Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach

Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach

Firma w UK
Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach
Oceń ten post

Osoby decydujące się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii muszą podjąć kluczową dla ich przyszłości decyzję co do jej formy. Czasami warto wnikliwiej rozważyć założenie jednej z najpopularniejszych struktur biznesowych, takich jak np. prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD) lub też spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP), wybierając te mniej powszechne, ale za to lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości. Poniżej zestawienie dostępnych dla brytyjskich przedsiębiorców rozwiązań.

Samozatrudnienie (Self – employed).

Forma najprostsza, stanowiąca odpowiednik polskiej spółki jednoosobowej. W jej ramach przedsiębiorca pełni jednocześnie funkcję dyrektora i pracownika, niemniej istnieje oczywiście możliwość zatrudniania innych osób. Osoba rozpoczynająca działalność pod postacią self – employed zobowiązana jest do zarejestrowania firmy w Inland Revenue, składania rocznych rozliczeń podatkowych oraz opłacania podatku od przychodu i składek ubezpieczeniowych. Ponadto, istnieje wymóg przechowywania firmowych rachunków i dokumentów przez okres 5 lat, a kiedy dochody przekroczą próg 60 000 GBP rocznie, należy rozliczyć podatek VAT. Za wadę omawianej struktury uznać można fakt, że nie posiada ona osobowości prawnej, w związku z czym właściciel niestety odpowiada za jej zobowiązania własnym majątkiem. Samozatrudnienie to właściwy wybór dla firm świadczących usługi, których charakter nie wymaga posiadania rozbudowanego zaplecza technicznego oraz lokalu i zatrudniania dużej ilości pracowników. Jako przykład podać można chociażby opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi, wykańczanie wnętrz oraz prace o charakterze technicznym (hydraulik, elektryk itd).

LTD (Limited) – prywatna spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Brytyjska spółka LTD (Limited), jest odpowiednikiem polskiej spółki z o. o. W przeciwieństwie do samozatrudnienia, posiada ona osobowość prawną, a jej akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność jedynie za wysokość wniesionego wkładu. Brytyjskie prawo narzuca obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego dyrektora spółki oraz co najmniej jednego sekretarza. Nie ma natomiast wymogów co do minimalnego jej kapitału. Istnieje za to konieczność wskazania w akcie założycielskim wszystkich akcjonariuszy oraz dokładnego adresu siedziby, na który będzie wysyłana korespondencja z Inland Revenue oraz Companies House. Do obowiązków spółki LTD należy sporządzanie i przekazanie do Inland Revenue rocznych rozliczeń podatkowych, a także składania do Companies House sprawozdań finansowych i rozliczeń rocznych. Jej struktura gwarantuje akcjonariuszom wysoki stopień anonimowości, a to dzięki prawu do powołania dowolnej osoby na stanowisko dyrektora lub sekretarza. Nazwa firmy musi kończyć się skrótem Ltd lub słowem Limited. Trudno precyzyjnie określić, dla jakiego rodzaju biznesu najlepsza będzie tego typu spółka jako, że może ona prowadzić każdą legalną działalność gospodarczą, zarówno na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.

LLP – (Limited Liability Partnership) – Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością.

Brytyjską spółkę typu LLP można najprościej zdefiniować, jak sama nazwa wskazuje, jako połączenie spółki partnerskiej oraz spółki z o. o. Jej członkowie ponoszą odpowiedzialność jedynie do wysokości wniesionego wkładu, ewentualnie za sumę, do jakiej dobrowolnie zgodzili się odpowiadać. Ten rodzaj działalności posiada osobowość prawną. Organem rejestrującym LLP jest Companies House. Zgodnie z prawem, spółka taka musi posiadać co najmniej dwóch członków (mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne); górna ich liczba nie jest określona. W przeciwieństwie do LTD nie ma tu wymogu powoływania dyrektora i sekretarza – ich obowiązki pełnią bowiem członkowie. Do rejestracji niezbędne jest wskazanie adresu siedziby, na który docierać będzie korespondencja. Spółka LLP musi opłacać podatek CIT, składać sprawozdania finansowe, Annual Return (roczne sprawozdanie zawierające podstawowe informacje o spółce) oraz Tax Return (rozliczenie podatkowe) do Inland Revenue. Jeżeli jej roczny przychód przekroczy 61 000 GBP, konieczne będzie jeszcze rozliczenie podatku VAT. Struktura LLP będzie właściwa dla firm zajmujących się świadczeniem usług księgowych lub prawniczych. Jest to również dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie będąc rezydentami Wielkiej Brytanii, chcą prowadzić działalność poza jej granicami (a to ze względu na fakt, że wówczas wspólnicy spółki nie będą objęci brytyjskim obowiązkiem podatkowym).

PLC (Public Limited Company) – Spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odnosząc się do polskiej terminologii, spółkę rodzaju PLC można określić jako kapitałową, której akcje mogą być dopuszczone do obrotu publicznego. Jej rejestracja wymaga obecności co najmniej dwóch akcjonariuszy oraz kapitału zakładowego w wysokości minimum 50 000 GBP, z czego 25% musi zostać wpłacone na konto spółki. Jest to wymóg umożliwiający uzyskanie certyfikatu potwierdzającego rozpoczęcie działalności. Obowiązkowe jest mianowanie sekretarza oraz co najmniej dwóch dyrektorów, przy czym mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a ich narodowość nie ma znaczenia. PLC składa coroczne sprawozdania finansowe, Annual Return oraz sprawozdania finansowe (do Inland Revenue). Siedziba przedsiębiorstwa, na którego adres dochodzi korespondencja, musi znajdować się na terenie Wielkiej Brytanii. Podobnie jak spółki LTD, także PLC mogą prowadzić każdą zgodną z prawem działalność gospodarczą w Zjednoczonym Królestwie oraz poza jego granicami.

Unlimited Company.

Spośród wszystkich rodzajów spółek, jakie mogą działać na terenie Wielkiej Brytanii, ta jest chyba najbardziej specyficzna. Członkowie struktury są w pełni odpowiedzialni za jej zobowiązania, nie muszą jednak składać corocznych zeznań podatkowych (chyba, że UC jest podmiotem zależnym od innego rodzaju spółki (z. o. o.), lub ewentualnie jest holdingiem – wtedy będzie to konieczne). Ten typ działalności zakładany jest przede wszystkim w celu obsługi innych firm, bądź też kiedy, ryzyko niepowodzenia w danej branży (bankructwa) jest nieznaczne.

Partnership – spółka zwykła partnerska.

Ten typ struktury nie posiada osobowości prawnej. Składa się z maksymalnie 20 wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki własnym majątkiem oraz kolektywnie podejmujących decyzje co do sposobu prowadzenia interesów. Każdy ze wspólników musi zarejestrować się tu jako osoba samozatrudniona, opłacać podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe. Samo założenie spółki nie wymaga rejestracji w Companies House – powstaje ona na zasadzie umowy pomiędzy wspólnikami. Ta forma przedsiębiorstwa sprawdzi się w szczególności u osób prowadzących biznes w „niewielkim zakresie”, chcących przy tym podzielić koszty działalności i odpowiedzialność swojej firmy. W praktyce, na założenie struktury typu partnership zdecydować powinny się osoby działające w oparciu o samozatrudnienie, a które ze względu na dużą liczbę zleceń (lub ich szeroki zakres) nie są w stanie zrealizować wszystkich. Przykład: firma świadcząca usługi remontowe składająca się z kilku osób, z których każda jest fachowcem w innej dziedzinie (elektryk, murarz, malarz, hydraulik itp.). Dodatkową korzyścią z prowadzenia tego rodzaju spółki jest wspomniany już podział kosztów i odpowiedzialności. Dobre rozwiązanie, to również spisanie umów pomiędzy poszczególnymi wspólnikami.

Property Management Company – spółka zarządzająca nieruchomościami.

Ten rodzaj działalności jest, zgodnie z nazwą, ściśle dedykowany osobom zarządzającym nieruchomościami (a także inwestującym na tego typu rynku). Dodatkowo, stanowi ona skuteczne narzędzie optymalizacji podatkowej dla osób objętych najwyższym progiem, jako, że w jej przypadku wynagrodzenie może być wypłacane w postaci niżej opodatkowanych dywidend.

Company limited by guarantee – spółka z ograniczoną poręczeniem odpowiedzialnością.

Ten rodzaj spółki, rejestrowany w Companies House, nie posiada udziałowców, a jedynie członków (mogą to być osoby fizyczne lub prawne). Jej odpowiedzialność pokrywana jest za pomocą poręczeń. Ich wartość może wynosić zaledwie 1 GBP. Firma tego typu nie jest własnością swoich członków, nie są im też przekazywane jej zyski. Dokładną wartość gwarancji oraz cele działania Companies limited by guarantee określają Akt Założycielski oraz Statut. Spółki z ograniczoną poręczeniem odpowiedzialnością tworzone są przez organizacje typu non – profit (nie nastawione na osiągnięcie zysku, ale na realizację celów użyteczności publicznej lub prywatnej).

Franchise – franczyza.

Funkcjonuje oczywiście nie tylko na terenie UK, ale warto o niej wspomnieć, jako, że także ona umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na Wyspach. Najprościej rzecz ujmując, franczyza to system sprzedaży dóbr oparty o współpracę pomiędzy dwoma podmiotami: franczyzodawcą, udostępniającym sprzedawane następnie dobra, nazwę oraz znak firmowy, a franczyzobiorcą, który zobowiązuje się do jego reprezentowania (na własny rachunek) zgodnie z ustaloną koncepcją na podstawie zawartej wcześniej umowy. Tego typu rozwiązanie jest dozwolone zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek cywilnych. Sprawdzi się w szczególności u podmiotów chcących prowadzić działalność handlową pod szyldem przedsiębiorstwa o wypracowanej reputacji i utrwalonej pozycji na rynku.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz wprowadza relatywnie wysokie stawki podatkowe, naturalnym odruchem jest poszukiwanie takiego kraju, gdzie działalność biznesowa będzie łatwiejsza. (więcej…)

  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz...

  Czytaj dalej
 • Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla niego przesłankę do poszukiwania bardziej przyjaznej dla prowadzenia biznesu jurysdykcji. Nie bez przyczyny osoby chcące nadal prowadzić działalność w Polsce, ale ograniczyć obciążenia skarbowe przenoszą firmy do Irlandii. (więcej…)

  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze