Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Niekoniecznie Anglia – kraje przyjazne biznesowi na terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii

Niekoniecznie Anglia - kraje przyjazne biznesowi na terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii

Firma w UKOptymalizacja podatkowa
Niekoniecznie Anglia – kraje przyjazne biznesowi na terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii
Oceń ten post

W konsekwencji czerwcowego brexitu niemal milionowa rzesza naszych rodaków przebywających na Wyspach znalazła się w nowej sytuacji gospodarczej i społecznej. Z jednej strony wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej rodzi obawy o jej stabilność ekonomiczną. Z drugiej zaś wyraźnie obserwujemy wśród Brytyjczyków wzrost antyimigranckich nastrojów, których ofiarami padają też Polacy (swoją drogą nastrojów całkowicie absurdalnych, bowiem są one skierowane przeciwko tym mniejszościom narodowym, które mają duży wkład w budowę potęgi gospodarczej Wielkiej Brytanii). To z kolei wywołuje strach o osobiste bezpieczeństwo Polaków. Do tego wszystkiego dochodzą nowe głosy, które mówią, że do brexitu wcale nie dojdzie.

Powyższe czynniki sprawiły, że spora część mieszkających i pracujących na Wyspach Polaków zadaje sobie pytanie: zostać czy wracać do kraju?

O ile jednak osoby, które ustabilizowały swoje życie w Wielkiej Brytanii, znajdując tam stałą pracę, prowadząc działalność gospodarczą na terenie Anglii, Szkocji czy Walii, kupując mieszkania lub też zakładając rodziny, nie będą raczej skore do opuszczenia swojego nowego domu, o tyle jednostki nie mające tak silnych związków z Wyspami mogą się zdecydować na powrót do ojczyzny. Choć należy pamiętać, że opuszczenie terytorium UK nie oznacza automatycznego zerwania relacji gospodarczych z tym krajem. I tutaj właśnie leży rozwiązanie problemu osób decydujących się na powrót do Polski – można je streścić jednym zdaniem: Mieszkaj w Polsce, pracuj w UK.

Mieszkaj w Polsce, pracuj w UK

Jest to możliwe dzięki temu, że rejestracja działalności gospodarczej w UK nie wymaga zamieszkiwania w którymkolwiek kraju wchodzącym w jego skład. Jednakże otwarcie firmy w Anglii, Walii lub Szkocji wiąże się z pewnymi ograniczeniami, które należy znać. Przede wszystkim ważny jest rodzaj działalności. Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w Polsce jest możliwa wtedy, kiedy charakter działalności nie wymaga fizycznej obecności w miejscu prowadzenia interesów. Klasycznym przykładem takiego rozwiązania może być handel w internecie, usługi doradcze, konsultacyjne lub szkoleniowe, czy też projektowanie stron internetowych. Nie możemy natomiast zarejestrować lub przenieść do Anglii (a co za tym idzie także do Walii i Szkocji) takiej działalności jak np. zakład mechaniczny, kwiaciarnia, sklepik z fast – food’em itp.

Po drugie, założenie lub przeniesienie firmy do Wielkiej Brytanii nie może mieć na celu tylko i wyłącznie obniżenia należności podatkowych. Jest to szczególnie istotne w świetle niedawnej (15 lipca 2016 roku) nowelizacji prawa podatkowego zwanej klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania (w założeniu ma ona uniemożliwić przeprowadzanie przez przedsiębiorców działań, które określane są jako „sztuczne” oraz „niemające uzasadnienia gospodarczego”, a których celem jest jedynie osiągnięcie korzyści podatkowej).

Uwzględniając powyższe czynniki, można zdecydować się na krok polegający na rejestracji lub przeniesieniu działalności gospodarczej do UK.

Dlaczego opłacalne jest założenie firmy w Wielkiej Brytanii.

Przyczyn jest wiele. Przede wszystkim spółka LTD zarejestrowana na terenie Wysp jest strukturą rozpoznawalną i cenioną na całym świecie. Ponadto Wielka Brytania oferuje przejrzysty i stabilny system podatkowy, wysoką kwotę wolną od podatku, przyjazne nastawienie wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, niskie składki na ubezpieczenia społeczne oraz prostotę i łatwość samego prowadzenia firmy. Księgowość w Anglii w porównaniu z księgowością w Polsce jest o wiele łatwiejsza do, kolokwialnie mówiąc, „ogarnięcia”. Nie wymaga ona poświęcania jej dużej ilości czasu – można się zatem skoncentrować na pracy, a nie na „papierkowej robocie”. Dodatkowo sama rejestracja działalności gospodarczej w UK jest łatwa i szybka, szczególnie kiedy korzysta się z pomocy wyspecjalizowanych firm doradczych.

Niekoniecznie UK.

Jednakże dla osób decydujących się na powrót do Polski, rejestracja spółki w Anglii, Walii lub Szkocji nie jest jedynym wyjściem umożliwiającym korzystanie z dobrodziejstw systemów prawno – podatkowych atrakcyjniejszych niż polski. Alternatywą jest założenie firmy w kraju przyjaznym biznesowi, a dokładniej mówiąc w kraju będącym terytorium zależnym od Wielkiej Brytanii.

Takie posunięcie ma trzy niesłychanie istotne zalety:

 • po pierwsze, jest skutecznym narzędziem optymalizacji podatkowej, umożliwiającym redukcję zobowiązań podatkowych nawet do poziomu 0% (w zależności od ustawodawstwa konkretnego kraju);
 • po drugie, rejestracja firmy w kraju o przyjaznym klimacie dla działalności biznesowej i równocześnie zależnym politycznie od Wielkiej Brytanii, gwarantuje jej niemal taką samą renomę i poważanie w świecie, jakimi cieszą się spółki LTD zakładane w Metropolii;
 • po trzecie wreszcie, założenie spółki na terytorium zależnym Wielkiej Brytanii jest równie proste jak rejestracja działalności gospodarczej w Anglii, Szkocji i Walii.

Pozostaje zatem pytanie, jaki kraj zależny od UK wybrać? To oczywiście zależy od rodzaju planowanej działalności i rozwiązań prawnych oferowanych przez konkretne jurysdykcje.

Przykłady krajów o dobrym klimacie dla przedsiębiorczości zależnych od Wielkiej Brytanii.

Jeżeli chodzi o takie kraje w Europie, to klasycznym przykładem jest tu Gibraltar. To zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii oferuje niskie podatki dochodowe od osób prawnych w wysokości zaledwie 10%, pobierane jedynie od zysków osiąganych na Gibraltarze (chyba że podatnik jest stałym rezydentem Gibraltaru – wtedy będzie płacił podatek od pewnych rodzajów dochodu uzyskanego poza jego granicami). W przypadku specyficznego rodzaju spółki NRC (Non Resident Company – spółka mająca adres rejestrowy na Gibraltarze, ale nie jest jego rezydentem podatkowym), podatek od dochodu uzyskanego poza terytorium Gibraltaru zawsze będzie wynosił 0%. Ponadto brak tam podatków od zysków kapitałowych, spadków i darowizn, zysków z rachunków oszczędnościowych, podatku od sprzedaży lub podatku VAT. Spółki na Gibraltarze funkcjonują w oparciu o przepisy rodem z Wielkiej Brytanii, tak więc osoby mające doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w Anglii, z pewnością odnajdą się w gibraltarskich realiach.

Co do innych krajów zależnych od UK, a położonych w innych częściach świata, to dobrym przykładem mogą być Brytyjskie Wyspy Dziewicze – BVI (British Virgin Islands). Ten kraj może się poszczycić możliwością łatwego i szybkiego zakładania spółek o nieskomplikowanej strukturze oraz licznymi korzyściami podatkowymi. Spółki, wypłacane przez nie odsetki i dywidendy, zwolnione są z podatku dochodowego. Nie ma także podatków od nieruchomości, darowizn i spadków. Czynności związane z prowadzeniem księgowości ograniczone są do minimum. Dozwolone jest tam prowadzenie niemal każdego rodzaju działalności gospodarczej, przy czym usługi bankowe lub ubezpieczeniowe wymagają specjalnych zezwoleń. Prawo BVI gwarantuje przedsiębiorcom wysoki stopień poufności.

Innym przykładem przyjaznego biznesmenom kraju, pozostającego w zależności od Wielkiej Brytanii i kuszącego przedsiębiorców atrakcyjnymi rozwiązaniami prawnymi, są Bermudy. Ta jurysdykcja umożliwia powoływanie wielu rodzajów struktur biznesowych, z których najpopularniejsza jest Bermuda Exempt Company, czyli „Spółka Zwolniona”. Ten typ spółki podlega szeregowi zwolnień podatkowych: nie musi ona opłacać podatków dochodowego, od towarów i usług, VAT, od zysków kapitałowych i dywidend, a także od transferu kapitału i spadków. Założenie spółki jest proste, a jej struktura nieskomplikowana. Ponadto, podobnie jak BVI, Bermudy gwarantują inwestorom wysoki poziom poufności.

Kolejnym przykładem jurysdykcji, którą warto rozważyć jako alternatywę dla otwarcia firmy w UK, jest Anguilla. Działające tam spółki nie mają obowiązku płacić podatku dochodowego od zysku osiąganego poza jej granicami. Struktura tamtejszych firm, podobnie jak obowiązki księgowe, są uproszczone do maximum, co oznacza, że prowadzenie działalności gospodarczej na Anguilli jest „lekkie, łatwe i przyjemne”. Co do rodzaju działalności, to rzeczona Anguilla jest właściwym miejscem dla podmiotów prowadzących handel międzynarodowy.

Powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście listy zależnych od UK krajów o przyjaznym klimacie dla przedsiębiorczości. Możemy do nich jeszcze zaliczyć takie lokalizacje jak Kajmany, Wyspy Guernsey, Jersey, Man (trzy ostatnie są tzw. dependencjami Korony Brytyjskiej). Każda z nich oferuje różnego rodzaju rozwiązania prawne właściwe dla konkretnych rodzajów działalności gospodarczej i często unikatowych struktur biznesowych.

Ostateczny wybór zawsze będzie zatem zależał od przedsiębiorcy, który w pewnym momencie zdecyduje o formie i rodzaju prowadzonej działalności, a także o jej lokalizacji. To w jego gestii będzie leżała decyzja, czy lepszym wyjściem będzie rejestracja działalności gospodarczej w UK, czy też może rejestracja firmy w raju podatkowym. Czy stanie się on właścicielem brytyjskiej spółki LTD, gibraltarskiej NRC, czy też jakiejkolwiek innej, odpowiadającej jego planom biznesowym. W każdym razie zarówno otwarcie, czy też przeniesienie działalności do UK, jak i założenie spółki w zależnym od Wielkiej Brytanii kraju przyjaznym biznesowi, jest dobrym wyjściem dla tych osób, które planują powrócić z Wysp do Polski, a jednocześnie chcą w dalszym ciągu cieszyć się z beneficjów, jakie oferują przedsiębiorcom kraje czerpiące z brytyjskich rozwiązań prawnych.

Masz pytania? Zapytaj naszych ekspertów.

Autor: B.Fuchs, Admiral Tax

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz wprowadza relatywnie wysokie stawki podatkowe, naturalnym odruchem jest poszukiwanie takiego kraju, gdzie działalność biznesowa będzie łatwiejsza. (więcej…)

  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz...

  Czytaj dalej
 • Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla niego przesłankę do poszukiwania bardziej przyjaznej dla prowadzenia biznesu jurysdykcji. Nie bez przyczyny osoby chcące nadal prowadzić działalność w Polsce, ale ograniczyć obciążenia skarbowe przenoszą firmy do Irlandii. (więcej…)

  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze