Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Fundacja na Antylach Holenderskich

Fundacja na Antylach Holenderskich

Inne Jurysdykcje
Fundacja na Antylach Holenderskich
Oceń ten post

Antyle Niderlandzkie to dosyć kontrowersyjny przykład „raju podatkowego”, jako że… nie są już rajem podatkowym, a to ze względu na niedawną zmianę ich statusu administracyjnego.

Antyle Holenderskie to archipelag położony w Ameryce Środlowej, stanowiący terytorium zamorskie Holandii. Ich dwie największe grupy wysp to Curacao i Bonaire. Od 2010 roku nie są samodzielną jednostką administracyjną. Wyspy Sint-Maarten i Curacao, wchodzące w skład dawnych Antyli Niderlandzkich, zyskały status niezależnych krajów w ramach Królestwa Niderlandów. Natomiast pozostałe wyspy – Saba, Bonaire i Sint-Estasius – stały się niezależnymi gminami w ramach Królestwa Niderlandów. – money.pl

W związku z powyższym, od 2013 roku Antyle Niderlandzkie nie figurują na liście rajów podatkowych.

Najpowszechniejsza formą działalności gospodarczej na Antylach jest Fundacja prawa Antyli Holenderskich ( Stichting Particulier Fonds).
Mimo iż działalność różnego typu fundacji była na Antylach bardzo powszechna, to wspomniana wyżej forma fundacji (jest to tzw. fundacja interesu prywatnego), będąca odpowiednikiem trustów, istnieje dopiero od roku 1998.

Czym charakteryzuje się antylska fundacja interesu prywatnego?
Przede wszystkim, fundacja taka posiada własne aktywa, a jej fundatorzy oraz członkowie zarządu nie są odpowiedzialni za jej zobowiązania. Ponadto kontrolę nad działaniami fundacji sprawuje fundator, a sama fundacja nie posiada udziałowców ani członków.

Do głównych zalet Stichting Particulier Fonds należą:
– brak jakiegokolwiek opodatkowania
– brak obowiązków sprawozdawczych
– zabezpieczenie przed wierzytelnościami; majątek przekazany przez fundatora na rzecz fundacji przestaje być jego własnością i w związku z tym nie podlega egzekucji na rzecz ewentualnych wierzycieli
– zapewnienie ciągłości własności po śmierci fundatora

Fundator dysponuje szerokim zakresem kompetencji, np. prawo do dożywotniego korzystania z majątku fundacji, mianowania i odwołania członków zarządu fundacji, wskazywania jej beneficjentów czy też sposobu zarządzania majątkiem.
Za zgodność działań fundacji z jej celami statutowymi odpowiada jej zarząd.

Aby antylska Fundacja Interesu Prywatnego mogła powstać, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Sporządza go sam fundator, a jego dane nie muszą być ujawniane w żadnych rejestrach. Akt notarialny musi zawierać nazwę fundacji oraz określenie jej rodzaju (czyli Fundacji Interesu Prywatnego).

Warto zaznaczyć, że choć Antyle Holenderskie były bardzo popularnym miejscem „ucieczki” przed wysokimi podatkami, to obecnie ich atrakcyjność maleje, między innymi przez korzystniejsze rozwiązania stosowane przez inne „raje”, jak np. Cypr albo Malta.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz wprowadza relatywnie wysokie stawki podatkowe, naturalnym odruchem jest poszukiwanie takiego kraju, gdzie działalność biznesowa będzie łatwiejsza. (więcej…)

  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz...

  Czytaj dalej
 • Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla niego przesłankę do poszukiwania bardziej przyjaznej dla prowadzenia biznesu jurysdykcji. Nie bez przyczyny osoby chcące nadal prowadzić działalność w Polsce, ale ograniczyć obciążenia skarbowe przenoszą firmy do Irlandii. (więcej…)

  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze