Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach

Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach

Firma w UK

Osoby decydujące się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii muszą podjąć kluczową dla ich przyszłości decyzję co do jej formy. Czasami warto wnikliwiej rozważyć założenie jednej z najpopularniejszych struktur biznesowych, takich jak np. prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD) lub też spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP), wybierając te mniej powszechne, ale za to lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości. Poniżej zestawienie dostępnych dla brytyjskich przedsiębiorców rozwiązań.

Samozatrudnienie (Self – employed).

Forma najprostsza, stanowiąca odpowiednik polskiej spółki jednoosobowej. W jej ramach przedsiębiorca pełni jednocześnie funkcję dyrektora i pracownika, niemniej istnieje oczywiście możliwość zatrudniania innych osób. Osoba rozpoczynająca działalność pod postacią self – employed zobowiązana jest do zarejestrowania firmy w Inland Revenue, składania rocznych rozliczeń podatkowych oraz opłacania podatku od przychodu i składek ubezpieczeniowych. Ponadto, istnieje wymóg przechowywania firmowych rachunków i dokumentów przez okres 5 lat, a kiedy dochody przekroczą próg 60 000 GBP rocznie, należy rozliczyć podatek VAT. Za wadę omawianej struktury uznać można fakt, że nie posiada ona osobowości prawnej, w związku z czym właściciel niestety odpowiada za jej zobowiązania własnym majątkiem. Samozatrudnienie to właściwy wybór dla firm świadczących usługi, których charakter nie wymaga posiadania rozbudowanego zaplecza technicznego oraz lokalu i zatrudniania dużej ilości pracowników. Jako przykład podać można chociażby opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi, wykańczanie wnętrz oraz prace o charakterze technicznym (hydraulik, elektryk itd).

LTD (Limited) – prywatna spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Brytyjska spółka LTD (Limited), jest odpowiednikiem polskiej spółki z o. o. W przeciwieństwie do samozatrudnienia, posiada ona osobowość prawną, a jej akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność jedynie za wysokość wniesionego wkładu. Brytyjskie prawo narzuca obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego dyrektora spółki oraz co najmniej jednego sekretarza. Nie ma natomiast wymogów co do minimalnego jej kapitału. Istnieje za to konieczność wskazania w akcie założycielskim wszystkich akcjonariuszy oraz dokładnego adresu siedziby, na który będzie wysyłana korespondencja z Inland Revenue oraz Companies House. Do obowiązków spółki LTD należy sporządzanie i przekazanie do Inland Revenue rocznych rozliczeń podatkowych, a także składania do Companies House sprawozdań finansowych i rozliczeń rocznych. Jej struktura gwarantuje akcjonariuszom wysoki stopień anonimowości, a to dzięki prawu do powołania dowolnej osoby na stanowisko dyrektora lub sekretarza. Nazwa firmy musi kończyć się skrótem Ltd lub słowem Limited. Trudno precyzyjnie określić, dla jakiego rodzaju biznesu najlepsza będzie tego typu spółka jako, że może ona prowadzić każdą legalną działalność gospodarczą, zarówno na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.

LLP – (Limited Liability Partnership) – Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością.

Brytyjską spółkę typu LLP można najprościej zdefiniować, jak sama nazwa wskazuje, jako połączenie spółki partnerskiej oraz spółki z o. o. Jej członkowie ponoszą odpowiedzialność jedynie do wysokości wniesionego wkładu, ewentualnie za sumę, do jakiej dobrowolnie zgodzili się odpowiadać. Ten rodzaj działalności posiada osobowość prawną. Organem rejestrującym LLP jest Companies House. Zgodnie z prawem, spółka taka musi posiadać co najmniej dwóch członków (mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne); górna ich liczba nie jest określona. W przeciwieństwie do LTD nie ma tu wymogu powoływania dyrektora i sekretarza – ich obowiązki pełnią bowiem członkowie. Do rejestracji niezbędne jest wskazanie adresu siedziby, na który docierać będzie korespondencja. Spółka LLP musi opłacać podatek CIT, składać sprawozdania finansowe, Annual Return (roczne sprawozdanie zawierające podstawowe informacje o spółce) oraz Tax Return (rozliczenie podatkowe) do Inland Revenue. Jeżeli jej roczny przychód przekroczy 61 000 GBP, konieczne będzie jeszcze rozliczenie podatku VAT. Struktura LLP będzie właściwa dla firm zajmujących się świadczeniem usług księgowych lub prawniczych. Jest to również dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie będąc rezydentami Wielkiej Brytanii, chcą prowadzić działalność poza jej granicami (a to ze względu na fakt, że wówczas wspólnicy spółki nie będą objęci brytyjskim obowiązkiem podatkowym).

PLC (Public Limited Company) – Spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odnosząc się do polskiej terminologii, spółkę rodzaju PLC można określić jako kapitałową, której akcje mogą być dopuszczone do obrotu publicznego. Jej rejestracja wymaga obecności co najmniej dwóch akcjonariuszy oraz kapitału zakładowego w wysokości minimum 50 000 GBP, z czego 25% musi zostać wpłacone na konto spółki. Jest to wymóg umożliwiający uzyskanie certyfikatu potwierdzającego rozpoczęcie działalności. Obowiązkowe jest mianowanie sekretarza oraz co najmniej dwóch dyrektorów, przy czym mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a ich narodowość nie ma znaczenia. PLC składa coroczne sprawozdania finansowe, Annual Return oraz sprawozdania finansowe (do Inland Revenue). Siedziba przedsiębiorstwa, na którego adres dochodzi korespondencja, musi znajdować się na terenie Wielkiej Brytanii. Podobnie jak spółki LTD, także PLC mogą prowadzić każdą zgodną z prawem działalność gospodarczą w Zjednoczonym Królestwie oraz poza jego granicami.

Unlimited Company.

Spośród wszystkich rodzajów spółek, jakie mogą działać na terenie Wielkiej Brytanii, ta jest chyba najbardziej specyficzna. Członkowie struktury są w pełni odpowiedzialni za jej zobowiązania, nie muszą jednak składać corocznych zeznań podatkowych (chyba, że UC jest podmiotem zależnym od innego rodzaju spółki (z. o. o.), lub ewentualnie jest holdingiem – wtedy będzie to konieczne). Ten typ działalności zakładany jest przede wszystkim w celu obsługi innych firm, bądź też kiedy, ryzyko niepowodzenia w danej branży (bankructwa) jest nieznaczne.

Partnership – spółka zwykła partnerska.

Ten typ struktury nie posiada osobowości prawnej. Składa się z maksymalnie 20 wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki własnym majątkiem oraz kolektywnie podejmujących decyzje co do sposobu prowadzenia interesów. Każdy ze wspólników musi zarejestrować się tu jako osoba samozatrudniona, opłacać podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe. Samo założenie spółki nie wymaga rejestracji w Companies House – powstaje ona na zasadzie umowy pomiędzy wspólnikami. Ta forma przedsiębiorstwa sprawdzi się w szczególności u osób prowadzących biznes w „niewielkim zakresie”, chcących przy tym podzielić koszty działalności i odpowiedzialność swojej firmy. W praktyce, na założenie struktury typu partnership zdecydować powinny się osoby działające w oparciu o samozatrudnienie, a które ze względu na dużą liczbę zleceń (lub ich szeroki zakres) nie są w stanie zrealizować wszystkich. Przykład: firma świadcząca usługi remontowe składająca się z kilku osób, z których każda jest fachowcem w innej dziedzinie (elektryk, murarz, malarz, hydraulik itp.). Dodatkową korzyścią z prowadzenia tego rodzaju spółki jest wspomniany już podział kosztów i odpowiedzialności. Dobre rozwiązanie, to również spisanie umów pomiędzy poszczególnymi wspólnikami.

Property Management Company – spółka zarządzająca nieruchomościami.

Ten rodzaj działalności jest, zgodnie z nazwą, ściśle dedykowany osobom zarządzającym nieruchomościami (a także inwestującym na tego typu rynku). Dodatkowo, stanowi ona skuteczne narzędzie optymalizacji podatkowej dla osób objętych najwyższym progiem, jako, że w jej przypadku wynagrodzenie może być wypłacane w postaci niżej opodatkowanych dywidend.

Company limited by guarantee – spółka z ograniczoną poręczeniem odpowiedzialnością.

Ten rodzaj spółki, rejestrowany w Companies House, nie posiada udziałowców, a jedynie członków (mogą to być osoby fizyczne lub prawne). Jej odpowiedzialność pokrywana jest za pomocą poręczeń. Ich wartość może wynosić zaledwie 1 GBP. Firma tego typu nie jest własnością swoich członków, nie są im też przekazywane jej zyski. Dokładną wartość gwarancji oraz cele działania Companies limited by guarantee określają Akt Założycielski oraz Statut. Spółki z ograniczoną poręczeniem odpowiedzialnością tworzone są przez organizacje typu non – profit (nie nastawione na osiągnięcie zysku, ale na realizację celów użyteczności publicznej lub prywatnej).

Franchise – franczyza.

Funkcjonuje oczywiście nie tylko na terenie UK, ale warto o niej wspomnieć, jako, że także ona umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na Wyspach. Najprościej rzecz ujmując, franczyza to system sprzedaży dóbr oparty o współpracę pomiędzy dwoma podmiotami: franczyzodawcą, udostępniającym sprzedawane następnie dobra, nazwę oraz znak firmowy, a franczyzobiorcą, który zobowiązuje się do jego reprezentowania (na własny rachunek) zgodnie z ustaloną koncepcją na podstawie zawartej wcześniej umowy. Tego typu rozwiązanie jest dozwolone zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek cywilnych. Sprawdzi się w szczególności u podmiotów chcących prowadzić działalność handlową pod szyldem przedsiębiorstwa o wypracowanej reputacji i utrwalonej pozycji na rynku.

 

5 (100%) 1 oceniający
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne sytuacje dla pracodawców. Pełna treść zmian nie jest znana opinii publicznej, ale jedno jest pewne - na polskich przedsiębiorców spadną kolejne utrudnienia. "Prowadzenie biznesu w Polsce nie należy do najłatwiejszych czynności, przedsiębiorcy stają przed kolejnymi negatywnymi zmianami mającymi wpływ na ich biznes. Inne europejskie państwa -  jak Wielka Brytania czy Irlandia - od lat prezentują odmienne podejście oparte na przyjaznym podejściu do biznesu i braku biurokracji. Proponowane zmiany będą prowadzić do patologii na rynku pracy i odpływu polskich przedsiębiorców za granicę" - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

  Zmiany w Kodeksie pracy

  Jedna z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej dotyczyła możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem. Zdaniem Komisji rozwiązaniu umowy powinno towarzyszyć zaproponowanie pracownikowi innego stanowiska, które odpowiadać będzie jego kwalifikacjom. W założeniu ma to wzmocnić pozycję pracownika, ale realizacja tych postulatów może okazać się dla wielu firm niewykonalna. Propozycja zakłada, że pracodawca nie będzie mógł w prosty sposób zakończyć współpracy (po wcześniejszym upływie okresu wypowiedzenia), lecz będzie musiał znaleźć mu nowe zajęcie w tej samej firmie. Nowe stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom i umiejętnościom pracownika, nie może stanowić degradacji i być "karą". Ponadto projekt zakłada, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zamiarze zwolnienie go i wysłuchania w obecności świadka (dziś wystarczy wręczenie wypowiedzenia, a jeśli pracownik jest członkiem związku zawodowego, pracodawca musi przeprowadzić konsultacje). Największa rewolucja ma dotyczyć wprowadzenia przymusu pracy etatowej z jednoczesnym zakazem wykonywania pracy na umowach cywilno-prawnych dla tego samego pracodawcy (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Alternatywą dla umowy o pracę będzie możliwość wykonywania niektórych prac na podstawie samozatrudnienia, co wiąże się z koniecznością zakładania działalności i opłacania wysokich składek, co i tak dla wielu osób wydaje się sensowną alternatywną, gdyż daje możliwość także przeniesienia swoich usług do innego kraju. Dla niektórych grup zawodowych (np. artystów) likwidacja umów cywilno-prawnych pozbawia ich narzędzia prawnego pozwalającego na realizację wielu dzieł dla różnych podmiotów. Nic dziwnego, że pierwsi z nich już decydują się na przeniesienie swoich biznesów za granicę, czego najlepszym przykładem jest Michał Wiśniewski. W wywiadzie dla Admiral Tax Michał przyznał, że "Wielka Brytania jest dla niego synonimem wolności biznesowej". Cały wywiad znajdziesz tutaj. Jak widać prowadzenie firmy w Polsce jest zadaniem trudnym i wymagającym. Na szczęście obowiązujące przepisy i swoboda świadczenia usług pozwalają polskim obywatelom na prowadzenie biznesu w całej Europie, w przyjaznych warunkach, bez zbędnej biurokracji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia firmy za granicę – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.  

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne...

  Czytaj dalej
 • Szwajcaria – raj dla kryptowalut
  Szwajcaria - raj dla kryptowalut
  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka Zug w Szwajcarii. To tutaj siedziby ma wiele projektów fin-tech oraz takie projekty znane ze świata kryptowalut jak Ethereum, ShapeShift, Xapo. Niskie podatki i preferencyjne warunki przyciągnęły wielomilionowy kapitał i innowacyjne projekty z całego świata, czyniąc z tego rejonu Szwajcarii "dolinę kryptowalut". W obliczu wzmożonego zainteresowania kryptowalutami rządy wielu państw zwiększają regulacje lub całkowicie zakazują handlu kryptowalutami. Podobnie sprawa ma się w Polsce, gdzie największe giełdy kryptowalut zostały wpisane na listę ostrzeżeń KNF, a Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oznaczający konieczność zapłaty nawet 32% podatku od handlu kryptowalutami w Polsce. W przeciwieństwie do Polski, inne europejskie kraje jak Szwajcaria czy Gibraltar otwierają się na innowacyjne projekty. "Dynamiczny rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain jest dużym wyzwaniem dla rządzących. Rewolucja dzieje się na naszych oczach, a my jako Admiral Tax uczestniczymy w niej od samego początku doradzając w kwestiach podatkowych prywatnym inwestorom. Szwajcaria dzięki  preferencyjnym warunkom jest najstabilniejszym miejscem w Europie do prowadzenia tego typu projektów." - podsumowuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax. Szwajcaria nie po raz pierwszy obiera odmienny kurs. Kraj kojarzony z private bankingiem w prawdziwym wydaniu, od lat gwarantujący pełne bezpieczeństwo sektora finansowego oraz niespotykaną nigdzie dyskrecję widzi ogromny potencjał w rynku kryptowalut. Zug, miasteczko położone nad jeziorem Zug, liczące mniej niż 30 000 mieszkańców umożliwia swoim mieszkańcom zapłatę podatków komunalnych poprzez kryptowaluty.

  Szwajcaria - niskie podatki i ponad 550 mln USD zebrane w ICO's

  Dzięki niskim podatkom w Zug działa kilkanaście firm z branży fin-tech oraz wiele projektów opartych o technologię blockchain. To tutaj swoją siedzibę ma m.in. druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji (68 mld USD). Według danych zebranych przez Financial Times Szwajcaria staje się jednym z liderów na rynku kryptowalut i wprowadza oferty publiczne oparte o kryptowaluty (ICO). W okresie od stycznia do października 2017 r. całkowita wartość tych ofert publicznych wyniosła 550 mln dolarów, czyli 12 razy więcej niż w Polsce (45 mln dol.). ICO więcej wyniosły tylko w USA - 580 mln dol. Warto dodać, że Szwajcarski Organ ds. Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) w październiku 2017 roku wydał licencję dla pierwszej giełdy kryptowalut, która ma działać w zgodzie z najwyższymi szwajcarskimi standardami finansowymi. Giełda ma współgrać ze szwajcarskimi przepisami  odnośnie prania brudnych pieniędzy oraz znajomości tożsamości klientów (KYC). Giełda będzie nadzorowana przez FINMA aby upewnić się, że wszystkie zasady są przestrzegane. W obliczu komunikatów KNF nt. polskich giełd kryptowalut Szwajcaria jest bezpiecznym miejscem do prowadzenia podobnych projektów w zgodzie z prawem, bez ryzyka wypowiedzenia rachunków bankowych i zamrożenia środków klientów. Firmy z branży finansowej oraz innowacyjne projekty oparte o blockchain wybrały kanton Zug jako miejsce prowadzenia działalności ze względu na preferencyjne stawki podatkowe (bardzo niskie podatki, negocjowane indywidualnie z przedsiębiorcą) oraz elastyczne, liberalne podejście do rynku kryptowalut. Szwajcaria od lat zabiega o zagranicznych inwestorów i ich kapitał. Jak pokazuje historia Szwajcaria ma wiele cech, dzięki którym nie można uciec od porównań do zdecentralizowanego spojrzenia na świat. System polityczny jest oparty na bezpośredniej kontroli obywateli oraz etosie praw jednostki. W połączeniu ze szwajcarską neutralnością, przyjaznym podejściu do biznesu oraz niespotykanej nigdzie ochronie poufności i finansów, Szwajcaria może skutecznie przyciągać projekty z obszaru kryptowalut.

  Przenieś firmę do Szwajcarii

  Admiral Tax od lat oferuje swoim klientom usługi private bankingu w Szwajcarii. Szwajcarskie banki przechowują około 30% światowych depozytów prywatnych, a sama Szwajcaria jest jednym z głównych centrów finansowych na świecie. Tajemnica bankowa to jeden z fundamentów szwajcarskiego systemu bankowego, który składa się na ponad 10% PKB Szwajcarii. Oferujemy kompleksową pomoc w założeniu prywatnego konta w Szwajcarii. Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi projektów blockchain - pomagamy także założyć spółkę w kantonie Zug. Doświadczeni doradcy podatkowi Admiral Tax pomogą w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu wniosków. Osobom prywatnym handlującym kryptowalutami polecamy brytyjską spółkę LTD (limited). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści z prowadzenia firmy w Szwajcarii – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.

  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka...

  Czytaj dalej
 • Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami – nawet 32% podatku
  Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami - nawet 32% podatku
  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to konieczność rozliczania się wg skali podatkowej, co grozi nawet 32% podatkiem od dochodów. Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez NSA sprawy podatnika, który dokonywał transakcji na rynku kryptowalut i nie powiadomił o tym Urzędu Skarbowego. W złożonej interpretacji Urząd Skarbowy wyjaśniał, że podatek ma być zaś obliczony na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Nie zgodził się, by do rozliczania handlu kryptowalutami zastosować 19-procentowy ryczałt z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Wyrok jest prawomocny. Pełna treść orzeczenia NSA dostępna jest tutaj, natomiast interpretacja zapytania podatnika rozpatrywana przez WSA tutaj.

  Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii - spółka Limited

  W związku z niekorzystnymi przepisami polskiego ustawodawcy rozwiązaniem dla handlujących kryptowalutami jest działalność w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania dla celów podatkowych traktuje kryptowaluty jak każdą inną walutę obcą. To jakim podatkiem zostanie opodatkowany zysk z kryptowalut, zależy od okoliczności. Zasady opodatkowania przedstawia raport wydany przez brytyjski urząd podatkowy (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies) skierowany do osób handlujących kryptowalutami, posiadaczy kopalni kryptowalut, giełd oraz firm akceptujących kryptowaluty jako formę płatności. W przypadku spółek limited, które czerpią przychody z tytułu obrotu kryptowalutami, zyski z tytułu sprzedaży kryptowalut (wymiany na funty) są wliczane do przychodów spółki i opodatkowane standardowym podatkiem w wysokości 19% (Corporation Tax). Pod względem podatkowym, jest to korzystniejsze niż obrót kryptowalutami przez osoby prywatne. Spółka może także rozliczyć ewentualne straty oraz wliczyć koszty poniesione w związku z handlem kryptowalutami. Brytyjski system pozwala także w pełni legalnie rozliczać dochody z tytułu tzw. kopania kryptowalut. Poza uregulowanymi kwestiami podatkowymi w odniesieniu do działalności związanej z kryptowalutami, spółki limited oferują szereg innych korzyści. Dyrektorom spółek oraz pracownikom przypada 11 500 GBP dochodów wolnych od opodatkowania (od 19 kwietnia 2018 kwota wzrasta do 11 850 funtów), dodatkowo koszty ubezpieczenia społecznego są dużo niższe od polskiego ZUSu i naliczane są dopiero po przekroczeniu 8164 GBP dochodu rocznie. Właściciel spółki ma jeszcze więcej możliwości wypłacania środków ze spółki bez opodatkowania - więcej na ten temat w tym artykule. Jak widać dzięki możliwości odliczenia pensji Dyrektora oraz dodatkowych kosztów możemy wypłacić ponad 60 000 złotych z handlu kryptowalutami bez jakiegokolwiek podatku. Z tych powodów coraz więcej inwestorów oraz osób prowadzących działalność w branży kryptowalut zakłada firmy w Wielkiej Brytanii. Najlepszą formą działalności dla handlu kryptowalutami jest brytyjska spółka Limited (LTD).

  Nie płać podatku od sprzedaży kryptowalut

  Eksperci Admiral Tax przygotowali rozwiązanie podatkowe, dzięki któremu inwestorzy rynku kryptowalut, spełniający określone wymogi, mogą uniknąć zapłaty podatku dochodowego. Istnieje możliwość obniżenia podatku od sprzedaży kryptowalut do 0%! Nie zwlekaj – już dziś skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax i nie płać podatku od kryptowalut.  

  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze