Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Europejskie raje podatkowe – Wyspa Man, Jersey, Guernsey

Europejskie raje podatkowe - Wyspa Man, Jersey, Guernsey

Wyspa Man

Położona na Morzu Irlandzkim Wyspa Man to terytorium będące dependencją Wielkiej Brytanii (formalnie nie jest od niej zależna, ale w rzeczywistości jej podlega). Oficjalnie nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa. Nie jest także członkiem Unii Europejskiej, ale przynależy do obszaru celnego Wspólnot Europejskich.

Chociaż podstawą gospodarki Wyspy Man jest turystyka i rolnictwo, tamtejszy system prawny i podatkowy czyni z niej atrakcyjną lokalizację dla międzynarodowego biznesu.

Dla wszystkich przedsiębiorców planujących założyć firmę na Wyspie Man bardzo ważny był rok 2006, kiedy to miały miejsce dwa wydarzenia:

 • zniesienie podatku dochodowego od osób prawnych – wyjątkiem są jedynie firmy świadczące usługi o charakterze finansowym (zwłaszcza bankowe) – one obłożone są podatkiem w wysokości 10%.
 • początek obowiązywania od 1 listopada nowelizacji prawa o spółkach (Companies Act), wprowadzającej narzędzie prawne o nazwie Manx Corporate Vehicle.

 

Załóż firmę w raju podatkowym bez wychodzenia z biura.

 

Manx Corporate Vehicle zakłada między innymi uproszczenie procedur zakładania firm oraz ograniczenia formalności dotyczących składania niezbędnych dla rejestracji przedsiębiorstw dokumentów. Ponadto, MCV likwiduje rozróżnienie spółek na prywatne i publiczne, upraszcza ponowną rejestrację firmy i procedurę fuzji. Prostsze jest także prowadzenie dokumentacji finansowej spółek. Na mocy przepisów Manx Corporate Vehicle, będzie mógł nią zarządzać jeden dyrektor, niezależnie od tego, czy będzie osobą fizyczną czy prawną (choć w przypadku tej ostatniej, konieczna będzie odpowiednia licencja).

Jurysdykcja Wyspy Man sprzyja działalności gospodarczej związanej z hazardem, w tym internetowym (usługi telekomunikacyjne są tam świadczone na najwyższym poziomie) oraz zakładami sportowymi.

Do dodatkowych korzyści przemawiających za założeniem firmy w tym europejskim raju podatkowym zaliczyć można system prawny wywodzący się z anglosaskiego, stabilność polityczną oraz gospodarczą, profesjonalną, godną zaufania bankowość, a także brak konfliktów ekonomicznych z OECD. Nie traktuje ona bowiem Wyspy Man jako kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Wyspa Jersey

Jersey to kolejna wyspiarska dependencja Wielkiej Brytanii (która podobnie jak Man nie jest członkiem Unii Europejskiej) przyciągająca zagranicznych inwestorów atrakcyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w prawie podatkowym.

Jak każdy „raj”, oferuje ona znaczące korzyści wynikające z niskich stawek. Firmy prowadzące działalność przy wykorzystaniu siedziby na Jersey (czyli jej rezydenci), nie zapłacą podatku dochodowego. Podobnym przywilejem cieszą się przedsiębiorstwa nie będące co prawda rezydentami Wyspy, ale posiadające na jej terenie tzw. zakład.

Dalsze udogodnienia przewidziane przez prawodawstwo Jersey zależą od kategorii działającego tam przedsiębiorstwa.

Jedną z nich jest tzw. Exempt Company, czyli firma zwolniona z opodatkowania. Nie zapłaci ona podatku od dywidend ani od odsetek, ale uwaga! Jeżeli będzie prowadzić działalność na terenie Wyspy Jersey, zostanie objęta stawką podatku dochodowego w wysokości aż 30%. Dodatkowo, tego rodzaju przedsiębiorstwa obciążone są coroczną opłatą w wysokości 600 GBP.

Następna kategoria to trusty. W sytuacji, w której ich beneficjentami nie są rezydenci Jersey, nie zapłacą one podatku dochodowego od zysków osiągniętych poza granicami Wyspy oraz od odsetek bankowych uzyskanych na jej terenie.

 

Zobacz jaki raj podatkowy będzie dla Ciebie najlepszy?

 

Ciekawe rozwiązanie prawne dotyczy firm należących do rodzaju Captive Insurance Companies – mogą być one bowiem zwolnione z opodatkowania, ale tylko wtedy, kiedy ich działalność przyniesie ekonomiczne korzyści dla Jersey.

Niestety, niektóre podmioty prowadzące działalność na Wyspie są zobowiązane do płacenia podatków. Muszą to robić firmy zajmujące się usługami finansowymi – stawka to 10% oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, gdzie wynosi ona 20%. Druga z nich dotyczy także dochodów z wynajmu i zysków z nieruchomości deweloperskich.

Założenie działalności na Jersey (do najpopularniejszych zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), jest bardzo proste. Zajmuje ono zaledwie jeden dzień, a koszt to jedynie 200 funtów Jersey (jest to lokalna waluta, o wartości równej funtowi brytyjskiemu).

Dodatkowo, wymagane jest zarejestrowanie nazwy firmy w Komisji Usług Finansowych. Należy wówczas uiścić opłatę w wysokości 30 funtów.

 

Wyspa Guernsey

Wyspa Guernsey to jeszcze jedna brytyjska dependencja, położona na Kanale La Manche. Jest ona częścią archipelagu Wysp Normandzkich, w skład których wchodzą jeszcze opisana powyżej Jersey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Lihou, i Brecqhou. Żadna z nich nie należy do Unii Europejskiej.

Jak każdy szanujący się raj podatkowy, Guernsey zapewnia działającym na jej terenie podmiotom odpowiednie korzyści. Na Wyspie nie obowiązuje podatek od zysków kapitałowych, spadków, ani VAT. Stawki CIT natomiast, dzielą się na trzy kategorie:

 • firmy działające na terenie dependencji nie zapłacą go w ogóle (stawka 0%).
 • 10% stawka dotyczy przedsiębiorstw oferujących konkretne usługi finansowe (ubezpieczenia, powiernictwo, niektóre operacje bankowe).
 • Dochody z wynajmu oraz budowy nieruchomości na Wyspie, a także działalność nadzorowana przez lokalny Urząd Regulacyjny wymagają zapłaty podatku w wysokości 20%.

Co więcej, tamtejsze prawo nie przewiduje podatku od dywidend wypłacanych podmiotowi nie będącemu rezydentem Guernsey, od należności licencyjnych, a odsetki wypłacane przez firmę – rezydenta nie są objęte podatkiem u źródła.

Do najważniejszych struktur biznesowych rejestrowanych na Wyspie należą spółki IBC (International Business Corporation) oraz LLP (Limited Liability Partnership, czyli odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Pierwsza z nich musi posiadać minimum jednego dyrektora oraz jednego udziałowca, ale ich narodowość, ani to, czy są osobami prawnymi czy fizycznymi nie ma znaczenia. Ich poufność gwarantuje możliwość ustanowienia dyrektora i udziałowca powierniczego. Nie istnieją górne ani dolne limity dla kapitału zakładowego. Podobnie nieistotna jest waluta, w jakiej zostanie on wpłacony.

 

Podatek 1%? Zobacz jak optymalizują Anglicy. Działa również w przypadku polskich firm!

 

Udziałowcy spółek IBC są zobowiązani do odbywania corocznych walnych zgromadzeń, ale nie muszą one mieć miejsca na Guernsey (nie istnieje nawet wymóg organizowania ich w jednym miejscu – mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków telekomunikacyjnych).

Firma w rodzaju LLP formowana jest tu na mocy ustawy Limited Liability Partnership Law z 2013 roku. W jej skład powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, natomiast górnej liczby prawo nie stanowi. Wymagane jest, aby struktura przedsiębiorstwa posiadała pełnomocnika przebywającego na Guernsey (Resident Agent). Nazwy (imiona i nazwiska) partnerów muszą widnieć w rejestrze spółek, ale nie są upubliczniane. Poza tym, należy sporządzać coroczne zeznania finansowe (ale ich treść nie jest ogólnie udostępniana).

Spółka LLP gwarantuje członkom znaczące ograniczenie odpowiedzialności za straty wynikłe z działań innych członków (a także osób podległych im służbowo) – nie może ona jednak być wyższa niż kapitał wniesiony przez konkretnego członka.

Władze Wyspy Guernsey dokładają szczególnych starań, aby uniemożliwić funkcjonującym na ich terytorium firmom nielegalną działalność wykorzystującą lokalne rozwiązania prawne, co samo w sobie stanowi gwarancję rzetelności i wiarygodności zarejestrowanych tam przedsiębiorstw.

Oceń ten post
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne sytuacje dla pracodawców. Pełna treść zmian nie jest znana opinii publicznej, ale jedno jest pewne - na polskich przedsiębiorców spadną kolejne utrudnienia. "Prowadzenie biznesu w Polsce nie należy do najłatwiejszych czynności, przedsiębiorcy stają przed kolejnymi negatywnymi zmianami mającymi wpływ na ich biznes. Inne europejskie państwa -  jak Wielka Brytania czy Irlandia - od lat prezentują odmienne podejście oparte na przyjaznym podejściu do biznesu i braku biurokracji. Proponowane zmiany będą prowadzić do patologii na rynku pracy i odpływu polskich przedsiębiorców za granicę" - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

  Zmiany w Kodeksie pracy

  Jedna z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej dotyczyła możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem. Zdaniem Komisji rozwiązaniu umowy powinno towarzyszyć zaproponowanie pracownikowi innego stanowiska, które odpowiadać będzie jego kwalifikacjom. W założeniu ma to wzmocnić pozycję pracownika, ale realizacja tych postulatów może okazać się dla wielu firm niewykonalna. Propozycja zakłada, że pracodawca nie będzie mógł w prosty sposób zakończyć współpracy (po wcześniejszym upływie okresu wypowiedzenia), lecz będzie musiał znaleźć mu nowe zajęcie w tej samej firmie. Nowe stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom i umiejętnościom pracownika, nie może stanowić degradacji i być "karą". Ponadto projekt zakłada, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zamiarze zwolnienie go i wysłuchania w obecności świadka (dziś wystarczy wręczenie wypowiedzenia, a jeśli pracownik jest członkiem związku zawodowego, pracodawca musi przeprowadzić konsultacje). Największa rewolucja ma dotyczyć wprowadzenia przymusu pracy etatowej z jednoczesnym zakazem wykonywania pracy na umowach cywilno-prawnych dla tego samego pracodawcy (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Alternatywą dla umowy o pracę będzie możliwość wykonywania niektórych prac na podstawie samozatrudnienia, co wiąże się z koniecznością zakładania działalności i opłacania wysokich składek, co i tak dla wielu osób wydaje się sensowną alternatywną, gdyż daje możliwość także przeniesienia swoich usług do innego kraju. Dla niektórych grup zawodowych (np. artystów) likwidacja umów cywilno-prawnych pozbawia ich narzędzia prawnego pozwalającego na realizację wielu dzieł dla różnych podmiotów. Nic dziwnego, że pierwsi z nich już decydują się na przeniesienie swoich biznesów za granicę, czego najlepszym przykładem jest Michał Wiśniewski. W wywiadzie dla Admiral Tax Michał przyznał, że "Wielka Brytania jest dla niego synonimem wolności biznesowej". Cały wywiad znajdziesz tutaj. Jak widać prowadzenie firmy w Polsce jest zadaniem trudnym i wymagającym. Na szczęście obowiązujące przepisy i swoboda świadczenia usług pozwalają polskim obywatelom na prowadzenie biznesu w całej Europie, w przyjaznych warunkach, bez zbędnej biurokracji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia firmy za granicę – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.  

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne...

  Czytaj dalej
 • Szwajcaria – raj dla kryptowalut
  Szwajcaria - raj dla kryptowalut
  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka Zug w Szwajcarii. To tutaj siedziby ma wiele projektów fin-tech oraz takie projekty znane ze świata kryptowalut jak Ethereum, ShapeShift, Xapo. Niskie podatki i preferencyjne warunki przyciągnęły wielomilionowy kapitał i innowacyjne projekty z całego świata, czyniąc z tego rejonu Szwajcarii "dolinę kryptowalut". W obliczu wzmożonego zainteresowania kryptowalutami rządy wielu państw zwiększają regulacje lub całkowicie zakazują handlu kryptowalutami. Podobnie sprawa ma się w Polsce, gdzie największe giełdy kryptowalut zostały wpisane na listę ostrzeżeń KNF, a Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oznaczający konieczność zapłaty nawet 32% podatku od handlu kryptowalutami w Polsce. W przeciwieństwie do Polski, inne europejskie kraje jak Szwajcaria czy Gibraltar otwierają się na innowacyjne projekty. "Dynamiczny rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain jest dużym wyzwaniem dla rządzących. Rewolucja dzieje się na naszych oczach, a my jako Admiral Tax uczestniczymy w niej od samego początku doradzając w kwestiach podatkowych prywatnym inwestorom. Szwajcaria dzięki  preferencyjnym warunkom jest najstabilniejszym miejscem w Europie do prowadzenia tego typu projektów." - podsumowuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax. Szwajcaria nie po raz pierwszy obiera odmienny kurs. Kraj kojarzony z private bankingiem w prawdziwym wydaniu, od lat gwarantujący pełne bezpieczeństwo sektora finansowego oraz niespotykaną nigdzie dyskrecję widzi ogromny potencjał w rynku kryptowalut. Zug, miasteczko położone nad jeziorem Zug, liczące mniej niż 30 000 mieszkańców umożliwia swoim mieszkańcom zapłatę podatków komunalnych poprzez kryptowaluty.

  Szwajcaria - niskie podatki i ponad 550 mln USD zebrane w ICO's

  Dzięki niskim podatkom w Zug działa kilkanaście firm z branży fin-tech oraz wiele projektów opartych o technologię blockchain. To tutaj swoją siedzibę ma m.in. druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji (68 mld USD). Według danych zebranych przez Financial Times Szwajcaria staje się jednym z liderów na rynku kryptowalut i wprowadza oferty publiczne oparte o kryptowaluty (ICO). W okresie od stycznia do października 2017 r. całkowita wartość tych ofert publicznych wyniosła 550 mln dolarów, czyli 12 razy więcej niż w Polsce (45 mln dol.). ICO więcej wyniosły tylko w USA - 580 mln dol. Warto dodać, że Szwajcarski Organ ds. Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) w październiku 2017 roku wydał licencję dla pierwszej giełdy kryptowalut, która ma działać w zgodzie z najwyższymi szwajcarskimi standardami finansowymi. Giełda ma współgrać ze szwajcarskimi przepisami  odnośnie prania brudnych pieniędzy oraz znajomości tożsamości klientów (KYC). Giełda będzie nadzorowana przez FINMA aby upewnić się, że wszystkie zasady są przestrzegane. W obliczu komunikatów KNF nt. polskich giełd kryptowalut Szwajcaria jest bezpiecznym miejscem do prowadzenia podobnych projektów w zgodzie z prawem, bez ryzyka wypowiedzenia rachunków bankowych i zamrożenia środków klientów. Firmy z branży finansowej oraz innowacyjne projekty oparte o blockchain wybrały kanton Zug jako miejsce prowadzenia działalności ze względu na preferencyjne stawki podatkowe (bardzo niskie podatki, negocjowane indywidualnie z przedsiębiorcą) oraz elastyczne, liberalne podejście do rynku kryptowalut. Szwajcaria od lat zabiega o zagranicznych inwestorów i ich kapitał. Jak pokazuje historia Szwajcaria ma wiele cech, dzięki którym nie można uciec od porównań do zdecentralizowanego spojrzenia na świat. System polityczny jest oparty na bezpośredniej kontroli obywateli oraz etosie praw jednostki. W połączeniu ze szwajcarską neutralnością, przyjaznym podejściu do biznesu oraz niespotykanej nigdzie ochronie poufności i finansów, Szwajcaria może skutecznie przyciągać projekty z obszaru kryptowalut.

  Przenieś firmę do Szwajcarii

  Admiral Tax od lat oferuje swoim klientom usługi private bankingu w Szwajcarii. Szwajcarskie banki przechowują około 30% światowych depozytów prywatnych, a sama Szwajcaria jest jednym z głównych centrów finansowych na świecie. Tajemnica bankowa to jeden z fundamentów szwajcarskiego systemu bankowego, który składa się na ponad 10% PKB Szwajcarii. Oferujemy kompleksową pomoc w założeniu prywatnego konta w Szwajcarii. Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi projektów blockchain - pomagamy także założyć spółkę w kantonie Zug. Doświadczeni doradcy podatkowi Admiral Tax pomogą w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu wniosków. Osobom prywatnym handlującym kryptowalutami polecamy brytyjską spółkę LTD (limited). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści z prowadzenia firmy w Szwajcarii – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.

  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka...

  Czytaj dalej
 • Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami – nawet 32% podatku
  Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami - nawet 32% podatku
  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to konieczność rozliczania się wg skali podatkowej, co grozi nawet 32% podatkiem od dochodów. Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez NSA sprawy podatnika, który dokonywał transakcji na rynku kryptowalut i nie powiadomił o tym Urzędu Skarbowego. W złożonej interpretacji Urząd Skarbowy wyjaśniał, że podatek ma być zaś obliczony na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Nie zgodził się, by do rozliczania handlu kryptowalutami zastosować 19-procentowy ryczałt z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Wyrok jest prawomocny. Pełna treść orzeczenia NSA dostępna jest tutaj, natomiast interpretacja zapytania podatnika rozpatrywana przez WSA tutaj.

  Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii - spółka Limited

  W związku z niekorzystnymi przepisami polskiego ustawodawcy rozwiązaniem dla handlujących kryptowalutami jest działalność w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania dla celów podatkowych traktuje kryptowaluty jak każdą inną walutę obcą. To jakim podatkiem zostanie opodatkowany zysk z kryptowalut, zależy od okoliczności. Zasady opodatkowania przedstawia raport wydany przez brytyjski urząd podatkowy (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies) skierowany do osób handlujących kryptowalutami, posiadaczy kopalni kryptowalut, giełd oraz firm akceptujących kryptowaluty jako formę płatności. W przypadku spółek limited, które czerpią przychody z tytułu obrotu kryptowalutami, zyski z tytułu sprzedaży kryptowalut (wymiany na funty) są wliczane do przychodów spółki i opodatkowane standardowym podatkiem w wysokości 19% (Corporation Tax). Pod względem podatkowym, jest to korzystniejsze niż obrót kryptowalutami przez osoby prywatne. Spółka może także rozliczyć ewentualne straty oraz wliczyć koszty poniesione w związku z handlem kryptowalutami. Brytyjski system pozwala także w pełni legalnie rozliczać dochody z tytułu tzw. kopania kryptowalut. Poza uregulowanymi kwestiami podatkowymi w odniesieniu do działalności związanej z kryptowalutami, spółki limited oferują szereg innych korzyści. Dyrektorom spółek oraz pracownikom przypada 11 500 GBP dochodów wolnych od opodatkowania (od 19 kwietnia 2018 kwota wzrasta do 11 850 funtów), dodatkowo koszty ubezpieczenia społecznego są dużo niższe od polskiego ZUSu i naliczane są dopiero po przekroczeniu 8164 GBP dochodu rocznie. Właściciel spółki ma jeszcze więcej możliwości wypłacania środków ze spółki bez opodatkowania - więcej na ten temat w tym artykule. Jak widać dzięki możliwości odliczenia pensji Dyrektora oraz dodatkowych kosztów możemy wypłacić ponad 60 000 złotych z handlu kryptowalutami bez jakiegokolwiek podatku. Z tych powodów coraz więcej inwestorów oraz osób prowadzących działalność w branży kryptowalut zakłada firmy w Wielkiej Brytanii. Najlepszą formą działalności dla handlu kryptowalutami jest brytyjska spółka Limited (LTD).

  Nie płać podatku od sprzedaży kryptowalut

  Eksperci Admiral Tax przygotowali rozwiązanie podatkowe, dzięki któremu inwestorzy rynku kryptowalut, spełniający określone wymogi, mogą uniknąć zapłaty podatku dochodowego. Istnieje możliwość obniżenia podatku od sprzedaży kryptowalut do 0%! Nie zwlekaj – już dziś skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax i nie płać podatku od kryptowalut.  

  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze