Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Board Meeting i General Meeting – czy w spółce limited konieczne jest organizowanie posiedzeń zarządu?

Board Meeting i General Meeting - czy w spółce limited konieczne jest organizowanie posiedzeń zarządu?

Firma w SzkocjiFirma w UK

Zgodnie z obowiązującym prawem najważniejsze decyzje dotyczące strategii rozwoju firmy oraz jej bieżących spraw powinny być omawiane i zatwierdzane przez zarząd spółki na posiedzeniach.  Dotyczy to również spółek z jednym udziałowcem, który jest równocześnie jej dyrektorem i w których decyzje podejmowane są jednoosobowo. Oto co powinni wiedzieć dyrektorzy i udziałowcy na temat Board Meeting oraz General Meeting.

Celem spotkań zarówno samych dyrektorów, jak i dyrektorów z udziałowcami jest omówienie i podjęcie kluczowych decyzji w firmie i  strategii, a także pokazanie, że dyrektorzy spółki wypełniają  swoje obowiązki, w celu uniknięcia późniejszych problemów (głównie  dla dyrektorów). Spotkania te dzielimy na General Meeting oraz Board Meeting.

Board Meeting czyli Posiedzenie Zarządu

Nie ma konkretnych przepisów mówiących o tym, jak często dyrektorzy spółki limited oraz jej udziałowcy powinni organizować zebrania zarządu, a tym bardziej jak takie spotkania powinny wyglądać. Pewne jest natomiast to, że dyrektorzy spółki ltd muszą spotykać się wystarczająco często, aby wykazać, że spełniają wszystkie swoje obowiązki wobec firmy wynikające z prawa – w tym dbanie o jej rozwój, promocję oraz spełnianie wszelkich zawartych w umowie spółki celów oraz wypełniania zobowiązań wobec urzędów.

Kupujesz brytyjską spółkę z VAT-GB? Zobacz jak nie dać się oszukać

Stąd bardzo ważne jest regularne zwoływanie posiedzeń, a przebieg takiego spotkania powinien być zawsze notowany pisemnie w postaci sprawozdania.

Jak zwołać posiedzenie zarządu spółki LTD?

Posiedzenie zarządu spółki może zostać zwołane przez każdego z dyrektorów (lub przez wyznaczonego do tego zadania sekretarza). O zebraniu muszą zostać poinformowani wszyscy zainteresowani (tj. dyrektorzy i udziałowcy), niekoniecznie pisemnie – chyba że umowa spółki mówi inaczej.

Posiedzenie zarządu nie może się odbywać całkiem wirtualnie, co oznacza, że musi mieć przypisaną lokalizację i w lokalizacji tej musi fizycznie przebywać co najmniej jeden dyrektor lub wyznaczony przez niego sekretarz. Najczęściej jest to siedziba spółki. Potwierdza to faktyczne miejsce działalności firmy.

Co ciekawe, jeśli któryś z członków zarządu nie może pojawić się osobiście na zebranie, może on nadal uczestniczyć w spotkaniu czy to przez telefon lub też poprzez wideokonferencję.

Zarząd wyznacza jednego z dyrektorów, który przewodzi zebraniu (Chairman), może on również powołać sekretarza (wśród pozostałych dyrektorów, pracowników lub osób z zewnątrz), który będzie odpowiedzialny za przygotowanie agendy spotkania oraz spisanie protokołu z posiedzenia. Ważne, aby protokół z posiedzenia trafił do wszystkich jego uczestników.

Co powinno się znaleźć w protokole z posiedzenia zarządu spółki limited?

Protokoły z posiedzeń zarządu (tzw. minutes) powinny wykazać, że dyrektor (lub dyrektorzy) wdraża długoterminową strategię zwracając szczególną uwagę na specyficzne cechy  produktu lub usługi, rynek oraz pozycję konkurencyjną. Protokoły powinny potwierdzać, że na każdym etapie działania firmy, dyrektor posiada wiarygodne informacje na temat sytuacji finansowej spółki i wszystkie jego decyzje są przemyślane w oparciu o zgromadzone informacje.

Które z zadań objętych sprawozdawczością musi wykonywać osobiście dyrektor?

Dyrektor ma prawo delegowania zadań i nie jest konieczne, aby wszystkie czynności wykonywał osobiście. Dyrektor może zatem delegować zadania na:

 • poszczególnych członków zarządu – na przykład na dyrektora finansowego, aby ten odpowiedzialny  był za sprawy finansowe i podatkowe;
 • komitet dyrektorów – w celu powołania komisji ds. audytu, która miałaby się zajmować sprawami związanymi z audytami (dotyczy głównie większych przedsiębiorstw);
 • osoby niebędące dyrektorami – czyli pracowników (od kierowników najwyższego szczebla po asystentów i stażystów włącznie).

Protokół z posiedzenia zarządu powinien wykazać, że każda decyzja dotycząca oddelegowaniu zadania była odpowiednio uargumentowana.

Board meeting w jednoosobowych spółkach

W przypadku, gdy w spółce jest tylko jeden dyrektor, swoje decyzje dotyczące firmy powinien notować na piśmie, w tym szczególnie te dotyczące umów zawieranych przez spółkę.

Przed czym chroni Board Meeting?

Board Meeting jest narzędziem kontrolnym. Im częstsze spotkania zarządu, tym większa pewność, że dyrektor wypełnia swoje obowiązki w firmie z należytą starannością. Co ważne, zarząd powinien stale monitorować i nadzorować, co dzieje się w spółce. Dzięki temu, szanse na wyłapanie kryzysu i zduszenie go w zarodku są znacznie większe.

Poradnik: Jak uniknąć 9 najczęstszych błędów przy zakładaniu firmy w Wielkiej Brytanii?

Board Meeting, a właściwie sprawozdanie z niego, może uchronić także dyrektora lub dyrektorów w razie gdy firma popadnie w kłopoty (np. finansowe). W przypadku braku raportów lub w przypadku, gdy z raportu jasno nie wynika, że dyrektor działał i podejmował decyzje dotyczące spółki z należytą starannością i wypełniał swoje obowiązki, może on być postawiony przed sądem. Jeśli spółka ma długi, dyrektor może zostać uznany jako osobiście odpowiedzialny za wszystkie lub część długów spółki. Protokoły posiedzeń zarządu powinny być zatem starannie opracowane i sporządzane zawsze na piśmie – dzięki temu dyrektor będzie ubezpieczony na wypadek problemów firmy.

General Meeting czyli Walne Zgromadzenie

General Meeting zwoływane jest zwykle przez dyrektora dla udziałowców spółki ltd. Spotkania te reguluje Ustawa o spółkach z 2006 r., Umowa Spółki oraz  Article of Association (status spółki).

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu musi zostać wysłane co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem i zawierać poniższe informacje:

 •         rodzaj walnego zgromadzenia
 •         nazwisko osoby zwołującej
 •         czas, data i miejsce spotkania.
 •         charakter spotkania.
 •         data wydania powiadomienia
 •         oświadczenie, że udziałowcy mogą ustanowić pełnomocnika.

Podczas Boarding Meeting zainteresowani mogą omówić takie kwestie jak:

 •         sytuację finansową spółki
 •         roszczenia i postępowania prawne
 •         zmiany w statusie spółki
 •         zmiana uprawnień dyrektorów.
 •         zmiana struktury spółki
 •         emisja większej liczby udziałów spółki
 •         zmiana celów spółki
 •         zmiana nazwy firmy.
 •         mianowanie i odwoływanie dyrektora
 •         rozwiązanie firmy

Wszelkie prawnie wiążące decyzje podejmowane podczas Walnego Zgromadzenia muszą mieć charakter uchwał, które następnie powinny trafić do Comapnies House oraz być dostępne do wglądu w siedzibie firmy.

Dla spółek limited nie ma już obowiązku zwoływania corocznych General Meeting. W praktyce, firmy zwołują General Meeting tylko w przypadku wyjątkowych sytuacji. Na potrzeby bieżącego zarządzania spółką zwoływane są Board Meeting.

4.9 (97.14%) 7 oceniających
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne sytuacje dla pracodawców. Pełna treść zmian nie jest znana opinii publicznej, ale jedno jest pewne - na polskich przedsiębiorców spadną kolejne utrudnienia. "Prowadzenie biznesu w Polsce nie należy do najłatwiejszych czynności, przedsiębiorcy stają przed kolejnymi negatywnymi zmianami mającymi wpływ na ich biznes. Inne europejskie państwa -  jak Wielka Brytania czy Irlandia - od lat prezentują odmienne podejście oparte na przyjaznym podejściu do biznesu i braku biurokracji. Proponowane zmiany będą prowadzić do patologii na rynku pracy i odpływu polskich przedsiębiorców za granicę" - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

  Zmiany w Kodeksie pracy

  Jedna z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej dotyczyła możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem. Zdaniem Komisji rozwiązaniu umowy powinno towarzyszyć zaproponowanie pracownikowi innego stanowiska, które odpowiadać będzie jego kwalifikacjom. W założeniu ma to wzmocnić pozycję pracownika, ale realizacja tych postulatów może okazać się dla wielu firm niewykonalna. Propozycja zakłada, że pracodawca nie będzie mógł w prosty sposób zakończyć współpracy (po wcześniejszym upływie okresu wypowiedzenia), lecz będzie musiał znaleźć mu nowe zajęcie w tej samej firmie. Nowe stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom i umiejętnościom pracownika, nie może stanowić degradacji i być "karą". Ponadto projekt zakłada, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zamiarze zwolnienie go i wysłuchania w obecności świadka (dziś wystarczy wręczenie wypowiedzenia, a jeśli pracownik jest członkiem związku zawodowego, pracodawca musi przeprowadzić konsultacje). Największa rewolucja ma dotyczyć wprowadzenia przymusu pracy etatowej z jednoczesnym zakazem wykonywania pracy na umowach cywilno-prawnych dla tego samego pracodawcy (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Alternatywą dla umowy o pracę będzie możliwość wykonywania niektórych prac na podstawie samozatrudnienia, co wiąże się z koniecznością zakładania działalności i opłacania wysokich składek, co i tak dla wielu osób wydaje się sensowną alternatywną, gdyż daje możliwość także przeniesienia swoich usług do innego kraju. Dla niektórych grup zawodowych (np. artystów) likwidacja umów cywilno-prawnych pozbawia ich narzędzia prawnego pozwalającego na realizację wielu dzieł dla różnych podmiotów. Nic dziwnego, że pierwsi z nich już decydują się na przeniesienie swoich biznesów za granicę, czego najlepszym przykładem jest Michał Wiśniewski. W wywiadzie dla Admiral Tax Michał przyznał, że "Wielka Brytania jest dla niego synonimem wolności biznesowej". Cały wywiad znajdziesz tutaj. Jak widać prowadzenie firmy w Polsce jest zadaniem trudnym i wymagającym. Na szczęście obowiązujące przepisy i swoboda świadczenia usług pozwalają polskim obywatelom na prowadzenie biznesu w całej Europie, w przyjaznych warunkach, bez zbędnej biurokracji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia firmy za granicę – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.  

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne...

  Czytaj dalej
 • Szwajcaria – raj dla kryptowalut
  Szwajcaria - raj dla kryptowalut
  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka Zug w Szwajcarii. To tutaj siedziby ma wiele projektów fin-tech oraz takie projekty znane ze świata kryptowalut jak Ethereum, ShapeShift, Xapo. Niskie podatki i preferencyjne warunki przyciągnęły wielomilionowy kapitał i innowacyjne projekty z całego świata, czyniąc z tego rejonu Szwajcarii "dolinę kryptowalut". W obliczu wzmożonego zainteresowania kryptowalutami rządy wielu państw zwiększają regulacje lub całkowicie zakazują handlu kryptowalutami. Podobnie sprawa ma się w Polsce, gdzie największe giełdy kryptowalut zostały wpisane na listę ostrzeżeń KNF, a Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oznaczający konieczność zapłaty nawet 32% podatku od handlu kryptowalutami w Polsce. W przeciwieństwie do Polski, inne europejskie kraje jak Szwajcaria czy Gibraltar otwierają się na innowacyjne projekty. "Dynamiczny rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain jest dużym wyzwaniem dla rządzących. Rewolucja dzieje się na naszych oczach, a my jako Admiral Tax uczestniczymy w niej od samego początku doradzając w kwestiach podatkowych prywatnym inwestorom. Szwajcaria dzięki  preferencyjnym warunkom jest najstabilniejszym miejscem w Europie do prowadzenia tego typu projektów." - podsumowuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax. Szwajcaria nie po raz pierwszy obiera odmienny kurs. Kraj kojarzony z private bankingiem w prawdziwym wydaniu, od lat gwarantujący pełne bezpieczeństwo sektora finansowego oraz niespotykaną nigdzie dyskrecję widzi ogromny potencjał w rynku kryptowalut. Zug, miasteczko położone nad jeziorem Zug, liczące mniej niż 30 000 mieszkańców umożliwia swoim mieszkańcom zapłatę podatków komunalnych poprzez kryptowaluty.

  Szwajcaria - niskie podatki i ponad 550 mln USD zebrane w ICO's

  Dzięki niskim podatkom w Zug działa kilkanaście firm z branży fin-tech oraz wiele projektów opartych o technologię blockchain. To tutaj swoją siedzibę ma m.in. druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji (68 mld USD). Według danych zebranych przez Financial Times Szwajcaria staje się jednym z liderów na rynku kryptowalut i wprowadza oferty publiczne oparte o kryptowaluty (ICO). W okresie od stycznia do października 2017 r. całkowita wartość tych ofert publicznych wyniosła 550 mln dolarów, czyli 12 razy więcej niż w Polsce (45 mln dol.). ICO więcej wyniosły tylko w USA - 580 mln dol. Warto dodać, że Szwajcarski Organ ds. Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) w październiku 2017 roku wydał licencję dla pierwszej giełdy kryptowalut, która ma działać w zgodzie z najwyższymi szwajcarskimi standardami finansowymi. Giełda ma współgrać ze szwajcarskimi przepisami  odnośnie prania brudnych pieniędzy oraz znajomości tożsamości klientów (KYC). Giełda będzie nadzorowana przez FINMA aby upewnić się, że wszystkie zasady są przestrzegane. W obliczu komunikatów KNF nt. polskich giełd kryptowalut Szwajcaria jest bezpiecznym miejscem do prowadzenia podobnych projektów w zgodzie z prawem, bez ryzyka wypowiedzenia rachunków bankowych i zamrożenia środków klientów. Firmy z branży finansowej oraz innowacyjne projekty oparte o blockchain wybrały kanton Zug jako miejsce prowadzenia działalności ze względu na preferencyjne stawki podatkowe (bardzo niskie podatki, negocjowane indywidualnie z przedsiębiorcą) oraz elastyczne, liberalne podejście do rynku kryptowalut. Szwajcaria od lat zabiega o zagranicznych inwestorów i ich kapitał. Jak pokazuje historia Szwajcaria ma wiele cech, dzięki którym nie można uciec od porównań do zdecentralizowanego spojrzenia na świat. System polityczny jest oparty na bezpośredniej kontroli obywateli oraz etosie praw jednostki. W połączeniu ze szwajcarską neutralnością, przyjaznym podejściu do biznesu oraz niespotykanej nigdzie ochronie poufności i finansów, Szwajcaria może skutecznie przyciągać projekty z obszaru kryptowalut.

  Przenieś firmę do Szwajcarii

  Admiral Tax od lat oferuje swoim klientom usługi private bankingu w Szwajcarii. Szwajcarskie banki przechowują około 30% światowych depozytów prywatnych, a sama Szwajcaria jest jednym z głównych centrów finansowych na świecie. Tajemnica bankowa to jeden z fundamentów szwajcarskiego systemu bankowego, który składa się na ponad 10% PKB Szwajcarii. Oferujemy kompleksową pomoc w założeniu prywatnego konta w Szwajcarii. Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi projektów blockchain - pomagamy także założyć spółkę w kantonie Zug. Doświadczeni doradcy podatkowi Admiral Tax pomogą w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu wniosków. Osobom prywatnym handlującym kryptowalutami polecamy brytyjską spółkę LTD (limited). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści z prowadzenia firmy w Szwajcarii – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.

  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka...

  Czytaj dalej
 • Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami – nawet 32% podatku
  Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami - nawet 32% podatku
  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to konieczność rozliczania się wg skali podatkowej, co grozi nawet 32% podatkiem od dochodów. Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez NSA sprawy podatnika, który dokonywał transakcji na rynku kryptowalut i nie powiadomił o tym Urzędu Skarbowego. W złożonej interpretacji Urząd Skarbowy wyjaśniał, że podatek ma być zaś obliczony na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Nie zgodził się, by do rozliczania handlu kryptowalutami zastosować 19-procentowy ryczałt z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Wyrok jest prawomocny. Pełna treść orzeczenia NSA dostępna jest tutaj, natomiast interpretacja zapytania podatnika rozpatrywana przez WSA tutaj.

  Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii - spółka Limited

  W związku z niekorzystnymi przepisami polskiego ustawodawcy rozwiązaniem dla handlujących kryptowalutami jest działalność w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania dla celów podatkowych traktuje kryptowaluty jak każdą inną walutę obcą. To jakim podatkiem zostanie opodatkowany zysk z kryptowalut, zależy od okoliczności. Zasady opodatkowania przedstawia raport wydany przez brytyjski urząd podatkowy (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies) skierowany do osób handlujących kryptowalutami, posiadaczy kopalni kryptowalut, giełd oraz firm akceptujących kryptowaluty jako formę płatności. W przypadku spółek limited, które czerpią przychody z tytułu obrotu kryptowalutami, zyski z tytułu sprzedaży kryptowalut (wymiany na funty) są wliczane do przychodów spółki i opodatkowane standardowym podatkiem w wysokości 19% (Corporation Tax). Pod względem podatkowym, jest to korzystniejsze niż obrót kryptowalutami przez osoby prywatne. Spółka może także rozliczyć ewentualne straty oraz wliczyć koszty poniesione w związku z handlem kryptowalutami. Brytyjski system pozwala także w pełni legalnie rozliczać dochody z tytułu tzw. kopania kryptowalut. Poza uregulowanymi kwestiami podatkowymi w odniesieniu do działalności związanej z kryptowalutami, spółki limited oferują szereg innych korzyści. Dyrektorom spółek oraz pracownikom przypada 11 500 GBP dochodów wolnych od opodatkowania (od 19 kwietnia 2018 kwota wzrasta do 11 850 funtów), dodatkowo koszty ubezpieczenia społecznego są dużo niższe od polskiego ZUSu i naliczane są dopiero po przekroczeniu 8164 GBP dochodu rocznie. Właściciel spółki ma jeszcze więcej możliwości wypłacania środków ze spółki bez opodatkowania - więcej na ten temat w tym artykule. Jak widać dzięki możliwości odliczenia pensji Dyrektora oraz dodatkowych kosztów możemy wypłacić ponad 60 000 złotych z handlu kryptowalutami bez jakiegokolwiek podatku. Z tych powodów coraz więcej inwestorów oraz osób prowadzących działalność w branży kryptowalut zakłada firmy w Wielkiej Brytanii. Najlepszą formą działalności dla handlu kryptowalutami jest brytyjska spółka Limited (LTD).

  Nie płać podatku od sprzedaży kryptowalut

  Eksperci Admiral Tax przygotowali rozwiązanie podatkowe, dzięki któremu inwestorzy rynku kryptowalut, spełniający określone wymogi, mogą uniknąć zapłaty podatku dochodowego. Istnieje możliwość obniżenia podatku od sprzedaży kryptowalut do 0%! Nie zwlekaj – już dziś skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax i nie płać podatku od kryptowalut.  

  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze