietu MŚP, wprowadził niewątpliwie kilka ciekawych rozwiązań. (więcej…)

  Rząd szumnie zapowiadał przeprowadzenie reform, które ułatwią życie polskim przedsiębiorcom, i w ramach bloku reform - Pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji dla Biznesu oraz...

  Czytaj dalej
 • Gdzie szukać informacji o Brexicie? Bieżące informacje dla firm
  Gdzie szukać informacji o Brexicie? Bieżące informacje dla firm

  Nadal nie ma pewności co do Brexitu i możliwych jego konsekwencji, jednak brytyjski rząd nie pozostawia przedsiębiorców bez wsparcia informacyjnego. Rząd brytyjski uruchomił strony internetowe, na których można znaleźć informacje dotyczące tego jak biznesy z poszczególnych sektorów mogą przygotować się do Brexitu. Listę przydatnych linków prezentujemy poniżej. (więcej…)

  Nadal nie ma pewności co do Brexitu i możliwych jego konsekwencji, jednak brytyjski rząd nie pozostawia przedsiębiorców bez wsparcia informacyjnego. Rząd brytyjski uruchomił strony internetowe,...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze