Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Co to są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? – cz.2

Co to są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? - cz.2

Optymalizacja podatkowa
Co to są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? – cz.2
Oceń ten post

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to najprościej rzecz ujmując, akty prawne, regulujące kwestie obowiązku podatkowego podmiotu podlegającego pod jurysdykcję podatkowa różnych krajów (patrz wyżej) w taki sposób, że unika on obowiązku zapłaty pełnej kwoty podatku jednocześnie w kraju zamieszkania jak i w kraju zarobkowania.

Do najpowszechniejszych sposobów uniknięcia podwójnego opodatkowania, jaki przewidują powyższe umowy należą:

 1. Kwota podatku zapłaconego w kraju zatrudnienia zostaje odliczona od kwoty podatku zapłaconego w kraju zamieszkania.

 2. Podatek płacony jest tylko w kraju zatrudnienia. Podmiot zostaje zwolniony z obowiązku podatkowego w kraju zamieszkania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania których jednym z sygnatariuszy jest Polska, przewidują dwie metody uniknięcia podwójnego opodatkowania; mianowicie:

 • metodę wyłączenia z progresją, inaczej zwolnienia podatkowego

 • metodę zaliczenia proporcjonalnego, inaczej kredytu podatkowego

Zgodnie z założeniami metody wyłączenia z progresją, dochody uzyskane za granicą są co prawda zwolnione z obowiązku podatkowego w Polsce, ale uwaga! muszą być brane pod uwagę podczas obliczania stopy procentowej dla dochodu uzyskanego przez podatnika w Polsce. Jest to proces dosyć skomplikowany. Najpierw należy dochody uzyskane w Polsce zsumować z dochodami uzyskanymi za granicą. Następnie od uzyskanej sumy oblicza się teoretyczny podatek, według obowiązującej w danym roku stopy podatkowej. Krok trzeci to ustalenie stopy procentowej „teoretycznego” podatku do obliczonej na wstępie sumy dochodów. A na koniec ustaloną stopę procentową trzeba zastosować dla dochodów uzyskanych w Polsce.

Załóżmy, że Podatnik Jan Nowak uzyskał w danym roku dochód w Polsce 10000 zł, a za granicą, (np. w Irlandii Północnej lub Anglii) równowartość 30000 zł. Jak należy teraz zastosować metodę wyłączenia z progresją?

 1. Sumujemy dochody. Jak widać Podatnik Jan Nowak zarobił 40000 zł.

 2. Obliczamy teoretyczny podatek dla powyższej sumy dla stopy podatkowej obowiązującej w Polsce w roku zarobkowania. Robimy to według wzoru:

(30000 x 18%) – 556,02 = 4843,98

(Jeżeli kwota rocznego dochodu nie przekracza 85528 zł/rok, podatek wynosi 18% sumy minus kwota zmniejszająca podatek czyli 556,02zł)

 1. Obliczamy stopę procentową podatku obliczonego w pkt. 2 dla całkowitej sumy uzyskanych dochodów:

(4843,98 : 40000) x 100% = 12,1%

 1. Na podstawie obliczonej w powyższym punkcie stopy procentowej, obliczmy podatek, jaki Podatnik Jan Nowak zapłaci od dochodu uzyskanego w Polsce:

10000 x 12,1% = 1210 (zł)

Metoda wyłączenia z progresją jest przewidziana przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z m.in. Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jeżeli chodzi o metodę zaliczenia proporcjonalnego (kredytu podatkowego), to wygląda ona następująco:

 1. Podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą.

 2. Od uzyskanej sumy dochodów oblicza się podatek zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

 3. Od podatku obliczonego dla sumy dochodów należy odliczyć kwotę podatku zapłaconego za granicą.

 4. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

(dane za http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej została podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz wprowadza relatywnie wysokie stawki podatkowe, naturalnym odruchem jest poszukiwanie takiego kraju, gdzie działalność biznesowa będzie łatwiejsza. (więcej…)

  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz...

  Czytaj dalej
 • Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla niego przesłankę do poszukiwania bardziej przyjaznej dla prowadzenia biznesu jurysdykcji. Nie bez przyczyny osoby chcące nadal prowadzić działalność w Polsce, ale ograniczyć obciążenia skarbowe przenoszą firmy do Irlandii. (więcej…)

  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze