Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

FATCA, czyli polskie konta pod lupą Stanów Zjednoczonych

FATCA, czyli polskie konta pod lupą Stanów Zjednoczonych

Firma w UK
FATCA, czyli polskie konta pod lupą Stanów Zjednoczonych
Oceń ten post

Od 1 grudnia 2015 roku Polska realizuje tak zwane porozumienie FATCA, którego celem jest walka z unikaniem opodatkowania przez podatników będących rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych i posiadających inwestycje na zagranicznych rachunkach bankowych czy inwestycyjnych.

Czym dokładnie jest ta ustawa, na kogo nałożone zostały obowiązki z nią związane i co oznacza ona dla spółek brytyjskich? Wraz z naszymi ekspertami odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z FATCA.

FATCA – co to takiego?

FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act), to amerykańska ustawa, której celem jest uszczelnienie amerykańskiego systemu podatkowego, zbieranie informacji o amerykańskich podatnikach mających aktywa poza granicami USA oraz zapobieganie unikania płacenia podatków przez podatników USA. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał się współpracować z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w powyższym zakresie. Wobec tego, 9 października 2015 r. przyjęto ustawę o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA która nakłada na polskie instytucje finansowe oraz ich klientów zobowiązania z nią związane.

Na kogo nałożone zostały obowiązki FATCA?

Wspominana powyżej ustawa obowiązuje instytucje finansowe i ich klientów oraz organy podatkowe. Główny obowiązek tych pierwszych polega na ustaleniu, czy posiadaczami prowadzonych przez nie rachunków są podatnicy USA, a następnie na raportowaniu do polskich organów administracji podatkowej informacji o wartości i saldach rachunków takich osób. W zależności od rodzaju rachunku (bankowy, papierów wartościowych, ale także wybrane umowy ubezpieczeniowe itp.) oraz jego wartości lub salda, obowiązki instytucji finansowych mogą się różnić. Polskie organy podatkowe zobowiązane są przesłać otrzymane informacje ich amerykańskim odpowiednikom do 20 listopada 2016 roku. Większość z nich oferuje możliwość złożenia wspomnianych dokumentów przy pomocy bankowości internetowej. W przypadku nie przekazania deklaracji, bank zobowiązany będzie do zablokowania rachunku.

Jakie rachunki podlegają obowiązkom FATCA?

 • Wszystkie założone od 1 lipca 2014 roku.
 • Wyselekcjonowane na podstawie wartości lub salda, które istniały na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Jakie obowiązki w związku z FATCA spełnić muszą spółki brytyjskie?

Na chwilę obecną, banki nie wymagają od przedstawicieli firm brytyjskich dowodu w postaci certyfikatu rezydencji podatkowej. Niezbędne jest za to podanie UTR (z ang. Unique Taxpayer Reference), czyli numeru podatkowego spółki oraz określenie statusu podatnika względem Stanów Zjednoczonych. W przypadku większości spółek jest to: „podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach”. Charakteryzuje się on tym, że 50% jego dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny, czyli inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie, jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc. oraz ponad 50% posiadanych przez niego środków w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły te, które generują przychód aktywny. Nieco rzadziej spotkać można się natomiast z podmiotem niefinansowym z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach, którego główną cechą charakterystyczną jest fakt, że ponad 50% jego dochodów brutto posiadało w minionym roku charakter pasywny.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz wprowadza relatywnie wysokie stawki podatkowe, naturalnym odruchem jest poszukiwanie takiego kraju, gdzie działalność biznesowa będzie łatwiejsza. (więcej…)

  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz...

  Czytaj dalej
 • Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla niego przesłankę do poszukiwania bardziej przyjaznej dla prowadzenia biznesu jurysdykcji. Nie bez przyczyny osoby chcące nadal prowadzić działalność w Polsce, ale ograniczyć obciążenia skarbowe przenoszą firmy do Irlandii. (więcej…)

  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze